5G er i fuld gang med at redefinere telekommunikation. Er du på forkant?

Forfattere
Tom Loozen

EY Global Telecommunications Leader

Fascinated by the positive impact of telecoms. Passionate musician. Enjoys educating himself on psychology, wine, sports, technology, arts and much more. Husband and father of three daughters.

Adrian Baschnonga

EY Global Telecommunications Lead Analyst

Lead Analyst with deep sector knowledge in technology, media and telecom, gained in professional services and business intelligence environments.

15 minutters læsetid 3 jul. 2019
Relaterede emner TMT Cybersecurity

Operatører befinder sig i hjertet af den digitale økonomi, hvor 5G genererer forandring og produktivitetsvækst på tværs af brancher.

I denne nye æra af intelligent opkobling vil 5G spille en afgørende  rolle og medføre muligheden for at genopfinde tilbuddene til kunderne, fremskynde industriel transformation og give ny energi til det digitale samfund. I Europa udgjorde mobilteknologier og -tjenester 3,3 % af det regionale BNP i 2017, og dette forventes at overstige 4 % i 2022.1

En positiv udsigt for den europæiske mobilindustri er imidlertid på ingen måde sikker. Fragmenterede markedsstrukturer, usikre efterspørgselsscenarier og fortsat lovgivningsmæssig kompleksitet udgør betydelige hindringer. Samtidigt står Internet of Things (IoT)-tjenester i øjeblikket for en lav encifret andel af telekomindtægterne.

Mere solide køreplaner for digital transformation, forbedret dialog med interessenter og mere meningsfulde kundeinteraktioner vil alle spille en vigtig rolle.

5G: Den europæiske mulighed

Mobil i hjertet af et digitalt kontinent

Den europæiske telekomindustri står på tærsklen til en spændende forandring. Regionen kan prale af verdens højeste hastighed for mobil udbredelse, og det forudsiges at stige yderligere fra 85 % af befolkningen i 2017 til 88 % i 2025.2

Europæiske regeringer og beslutningstagere anerkender 5G's evne til at skabe positive afledte omkostninger, som kan hjælpe med at generere produktivitetsvækst på tværs af traditionelle brancher. Dette anerkendes i regionale 5G-mål. Fx opfordrer EU i sin 5G-handlingsplan til, at større veje og jernbaner skal have uafbrudt 5G-dækning inden 2025.3

På nationalt plan er 5G-forsøg godt i gang i en række lande, mange med fokus på at udnytte potentialet til at skabe nye økonomiske centre. Politikere anerkender også behovet for et højere niveau af juridisk sikkerhed.

EU's 5G-handlingsplan understreger for eksempel vigtigheden af koordineret spektrumfrigivelse, -test og -forsøg sammen med et juridisk gunstigt investeringsklima.

5G for operatører: genvind kontrollen

Der er stærke indikationer for 5G som transformerende teknologi. Ud over højere datahastigheder giver ultra-lave ventetider nye forbedrede responstider. 5G kan understøtte en hundredfold stigning i tilsluttede enheder pr. enhedsområde og omdefinere, hvad der er muligt i IoT, mens netværksopdeling giver mulighed for stærkt differentierede tjenester på bestemte steder.

Andre nye teknologier er tiltænkt som supplement til 5G. Den nyeste mobile it-teknologi kan give adgang til mere effektiv dataoverførsel og perimeterbeskyttelse, hvilket hjælper operatører med at nedbringe netværksbelastningen og sikre kort ventetid. Network function virtualization (NFV) vil understøtte en mere dynamisk styring af netværksressourcer, hvilket hjælper med at nedbringe driftsudgifter (OPEX) og kapitaludgifter (CAPEX).

I lyset af dette, baner 5G vejen for nye standarder for netværksdrift og oprettelse af tjenester. Ved at udnytte analyseværktøjer, kunstig intelligens (AI) og machine learning sammen med 5G kan operatørerne tilbyde en række placerings- og kontekstbevidste tjenester på tværs af millioner af endpoints, understøttet af en væsentlig forbedring af netværkskontrol, servicekvalitet og individuel tilpasning.

På den måde kan operatører spille en mere aktiv rolle i branchens værdikæde. Ved ikke længere at være henvist til rollen som passiv netudbyder vil operatørernes meget tættere forhold til deres netværk hjælpe dem med at bane vejen for nye former for kundeoplevelser og indtægter på tjenester.

En mulighed for at genoplive sektorens væksthistorie

På trods af mobiltjenesters rolle som drivkraft for produktivitet har operatørernes økonomiske resultater i Europa været skuffende i de senere år. Juridiske byrder tynger stadig, konkurrencetrykket øges, og nye væksthistorier i IoT har hidtil været længe om at opstå.

Når vi ser fremad, ser markedsforholdene ud til fortsat at være udfordrende, forstærket af det makroøkonomiske pres, efterhånden som væksten i BNP i Euro-landene falder fra 2,6 % i 2017 til 1,9 % i 2018 og 1,8 % i 2019.

Andre regioner ligger allerede foran Europa med hensyn til 5G-kommercialisering, hvilket afspejler den tidligere udvikling af 5G-strategier baseret på teknologisk lederskab. Brancheprognoser antyder, at indførelsen af 5G i Europa vil halte efter andre udviklede regioner over de næste fem år.

Fem hovedmålsætninger for operatører

1. Sæt 5G øverst på transformationsdagsorden

Selvom der gøres meget ud af det globale kapløb om lanceringen af 5G, er udrulningen af ny netværkskapacitet ikke et mål i sig selv. 5G-opgraderinger er ikke et "big bang"-fænomen. De vil levere ny kapacitet på trinvis basis. Selv om 5G's muligheder for at ændre udbuddet af tjenester er oplagte, er dets evne til at ændre operatørernes forretninger indefra lige så vigtig.

Forbered dig på nye standarder for netværk, men glem ikke 4G

Nye 5G-kapaciteter såsom netværkopdeling i forening med 'small cell'-ledet netværkfortætning ændrer traditionelle forestillinger om dækningsudvidelse, serviceinnovation og kundeoplevelse. Ikke desto mindre vil forbrug af 5G-radioadgangsnetværk (RAN) sandsynligvis først overhale 4G-RAN-forbrug i begyndelsen af 2020'erne med trinvise 5G-opgraderinger, der tillader telekommunikationsvirksomheder at dække de krævede kapitaludgifter.

Forbedret 4G-infrastruktur til WAN-dækning vil stadig være vigtig på mellemlang sigt, mens løbende implementeringer af strømbesparende WAN-netværk vil sætte skub i udbuddet af IoT-tjenester, indtil 5G-baserede IoT-tjenester kan dominere scenen. Nedlæggelsen af ældre standarder vil også være fremtrædende i netværksstrategierne i det næste årti.

Tilpas 5G-migrering med relaterede digitaliseringsaktiviteter

5G tilbyder en vej til mere effektive og smidige tjenesteydelser, foruden gevinsterne ved lav ventetid og kapaciteten i sig selv. Supplerende investeringer i NFV og softwaredefinerede netværk (SDN) kan give langsigtede CAPEX- og OPEX-besparelser, samtidig med at de øger netværksautomatiseringen, og operatørerne bør overveje, hvordan de bedst kan udnytte dette som en del af deres migrering til 5G. 

Et holistisk perspektiv er altafgørende, da skiftet til virtualiserede platforme forventes at foregå gradvist og i forskellige tempi på tværs af mobilnetværket.

Den rolle, AI og analyser kan spille på netværksniveau, vil også få en mere fremtrædende stilling, når 5G breder sig. Dette kræver en holistisk tilgang til nye teknologiområder, der byder på gensidigt forstærkende fordele. 

Tag godt imod en ny æra med organisatorisk design og effektivitet

Man skal også være opmærksom på 5G's indflydelse på driftsmodellen. Forholdet mellem hardware og software bliver stadigt mere udvisket og skaber større efterspørgsel efter softwarekompetencer samt en tættere sammenhæng mellem netværks- og IT-afdelingerne.

