21 feb. 2022
Validering af momsnumre

Validering af momsnumre

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

21 feb. 2022
Relaterede emner Tax

For at sælge varer eller ydelser til virksomheder i andre EU-lande momsfrit skal en række betingelser være opfyldt.

Opsummering: 
  • En af betingelserne ved momsfrit salg til virksomhed i et andet EU-land er, at sælger sikrer sig, at kunden har et gyldigt EU-momsnummer.
  • Skattestyrelsen har skærpet indsatsen mod virksomheder, der ikke håndterer og indberetter EU-salg korrekt, og vil øge kontroltrykket i den kommende tid.
  • Et gyldigt momsnummer kan også være relevant ved danske salg fx ved lokal omvendt betalingspligt, eller når der udstedes afregningsbilag.

Salg af varer eller ydelser til virksomheder i andre EU-lande kan kun ske momsfrit, hvis en række betingelser er opfyldt. En af betingelserne er, at kunden skal have et gyldigt momsnummer. Får I sikret dette – og kender I konsekvenserne ved ikke at gøre det? Vi hjælper gerne med valideringen – har I råd til at lade være?

Handel mellem virksomheder på tværs af EU’s grænser er hverdag for mange virksomheder. En af betingelserne for at kunne sælge til et andet EU-land uden at opkræve dansk moms er, at sælger sikrer sig, at kunden har et gyldigt EU-momsnummer. Dette gælder uanset om der sælges varer eller ydelser med omvendt betalingspligt (reverse charge) til virksomheder i andre EU-lande.

Skattestyrelsen har allerede skærpet indsatsen mod virksomheder, der ikke håndterer og indberetter EU-salg korrekt, og har meldt ud, at de vil øge kontroltrykket i den kommende tid. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at I sikrer, at I har den fornødne dokumentation for at kunne levere momsfrit, og at salget rapporteres korrekt.

Bemærk, at salget til andre EU-lande både skal angives i en af de særlige rubrikker nederst på momsangivelsen - afhængig af om der sælges varer eller ydelser - og indberettes på en særlig angivelse (EU-salg uden moms).

Indberetning til EU-salg uden moms skal som udgangspunkt ske månedligt, uanset om moms angives månedsvist, kvartalsvist eller halvårligt. Bemærk, at Skattestyrelsen har hjemmel til at opkræve 25 % dansk salgsmoms, hvis der er fejl i indberetninger af EU-varesalg.

Kravet om at sikre et gyldigt momsnummer kan også være relevant ved lokale danske salg. Dette er fx tilfældet ved lokal omvendt betalingspligt, eller når der udstedes afregningsbilag.

Automatiseret validering i VIES-databasen

Validering af momsnumre er en tidskrævende proces, idet der i VIES-databasen manuelt forespørges på gyldigheden af ét momsnummer ad gangen (VIES-databasen er et momsinformationsudvekslingssystem, som EU-kommissionen administrerer).

EY tilbyder en løsning, hvor valideringen er automatiseret, så alle jeres EU-kunders momsnumre valideres hurtigt og effektivt. I sparer herved egne ressourcer – og samtidig sikres, at I efterlever kravet om gyldigt momsnummer.

EY’s validering fungerer således, at I fremsender en excel-fil med de momsnumre, som I ønsker valideret. Vi gennemfører valideringen, og sender jer efterfølgende en rapport hvoraf det fremgår, om momsnumrene er gyldige eller ugyldige.

Hvis listen, som I sender til os, angiver navne og adresser på jeres kunder, foretager vi ved valideringen også en afstemning af, om disse stemmer overens med de navne og adresser, der fremgår af VIES-databasen. Valideringen er på abonnement, og sker som udgangspunkt inden for 24 timer fra vi har modtaget listen, og kan enten ske med kvartalsvist eller månedligt interval.  

Hvis I selv vil styre, hvor ofte I validerer, udarbejder vi også gerne et valideringsværktøj tilpasset specifikt til jeres behov. Med en specifikt tilpasset løsning har I fx også mulighed for selv at definere, hvilket format løsningen skal kunne håndtere.

Kontakt os
Hvis I ønsker at høre mere om vores abonnementsløsning, eller om den tilpassede model, er I velkomne til at kontakte jeres sædvanlige momsrådgiver, eller

Abonnement: Emil N. Andersen, tlf. +45 2529 4992
Tilpasset løsning: Mikkel H. Riis, tlf. +45 2529 3225

Sammendrag

Skattestyrelsen har skærpet indsatsen mod virksomheder, der ikke håndterer og indberetter EU-salg korrekt, og har meldt ud, at de vil øge kontroltrykket i den kommende tid. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at I sikrer, at I har den fornødne dokumentation for at kunne levere momsfrit, og at salget rapporteres korrekt. EY tilbyder en løsning, hvor vi validerer alle jeres EU-kunders momsnumre hurtigt og effektivt. I sparer herved egne ressourcer – og samtidig sikres, at I efterlever kravet om gyldigt momsnummer.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax