Overblikswebinar 2023

Overblikswebinar


EY’s årlige overbliksseminarer bliver igen i år afholdt som ét fælles overblikswebinar.

Vi har de seneste mange år forud for COVID-19-pandemien afholdt vores traditionelle overbliksseminarer i en række danske byer. Pandemien lærte os, at seminarer godt kan være virtuelle, hvilket samtidig gav mulighed for at tiltrække indlægsholdere, som ikke ville have mulighed for at deltage i alle seminarer - så derfor har vi igen i år konverteret seminarrækken til ét fælles overblikswebinar.

Webinaret er for virksomhedsejere og -ledere, økonomi- og regnskabschefer, controllere og andre med interesse i at være på forkant med udviklingen i og lovgivningen for dansk erhvervsliv.

Webinarets indhold er præget af de negative forventninger til den globale økonomiske udvikling, og dermed også til udviklingen i dansk erhvervsliv. De negative forventninger er resultatet af en lang række faktorer, herunder krig i Europa, stigende renter, energikrise og voldsomt stigende inflation. Alt kommer i forlængelse af pandemien i 2020-2021 – men her klarede danske virksomheder sig faktisk overordnet ganske fornuftigt, selvom nogle brancher blev hårdt ramt.

En tidligere offentliggjort analyse fra EY viser da også, at danske selskaber klarede sig marginalt bedre i 2020 end i 2019, og en nyere analyse fra EY viser samme tendens i 2021. For 2022 og 2023 ser kurven desværre ud til at knække, og spørgsmålet er, hvad virksomhederne kan gøre for at mindske skaden.

Adm. Direktør Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv indleder webinaret. Brian Mikkelsen, som er tidligere kultur-, justits-, økonomi-, og erhvervsminister, giver sit bud på hvilke risici danske virksomheder står overfor – og også hvad virksomhederne kan gøre for at reducere konsekvenserne heraf.

Dagens program:

Skat
På skatteområdet er der en række fokusområder, som bliver gennemgået, herunder:

  • Elementer fra regeringsgrundlaget
  • Generationsskifte
  • Ændringer i beskatning af fri bil
  • Aktionærlån
  • Relevante afgørelser

Indlægsholdere: Troels Behnke Skak og Martin Christensen


Moms og afgifter
Moms- og afgiftsområdet danner også grundlag for et indlæg med relevante nyheder.

Indlægsholder: Carsten Laursen


Ny bogføringslov
Folketinget vedtog i 2022 den nye bogføringslov, hvoraf dele allerede er trådt i kraft pr. 1. juli 2022. Tidsplanen for implementeringen af kravet til digitalisering af bogføringen for selskaber og visse øvrige virksomheder – og også omfanget heraf - er endnu uvis. Vi vil sætte fokus på kortfattet at opsummere lovens overordnede krav til digitalisering, samt give en status på, hvad vi ved for nuværende omkring tidsplanen for implementeringen.

Indlægsholder: Rune Nedergaard


Ansættelsesret og persondataret
På området for ansættelsesret og persondataret, herunder GDPR, er der også nyheder, og vi ser på aktuelle afgørelser og tendenser i det forgangne år. Set i lyset af at beskæftigelsen forventes at falde de kommende år, vil vi også berøre masseafskedigelsesloven, og vi vil berøre, at det ikke altid er lovligt at fyre med henvisning til økonomisk krise.

Indlægsholdere: Julie Gerdes og Bodil Brabæk


Cybersikkerhed – NIS2-direktivet

EU har vedtaget NIS2-direktivet, som senest i 2024 skal implementeres i de enkelte medlemsstater. Direktivet stiller strenge krav til virksomhedernes cybersikkerhed, og ledelsen kan blive pålagt væsentlige sanktioner ved manglende regelefterlevelse. Vi gennemgår hovedelementerne i direktivet, og fokuserer på hvordan virksomhederne bedst kan forberede sig. 

Indlægsholdere: Jesper D. Sørensen og Alex Priergaard-Møller


Bæredygtighedsrapportering

Også på dette område byder EU ind med nye krav til rapportering om bæredygtighed, og selv om det i første omgang alene er de meget store virksomheder der fra 2024 og 2025 er omfattet af de nye krav, så rækker disse krav imidlertid så langt ud i værdikæderne, at de allerfleste virksomheder på en eller anden vis berøres heraf. Som direkte eller indirekte underleverandør til en omfattet virksomhed, må man derfor kunne levere de nødvendige bæredygtighedsdata for at kunne opretholde kundeforholdet. Vi reflekterer over det nye Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), og ser på hvordan virksomhederne kan forberede sig bedst muligt.

Indlægsholder: Carina Ohm


Krisehåndtering

Vi slutter formiddagen af med vores bud på, hvordan virksomhederne kan forberede sig på en usikker fremtid – alt med henblik på at reducere de negative konsekvenser heraf.

Indlægsholder: Kaj Glochau

Arrangør

Kaj Glochau
Partner, statsaut. revisor

Webcast

Tidspunkt Din lokale tid