Overgangen til 5G har store konsekvenser for sammensætningen af arbejdsstyrken. Et tættere samarbejde mellem netværksdrift, it- og datacenterpersonale giver bedre synlighed til applikationer, tjenester og netværk på tværs af virksomheden, mens en tættere tilpasning af netværks- og produktudviklingsteams vil hjælpe telekommunikationsvirksomheder med at udvikle nye 5G-use cases.

Opkvalificering af medarbejdere er også vigtig, efterhånden som operatører går over til 5G. Salgsteams skal interagere med firmakunder på nye måder med fokus på de forretningsresultater, der muliggøres af 5G-baseret IoT. Dette er afgørende, hvis telekommunikationsvirksomheder skal bevæge sig ud over deres tidligere rolle som udelukkende udbydere af netværk.

I sidste ende handler 5G-netværksinvesteringer om meget mere end differentiering gennem netværkskvalitet. De vil spille en central rolle i den langsigtede transformation af telekommunikationsbranchen. Tjenesteudbydere, der anerkender 5G's potentiale til at genoplive deres organisation, vil være bedst rustet til at maksimere deres investeringsafkast over det næste årti.

I sidste ende handler 5G-netværksinvesteringer om meget mere end differentiering gennem netværkskvalitet.

2. Skab kontakt til politikere og tilsynsmyndigheder tidligt og ofte i forløbet

Politikere og tilsynsmyndigheder vil have afgørende indflydelse på opbygningen af et sundt investeringsmiljø for 5G. Det er ikke en nem opgave: telekomsektoren har historisk set været stærkt reguleret, mens der nu kommer større fokus på mobilteknologi som del af nationale erhvervsstrategier.

Et nyt erhvervsmiljø med tilsyn med mobilbranchen er på vej

5G stimulerer et tættere forhold mellem mobilbranchen og regeringer, der er opsat på at udnytte produktivitetsfordelene ved ny digital infrastruktur. Statslig finansiering af 5G testanlæg og støtte til 5G-centrerede offentlige-private partnerskaber afspejler denne voksende nærhed mellem den offentlige sektor og mobilbranchen.

Dog er markedet på udbudssiden også komplekst. Spektrumfrigivelse er en stadigt vanskeligere opgave. Den trinvise frigivelse af flere bånd til understøttelse af forskellige use cases vil tage mange år. Tvister vedrørende udformningen af spektrumauktioner kan forsinke tidsplanen for spektrumfrigivelse yderligere.

Nutidens idéer om spektrum-caps kan muligvis føre til nye koncepter med spektrum-pooling, efterhånden som reguleringen af netværksdeling udvikler sig på nye måder.

Faste og mobile infrastrukturer vil blive mere gensidigt afhængige

Politikere anerkender konvergensmulighederne mellem fiber og 5G med hensyn til større udvalg af tilslutningsmuligheder for forbrugerne og fiberens vigtige rolle i mobil backhaul. Når man ser fremad, kan dette bane vejen for en samlet markedsvurdering med henblik på at stimulere komplementære investeringer i både fast og mobil infrastruktur.

Det er dog ikke så ligetil at opnå mere holistiske rammer for regulering. Både telekomvirksomheder og lovgivere vil være opsat på, at lovgivningsmæssig stabilitet og klarhed ikke lider under, at digital infrastrukturpolitik efterhånden bliver mere holistisk. Der skal også fokuseres på de ekstra udfordringer med granulære data, såsom at sikre, at lovgivning inden for mørke fibre understøtter 5G backhaul.

Gå i dialog med flere eksterne interessenter

Antallet af offentlige aktører med en interesse for og en rolle i 5G-implementeringer vil blive større. Lokale myndigheder vil have større indflydelse på netværksplanlægningen og webstedsadgangen, mens lovgivere på tværs af forskellige brancher allerede er i dialog med hinanden for at maksimere den industrielle transformation, der er indvarslet af 5G.

