Overblikswebinar 2022

Overblikswebinar 2022


EY’s årlige overbliksseminarer bliver igen i år afholdt som ét fælles overblikswebinar. 

Related topics Assurance Tax Law COVID-19

Vi har de seneste mange år afholdt vores traditionelle overbliksseminarer i en række danske byer. Men din sikkerhed er vigtig for os, så derfor har vi igen i år konverteret seminarrækken til ét fælles overblikswebinar.

Webinaret er for virksomhedsejere og -ledere, økonomi- og regnskabschefer, controllere og andre med interesse i at være på forkant med udviklingen i og lovgivningen for dansk erhvervsliv.

Webinarets indhold er også farvet af COVID-19-pandemien, som i den grad har påvirket dansk erhvervsliv gennem de seneste næsten to år. Nogle brancher er mærket af pandemien i meget alvorlig grad, men dansk erhvervsliv har overordnet klaret sig ganske fornuftigt, og en tidligere offentliggjort analyse fra EY viser da også, at danske selskaber klarede sig marginalt bedre i 2020 end i 2019.

Nationalbankdirektør Lars Rohde indleder webinaret med sit bud på, hvorfor dansk økonomi indtil videre har klaret sig forholdsvis godt gennem pandemien. Ligeledes vil han reflektere over, at dansk økonomi befinder sig i en moderat højkonjunktur, og at det aktuelt høje pres i økonomien forventes at være delvist midlertidigt.

Dagens program:

9:00-9:05 Velkomst og introduktion v/ Kaj Glochau 

9:05-9:25 Hvorfor har dansk økonomi klaret sig forholdsvis godt gennem pandemien v/nationalbankdirektør Lars Rohde 

9:25-9:45 Relevante nyheder på regnskabsområdet v/ Ditte M Jørgensen, herunder: 

 • Regnskabsmæssige fokusområder for 2021-årsrapporterne, herunder investeringsejendomme , indefrysningsforpligtelsen og kapitalandele.
 • Regnskabsmæssige konsekvenser som følge af COVID-19, herunder behandling af COVID-19-kompensationsbeløb og indeståender på skattekontoen.
 • Kommende ændringer på regnskabsområdet, herunder forlænget indberetningspligt, skærpet revisionspligt og øget digitalisering af bogføringen.

9:45-10:30 Relevante nyheder på skatteområdet v/ Jan Carstensen, Benny C. Odefey og Claus Pedersen, herunder: 

 • Ejendomsvurderingen og afledte ejendomsskatter
 • Seneste status vedrørende overdragelse af fast ejendom efter +/- 15 %-reglen
 • Forsknings- og udviklingsudgifter
 • Afskrivningsgrundlag på bygninger - nybyg/renovering
 • Småanskaffelser og grønne aktiver
 • Beskatningstidspunkt for COVID-19-kompensationsordninger
 • Transfer pricing-dokumentation – og lempelser på visse rent danske situationer
 • Aktionærlån
 • Frivillig acontoskat for selskaber den 1. februar 2022
 • Fri bil-beskatning, herunder beskatning af ladestandere
 • Relevante afgørelser

10:30-10:55 ”Cybersikkerhed – fra krigshistorier til virkelighed” med historier fra det virkelige liv v/ Jesper D. Sørensen og Jonas Halldin 

10:55-11:10 Relevante nyheder på moms- og afgiftsområdet v/ Heidi Lundsgaard, herunder: 

 • Moms ved udtagning af varer og ydelser
 • Moms af transportydelser ifm. eksport
 • Nye regler om renter af moms- og afgiftskrav
 • Moms og afgifter ved opladning af elbiler

11:10-11:25 GDPR v/ Bodil Brabæk 

Vi ser på, hvorfor GDPR nu ikke blot handler om efterlevelse af regler og sikring af compliance, men også om forretning i et marked, hvor data typisk er afgørende for virksomhedens kerneaktiviteter, og hvor kunderne stiller store krav til gennemsigtighed og dataetik. 

11:25-11:40 Nyt om arbejdsret v/ Julie Gerdes 

2021 har budt på rigtig mange spændende og principielle afgørelser indenfor arbejdsretten, og vi stiller skarpt på de allervigtigste. Helt afgørende er årets mange sexchikane/MeToo-sager, og derfor vil vi give en indflyvning på, hvordan man som arbejdsgiver skal håndtere sådanne sager. Vi ser således allerede nu, at der er en overvægt af MeToo-indberetninger i virksomhedernes (nu lovpligtige) whistleblowerordninger. 

11:40-12:00 Kompensationsordninger v/ Kaj Glochau 

Vi slutter formiddagen af med en gennemgang af status for de mange kompensationsordninger – både der, hvor sagsbehandlingen er afsluttet, igangværende, eller endnu ikke påbegyndt. Vi ser især på, hvilke udfordringer man møder i forbindelse med ansøgninger og sagsbehandling – og på, hvordan udfordringerne håndteres. 

Indlægsholdere fra EY
Ditte Mosegaard Jørgensen Kaj Glochau
Julie Gerdes Jesper Due Sørensen
Bodil Brabæk Jonas Halldin
Jan Carstensen Benny Odefey
Heidi Lundsgaard Claus Pedersen

Arrangør

Kaj Glochau
Partner, statsaut. revisor

Webcast

Tidspunkt Din lokale tid