Q2-regnskabswebinar for store virksomheder

Regnskabswebinar for store virksomheder


Deltag i EY's regnskabswebinar, der sætter fokus på den seneste udvikling inden for IFRS og på opmærksomhedspunkter til halvårsrapporten for 2021.

Related topics Assurance IFRS

Vi sætter primært fokus på kravene til delårsrapporten for Q2, men også på andre forhold, som virksomhederne skal være opmærksomme på i relation til den løbende rapportering, samt for regnskabsaflæggelsen 2021. Herunder giver vi en introduktion til det netop offentliggjorte udkast til EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering, kaldet CSRD direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive), der forventes at træde i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2023. Direktivet lægger op til væsentlige stramninger i forhold til virksomhedernes rapportering om ESG-forhold, sådan som de kendes fra årsregnskabslovens § 99a. Det forventes derfor, at direktivet, hvis det vedtages i sin nuværende form, potentielt vil kunne få relativt store konsekvenser for mange danske virksomheders rapportering om bæredygtighed. 

På webinaret kan du forvente at høre mere om følgende:

  • IFRS- og IFRIC-update samt øvrige opmærksomhedspunkter til halvårsrapporten 2021, herunder COVID-19 og klimadagsordenens betydning for den finansielle rapportering
  • Status på igangværende væsentlige IASB-projekter
  • Introduktion til CSRD-direktivet i udkast – indhold, potentielle konsekvenser og opmærksomhedspunkter.

Webinaret retter sig primært mod ikke-finansielle virksomheder. 

Pris og tilmeldingsfrist

Deltagelse i webinaret er gratis, men kræver tilmelding.

Tilmelding senest 21. juni 2021. 

Efteruddannelsestimer

Webinaret kvalificerer til 1,5 timers efteruddannelse inden for "Anden relevant lovgivning og faglige standarder" for de deltagere, der er omfattet af obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer. 

Praktisk information: kontakt venligst Ulla Olsgaard Arenshøj, tlf. 2529 5059.

Indlægsholder

Søren Kok Olsen
Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.
Jan Peter Larsen
Associate Partner, EY Danmark
Carina Ohm
Nordic Head of Climate Change and Sustainability Services, Associate Partner, Assurance, EY Danmark

Arrangør

EY Danmark
EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Webcast

Tidspunkt Din lokale tid