I mellemtiden er der stigende opmærksomhed på 5G's trådløse stråling. Det giver igen nye udfordringer for nationale og regionale tilsynsmyndigheder, når hensynet til sundhed og miljø skal tages i betragtning. Universiteter spiller en stadigt vigtigere rolle i forsøg med nye 5G-anvendelser på tværs af forskellige brancher.

Med alle de potentielle ændringer skal operatørerne selv tage affære. Hvis de tager kontakt til en bred vifte af interessenter i den offentlige sektor tidligt og ofte i forløbet, kan de bidrage til at udvikle mere brugbare politikker og love. Generelt er proaktiv kommunikation og løbende dialog afgørende. 

Public sector engagement domains for operators

3. Indføre nye positioner i en flydende værdikæde, der konstant ændrer karakter

Nye forretningsmodeller og værdikæder er nøglen til 5G. Mens operatørerne overvejer nye industrielle anvendelser til mobil, er der meget mere plads til at bevæge sig ud over rollen som blot udbydere af netværk.

Der er dog også reelle muligheder for større omvæltninger. For eksempel kunne forskellige industriaktører, såsom teknologispecialister og ledere i branchen, fungere som operatører af 5G mobile virtuelle netværk (MVNO'er) og drage fordel af nye muligheder inden for netværksopdeling. Fremkomsten af private 5G-netværk kunne endda helt afskaffe operatørerne som mellemmænd i netværksleddet.

Udnyt nye muligheder i detail- og engrosleddet

Telekomvirksomheder har mulighed for forskellige markedsføringsstrategier. De etablerede selskaber kan tilpasse deres eksisterende detail- og engrosvirksomheder til 5G, med alternative fibernetudbydere eller tower-operatører, der ønsker at udvide deres markeder. Mobil-centrerede operatører og kabelselskaber vil fokusere på at forbedre deres tilbud til forbrugerne. Nye 5G-tilbud, såsom fast trådløs adgang, kan tilvælges på forskellige måder som en udvidelse af bredbåndskapaciteten i fjerntliggende egne eller som en mulighed for at ombryde i markedet for fast bredbånd i byområder. Afgørende er det, at 5G på mange måder kan omdefinere IoT-produkter.

Tilpas dig ændrede markedsstrukturer

Man vil i stigende grad forsøge at reducere netværksredundans. 5G kunne være startskuddet til en mere lokal tilgang til netværk med "neutrale" værtsnetværk, som kan understøtte smarte tjenester til folk i byen. I mellemtiden kan man ikke se bort fra stigningen i landsdækkende 5G engrosnetværk. 5G giver også mulighed for flere forskellige typer aftaler om infrastrukturdeling, afhængigt af netværkslaget eller det geografiske område.

Med alle disse muligheder for ændringer bør telekomselskaber sørge for at tjekke ældre aftaler om deling af mobilnetværk for at sikre, at de fortsat er egnede til formålet.

Være proaktiv i forhold til nye disruptive scenarier

5G indebærer også risici for større omvæltninger. Netværksopdeling giver for eksempel udbyderne mulighed for at levere lokalt tilpasset netværkskapacitet understøttet af differentierede service level agreements (SLA'er). Nye forretningsmodeller til understøttelse af lokalt tilpassede netværk kan vise sig at være fundamentalt disruptive, især hvis private 5G-netværk udgør et alternativ til operatørstyret netværksopdeling. 

Teknologileverandører og ledere inden for branchen vil muligvis søge mere kontrol over 5G-forbindelser, hvilket kan undergrave operatørernes vækstambitioner i processen.

Det vil være vigtigt at afbøde risikoen for forstyrrelser i forbindelse med overgangen til 5G. Operatører bør overveje, hvordan de bedst kan beskytte og udvide deres plads i værdikæden – vertikale industribehov, muligheden for horisontale partnerskaber og lovgivningsmæssige rammer vil alle danne grundlag for de beslutninger, de træffer.

