1 dec. 2023
Kvinde fotograferer op mod røde lamper

Ting man skal huske inden jul og udløbet af indkomståret 2023

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

1 dec. 2023
Relaterede emner Tax

Julen står for døren, og dermed også udløbet af indkomståret 2023. Men inden julefreden sænker sig, er der et par ting, som du bør kigge på.

Opsummering: 
  • Uanset om man er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, er det en god idé at kigge sin forskudsopgørelse igennem for indkomståret 2024.
  • Selvstændig erhvervsdrivende bør vurdere, hvordan det kommende indkomstår kommer til at se ud få justeret indkomsten, så der løbende betales B-skatterater.
  • Arbejdsgivere skal huske at få tilpasset satserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse og for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse.

Forskudsopgørelse

Uanset om man er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, er det en god idé at kigge sin forskudsopgørelse igennem for indkomståret 2024.

Forskudsopgørelsen er Skattestyrelsens estimat på, hvordan den forventede indkomst er for næste år. Forskudsopgørelsen er opgjort på baggrund af den seneste årsopgørelse, og for de fleste vil den svare til de tal, der er indrapporteret i forbindelse med seneste selvangivelse.

Der kan imidlertid være forhold, der har ændret sig, og det er derfor en god idé at kigge forskudsopgørelsen efter i sømmene.

De forhold, der typisk har ændret sig, er indkomsten, renteudgifter og ligningsmæssige fradrag (befordringsfradrag m.v.), men der kan naturligvis være andre forhold, der påvirker økonomien og dermed skatten for indkomståret 2024. Det vil oftest være:

  • Nye arbejdsforhold – ansættelse/forfremmelse/opsigelse
  • Ændring af civil status – gift/skilsmisse/dødsfald af ægtefælle
  • Køb eller salg af bolig – optagelse/opsigelse af lån
  • Ændret afstand mellem hjem og arbejdsplads eller forventede hjemmearbejdsdage
  • Pensionsindbetalinger
  • Gaver

 Justering af B-skatterater

For selvstændig erhvervsdrivende er det vigtigt at kigge i sin egen krystalkugle og vurdere, hvordan det kommende indkomstår kommer til at se ud for virksomheden og eventuelt få justeret indkomsten, så der løbende betales B-skatterater, der så vidt muligt kommer til at passe med den endelige skat for næste indkomstår.

Frivillig indbetaling af forventet restskat

Der er to gode grunde til at kontrollere, om den foreløbige skattebetaling for indkomståret 2023 stemmer – så godt det kan lade sig gøre med de tal, der er tilgængelige – inden indkomståret afsluttes.

Er der betalt for lidt skat i løbet af indkomståret 2023, sparer man både renter og procenttillæg ved at foretage en ekstra betaling af skat inden den 31. december 2023.

Hvis det må antages, at den foreløbige skat, der er betalt i indkomståret 2023, væsentligt vil overstige den endelige slutskat, er det muligt at anmode om tilbagebetaling af overskydende skat inden indkomstårets udløb den 31. december 2023.

Der ydes ikke renter til overskydende skat, der udbetales efter denne ordning, men til gengæld skal man ikke vente til efter årsopgørelsen på, at den overskydende skat bliver udbetalt. Det er normalt en betingelse, at det foreløbigt indbetalte skattebeløb overstiger den forventede slutskat med mindst 20 % og mindst udgør 1.000 kr.

Skattefri rejsegodtgørelse

Arbejdsgivere skal huske at få tilpasset satserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. Satserne er for 2024 for logi 246 kr. og for kost og småfornødenheder 574 kr. pr. døgn.

Husk også, at det er et krav, at arbejdsgiver fører en effektiv kontrol af udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med rejsens erhvervsmæssige formål og delmål, antal erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt og beregning af godtgørelsen, herunder hvilke satser der er brugt. Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Det samme gælder, hvis arbejdsgiver ikke har ført kontrollen.

Skattefri befordringsgodtgørelse

Arbejdsgiver skal også huske at få tilpasset satserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse. Satserne for kørsel i 2024 er 3,79 kr. pr. kilometer for de første 20.000 km, og 2,23 kr. pr. kilometer for kørsel over 20.000 km.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis medarbejderen får en godtgørelse med højere satser, er hele beløbet skattepligtigt, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Husk også her, at arbejdsgiver skal føre en effektiv kontrol i forbindelse med udbetalingen af skattefri befordringsgodtgørelse.

Forskerskat

Det er Skattestyrelsens holdning, at det skal kunne ses direkte af ansættelseskontrakten, at minimumslønnen for forskerbeskatning er opfyldt i ethvert indkomstår.

Vederlagskravet for 2024 er 75.100 kr. pr. måned, som et gennemsnit for året – for 2023 er det 72.500 kr. pr. måned. For ansatte, som kun lige nøjagtig opfylder vederlagskravet for 2023, skal det overvejes, om der skal udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten, hvori det garanteres, at lønnen fra årsskiftet som minimum vil udgøre 75.100 kr. i 2024 (efter ATP og medarbejders eget pensionsbidrag). Tillægget skal sendes til Skattestyrelsen med anmodning om forlængelse af forskerordningen.

Gaver

Forældre kan afgiftsfrit give gaver til børn (nærtbeslægtede) på op til 71.500 kr. i 2023. Det er en mulighed for at glæde børnene uden det koster gaveafgift, og man kan nå det inden årsskiftet.

Er gavens værdi højst 71.500 kr. kan den gives uden betaling af gaveafgift. Er gavens værdi højere, koster det 15 % i afgift af det overskydende beløb. Svigerbørn kan i 2023 få op 25.000 kr. afgiftsfrit.

Kontakt: Anne Marie Hegelund, tlf. 2529 5269 eller Jacob Kofoed, tlf. 2529 5622

Sammendrag

Forskudsopgørelsen er Skattestyrelsens estimat på, hvordan den forventede indkomst er for næste år. Forskudsopgørelsen er opgjort på baggrund af den seneste årsopgørelse, og for de fleste vil den svare til de tal, der er indrapporteret i forbindelse med seneste selvangivelse. Der kan imidlertid være forhold, der har ændret sig, og det er derfor en god idé at kigge forskudsopgørelsen efter i sømmene.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax