Tilskudsordninger

I Tax

Mange offentlige tilskudsprogrammer henvender sig direkte til innovative virksomheder. Men de kan være en jungle at finde rundt i. Dels er programmerne målrettede forskellige brancher og virksomhedsstørrelser, dels findes de både på dansk og europæisk niveau. Er du opmærksom på dine tilskudsmuligheder?

Relaterede emner Tax

Hvad EY kan gøre for dig

Hvilket tilskudsprogram, der i sidste ende er mest relevant, afhænger af projektets innovationshøjde, budgetstørrelse, varighed m.m., samt om du ansøger individuelt eller i et partnerskab.

Vil du have en uforpligtende snak om din virksomheds muligheder, er du altid velkommen til at kontakte os.

For at du får mest muligt ud af mødet, har vi udarbejdet et kort spørgeskema. Dine svar giver os et godt grundlag for at vurdere potentiale og muligheder, inden vi taler med dig første gang. Du finder spørgeskemaet her.

Vi giver dig overblik over fem udvalgte programmer, som er relevante for små og store virksomheder, og de betingelser, der skal opfyldes for at kunne søge:

Glowing light bulb on dark background

Innovationsfonden har to programmer, InnoBooster og Grand Solutions, som tilsammen dækker alle udviklingstrin fra forskning til markedsmodning.

Læs mere i vores publikation (pdf, 219 kB)

One arrow of many hitting the center of the target

Markedsmodningsfonden finansierer projekter, hvor der allerede foreligger en prototype, men hvor der mangles medfinansiering til de sidste tests og tilpasninger inden markedsintroduktion.

Læs mere i vores publikation (pdf, 233 kB)

Young plant in the morning light on nature background

SMV-instrumentet medfinansierer innovative projekter, der har potentialet til at ændre markedet, og som kan skabe værdi på europæiske niveau. Fokus er på udvikling og demonstration.

Læs mere i vores publikation (pdf, 283 kB)

Abstract DNA molecule

Eurostars støtter innovative projekter, der er forholdsvis tidlige i deres udviklingsfase, og som inkluderer partnere fra mindst to lande.

Læs mere i vores publikation (pdf, 227 kB)

Agricultual field

LIFE-programmet arbejder for at sikre et grønt og bæredygtigt Europa. Der kan søges støtte til miljø- og/eller klimaprojekter, hvis projekterne har karakter af at være best practices, demonstrations- eller informationsprojekter.

Læs mere i vores publikation (pdf, 310 kB)

Kontakt os