Udsigten til stigende kapitaludgifter kræver, at man overvejer strategier, som ikke kræver store investeringer i aktiver, og hvor infrastrukturdeling og saminvestering får en mere fremtrædende stilling som vejen til større CAPEX-effektivitet.

4. Brug en selektiv og trinvis tilgang til at tjene penge på nye anvendelser

Der er ingen tvivl om 5G's nye anvendelsesmuligheder Ud over markedet for forbrugernetværk kan 5G være katalysator for forskellige branchespecifikke anvendelser - fra autonom transport til smarte bygninger og til fjernkirurgi. Det er dog vigtigt at være omhyggelig: selv om innovationsområdet er bredt, bør operatørerne anvende en trinvis og selektiv tilgang til nye tjenester og indkomstdiversificering.

Sofistikerede 5G-anvendelser vil kræve tid til at modnes

5G vil ikke ændre alting fra den ene dag til den anden. Helt selvkørende biler bliver ikke økonomisk rentable før om mange år. Fjernkirurgi med robotter er også kun i sin spæde start. En række faktorer, fra databeskyttelseslove til forældede IT-systemer inden for bestemte brancher, betyder, at tidsplanen for banebrydende innovation skal være trinvis.

Bedre mobilt bredbånd giver fordele lige fra starten

Operatører bør have realistiske forventninger til tidshorisonten for produktudvikling. Bedre mobilt bredbånd vil være den første store use case, som 5G medfører – med større kapacitet i tætbefolkede områder og fast trådløs adgang i forstæder og landdistrikter som det første – før man implementerer innovationer i bedre realtidsindhold. Mens 5G-baserede IoT-tjenester udgør et ubegrænset potentiale for industriel transformation, vil tjenester direkte til forbrugerne stadigt være meget vigtige på kort sigt.

Skab et afbalanceret overblik over 5G-baserede IoT-tjenester

Efterhånden som operatører udnytter 5G-fordelene ved IoT, er det vigtigt at positionere sig i værdikæden. Enheder, platforme og applikationer tegner sig for størstedelen af IoT-indtægterne, langt foran en simpel forbindelse. Alligevel bør telekomvirksomhederne være forsigtige, når de bevæger sig ud over den basale båndbredde.

Efterspørgslen efter internetopkobling, som tilfører ekstra værdi via netværksopdeling, et komplekst økosystem og viljen til partnerskaber vil variere fra branche til branche. 

Ved at fokusere på grupper af use cases kan operatører muligvis finde skjulte tilgrænsende systemer på tværs af brancher. Evnen til at udnytte disse kan styrke business casen for både netværksinvesteringer og tilpasningen af tjenester og i sidste ende give dem mulighed for at skalere deres produkter hurtigere.

Mens operatørerne overvejer 5G's rolle som katalysator for deres IoT-strategier, bør de ikke se bort fra dets rolle i at levere eksisterende use cases. En vellykket implementering af 5G – med fokus på forbrugernetværk og indhold – vil hænge sammen med effektiv tilpasning til eksisterende 4G-baserede tjenester.

5. Forny dine relationer med virksomheder og brancheledere

Tidligere mobilopgraderinger har været drevet af forbrugerne. Lanceringen af 4G skete samtidig med de nye smartphones med touchscreen. Til gengæld er 5G afhængigt af dets evne til at transformere hele brancher. For at dette kan ske, bør telekomselskaber gennemgå deres virksomhedsrelationer.

Løsninger, der er tilpasset brancheledere, leveret i samarbejde med partnere vil spille en afgørende rolle, og salgsteams skal fokusere på en mere konsultativ dialog, hvis de skal skabe nye former for efterspørgsel.

Afmystificer anvendelser og fordele ved 5G for virksomheder

5G er meget mere end en ny bølge af mobilinfrastruktur, der muliggør hurtigere tilslutningsmuligheder leveret til flere slutpunkter – det er grundlæggende transformation og omvæltning. Cloudcomputing og -lagring bliver nu en del af selve strukturen i forretningsprocesser, og 5G kan bygge videre på dette og dermed hjælpe virksomheder med at få adgang til nye muligheder inden for digital transformation.

