16 apr. 2020
Udsættelse af væsentlige lovinitiativer på skatteområdet

Udsættelse af væsentlige lovinitiativer på skatteområdet

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

16 apr. 2020
Relaterede emner Tax

Statsministeren og regeringen har i dag meddelt, at de vil udskyde en række lovinitiativer til efter sommerferien – dvs. til folketingsåret 2020/2021.

Det gælder også væsentlige lovforslag på skatteområdet. Du kan læse Statsministeriets pressemeddelelse her.

skatteområdet udsættes behandlingen af følgende lovforslag til næste folketingsår 2020/2021:

Skattefrit generationsskifte til erhvervsdrivende fond

L 156 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).

Forslaget skulle være med til at lempeliggøre mulighederne for at overdrage virksomheder til fondseje som led i generationsskifte. Lovforslaget er for nyligt blevet omtalt af EY.

International beskatning (CFC, TP, fast driftssted m.v.)

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, tidspunktet for TP-dokumentationens tilstedeværelse).

Det er den længe ventede lovpakke, som blandt andet skulle implementere flere af de tiltag, som EU har fremsat i direktivform, og som Danmark allerede skulle have implementeret i dansk skattelovgivning efter de frister, der var stillet af EU. Endvidere indeholder pakken flere andre tiltag, som er længe ventede, og som kan give anledning til store udfordringer for de selskaber og koncerner, som bliver ramt. EY har tidligere kommenteret lovforslaget i forbindelse med fremsættelsen den 6. november 2019.

EY anser det for uholdbart, at lovgivningsprocessen på så omfattende områder bliver ved med at trække ud. Det medfører store udfordringer og administrative byrder for de virksomheder, der ikke endnu har klarhed over reglernes endelige udformning. Navnlig forslagene omkring CFC-beskatning og TP-dokumentation kan få store skattemæssige konsekvenser og medføre administrative byrder for en række koncerner.

EY følger lovgivningsprocessen på nært hold.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i EY’s skatteafdeling eller hos:

Lars Andersen, International Tax, tlf. 2529 4654
Søren Næsborg Jensen, International Tax, tlf. 2529 4561
Jens Wittendorff, International Tax, tlf. 5158 2820

Sammendrag

En række væsentlige lovinitiativer på skatteområdet udskydes til folketingsåret 2020/2021. Det gælder bl.a. foreslået skattefrit generationsskifte til erhvervsdrivende fond og ændringer vedrørende CFC-beskatning og TP-dokumentation.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax