EY Center for Board Matters - nytårskur 2022

Bæredygtighed på bestyrelsesagendaen og brush-up før regnskabssæsonen


EY Center for Board Matters inviterer til online nytårskur med fokus på bæredygtighed som en del af bestyrelsesagendaen og brush-up før regnskabssæsonen.

I programmets første del har vi fokus på bæredygtighed og verden efter COVID-19. Under overskriften ”Bæredygtighed i forretningen og forretning i bæredygtighed” giver Bo Øksnebjerg, generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden, sit perspektiv på bestyrelsens muligheder for at påvirke denne dagsorden. Bo Foged, Group CEO i ATP, fortæller om ATP’s fremtidige strategi med bæredygtige afkast og grønne investeringer, og han kommer med sit bud på, hvad der kan blive 2022’s største temaer i bestyrelseslokalet. Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea, gør os klogere på den globale økonomiske ’reboot’ post COVID-19 og udsigterne for 2022 og frem.

Traditionen tro vil indlægsholdere fra EY i programmets anden del komme med den årlige regulatoriske brush-up med relevans for den kommende regnskabssæson. Her vil Hans From fortælle om den seneste udvikling inden for Tax Transparency - åbenhed om skatteforhold, herunder EU-direktiv om Country-by-Country-Reporting, efterfulgt af Jens Thordal Nøhr og Søren Kok Olsen, som giver en opdatering på seneste nyt vedrørende regnskabsregulering, børsforhold, god selskabsledelse og andre aktuelle temaer af relevans for regnskabsaflæggelsen og bestyrelsens arbejde.

Dagens talere

  • Bo Øksnebjerg er generalsekretær WWF Verdensnaturfonden. Han er tidligere adm. direktør i Hill+Knowlton Strategies i Danmark – og så er han uddannet biolog. Bo Øksnebjerg har altså indgående erfaring i både miljøet og forretningsverdenen – og ikke mindst dynamikkerne mellem de to.
  • Bo Foged er Group CEO i ATP. Han har en solid bestyrelseserfaring fra bestyrelser, hvor han flere steder har fungeret som formand. I dag er han næstformand i bestyrelsen for TV 2 og bestyrelsesmedlem i Komitéen for god Selskabsledelse.
  • Helge Pedersen har i mere end to årtier været cheføkonom hos Nordea. Han er blandt de mest citerede økonomer i Danmark – både omkring dansk og international økonomi.
  • Søren Kok Olsen er Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i den danske afdeling for finansiel rapportering. Søren er derudover bestyrelsesmedlem i EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group.
  • Hans From er Tax Director i EY. Han har mere end 20 års erfaring indenfor skatteområdet både som del af Skatteministeriet, som del af Skattestyrelsen og nu som rådgiver.
  • Jens Thordal Nøhr er revisor og Partner i EY. Han har mere end 25 års erfaring med revision og rådgivning af både børsnoterede virksomheder og virksomheder i privat- eller fondsejerskab.

Arrangør

Torben Bender
EY Danmark, Bestyrelsesformand og partner
Søren Skov Larsen
EY Danmark, Partner, Assurance

Webcast

Tidspunkt Din lokale tid