At forklare 5G's sande forretningsværdi og den rolle, som telekomselskaber og deres partnere kan spille, giver virksomhederne mulighed for at investere med tillid og sikre, at 5G bliver en central del af den overordnede forretningsstrategi i de kommende år.

Forstå din kunde – og din kundes kunde

Dialog anført af operatører, der fokuserer på en forældet tankegang om virksomheders mobilitet, såsom samlede omkostninger til ejerskab eller arbejdsstyrke, vil sandsynligvis undervurdere potentialet ved 5G – og begrænse dets mulighed for at skabe gevinster på top- og bundlinjen. Udbydere, der kan udvikle mere detaljerede 5G-produkter, der er tilpasset kundernes behov, vil være bedst stillet med hensyn til at vinde erhvervskundernes gunst i fremtiden.

Få et tættere kendskab til virksomhedernes transformation

Virksomheder, der investerer i 5G, søger bedre forretningsresultater i det næste årti og fremover. Dette kræver, at telekommunikationsvirksomheder bevæger sig ud over deres tidligere rolle som udelukkende udbydere af netværk. Det er vigtigt at deltage i en konsultativ dialog, der positionerer 5G inden for den bredere kontekst af virksomhedernes transformation.

Telekomselskaber bør kommunikere 5G's forhold til andre nye teknologier, samtidig med at de afhjælper bekymringer vedrørende cybersikkerhed og integration med eksisterende teknologier.

Med 5G kan operatører påtage sig nye roller som både distributører af teknologi og informationscentrerede tjenesteudbydere. Dette kan dog kun ske, hvis de samarbejder mere produktivt med deres virksomhedskunder. Fortidens teknologiske skub bør give plads til fremtidens forretningsmæssige resultater.

 • Vis referencer

  “5G to power economic growth in Europe, finds GSMA study”, GSMA, 18. september 2018, ©2019 GSM Association

  “5G to power economic growth in Europe, finds GSMA study”, GSMA, 18. september 2018, ©2019 GSM Association

  “5G For Europe: An Action Plan”, European Commission, 14. september 2016

  “OECD sees global growth slowing, as Europe weakens and risks persist”, OECD, 6. marts 2019, ©2019 OECD.

  CapitalIQ; EY research “The Mobile Economy 2019” GSMA, februar 2019, ©2019 GSM Association.

  Telecoms capex: worldwide trends and forecasts 2017–2025, Analysys Mason, marts 2019. Machina Research; EY analysis

  “Energizing the enterprise journey to 5G and IoT”, EY UK LLP, februar 2019 ©2019 EYGM Limited.

  Machina Research; EY analysis

  “Energizing the enterprise journey to 5G and IoT”, EY UK LLP, februar 2019 ©2019 EYGM Limited. 

Sammendrag

5G vil spille en afgørende rolle i den digitale økonomi de næste mange årtier.  Denne nye æra af intelligent opkobling giver mulighed for at genopfinde tilbuddene til kunderne, fremskynde industriel transformation og give ny energi til det digitale samfund. En positiv udsigt for den europæiske mobilindustri er imidlertid på ingen måde sikker.

Visioner skal omsættes til handling, og nye kompetencer skal komme i første række, hvis telekomvirksomheder skal maksimere deres investeringsafkast (ROI). (Download PDF.)

Om denne artikel

Forfattere
Tom Loozen

EY Global Telecommunications Leader

Fascinated by the positive impact of telecoms. Passionate musician. Enjoys educating himself on psychology, wine, sports, technology, arts and much more. Husband and father of three daughters.

Adrian Baschnonga

EY Global Telecommunications Lead Analyst

Lead Analyst with deep sector knowledge in technology, media and telecom, gained in professional services and business intelligence environments.

Related topics TMT Cybersecurity