Hvem vi er

Builders of a better working world

Hovedartikel Where do you start if you want to change the world?

  Vores formål

  Hos EY er vores formål Building a better working world. Den indsigt og de services, vi leverer, er med til at skabe tillid og stabilitet på kapitalmarkederne og til økonomier over hele verden. Vi bidrager til at styrke konkurrencekraft og skabe arbejdspladser, til at hjælpe virksomheder med at håndtere udfordringer som globalisering, digitalisering og bæredygtighed. Dette er af afgørende betydning for, at vi kan skabe en bedre arbejdsverden for vores medarbejdere, vores kunder og vores lokalsamfund.

  I en verden, som forandrer sig hurtigere end nogensinde, fungerer vores målsætning som vores "ledestjerne", der vejleder mere end 280.000 mennesker – og giver sammenhæng og mening i det arbejde, vi udfører hver dag. Vi hjælper digitale pionerer med at bekæmpe data piracy, vi leder regeringer gennem cash-flow-kriser, baner vejen for nye lægebehandlinger med dataanalyser og udfører revision af høj kvalitet for at skabe tillid til finansmarkederne. Med andre ord arbejder vi sammen med iværksættere, virksomheder og hele lande om at løse deres mest presserende udfordringer.

  Gennem vores fire integrerede service lines – Assurance, Advisory, Tax og Transaction Advisory Services – og vores indgående brancheviden, hjælper vi vores kunder med at udnytte nye muligheder og vurdere og håndtere risici for at skabe ansvarlig vækst. Vores multidisciplinære teams hjælper kunder med at opfylde lovmæssige krav, holde investorerne informeret og opfylde interessenternes behov.

  Vi er af den overbevisning, at i en bedre arbejdsverden er økonomisk vækst bæredygtig og inkluderende. Vi arbejder hele tiden på at levere services af endnu højere kvalitet, og vi investerer i vores medarbejdere og i innovation. Og vi er stolte af at arbejde sammen med andre – både kunder og andre interessenter – om at bruge vores viden, kompetencer og erfaring til at opfylde vores formål og skabe positiv forandring.

  Redigeret af

  Jan M. Huusmann

  EY Denmark, CEO og Country Managing Partner. Leder af Tax & Law

  CEO for EY Danmark. Passioneret omkring forretning, skat og digital transformation. Far til 2.

  Vores medarbejdere

  Vores formål – Building a better working world – er fundamentet for vores kultur.

  Hos EY udvikler vi ledere, som skaber en bedre arbejdsverden. 

  Vores 280.000 medarbejdere og 1 million alumni udgør et stærkt netværk. Hver af disse medarbejdere leder og inspirerer andre, både i løbet af deres tid i EY og bagefter, og de integrerer vores formål i det arbejde, de udfører hver dag.

  Better begins with you. I vores globale program beder vi EY's medarbejdere om at nominere de kolleger, der har fundet inspirerende og virkningsfulde metoder til at realisere EY's målsætning om 'Building a better working world'.

  Sådan får du startup-energien tilbage

  Der er fuld fart på landets vækstvirksomheder, men kan de holde dampen oppe og bevare et forspring?

  4 dec. 2019 EY Danmark

  5 tip hvis du vil arbejde med FNs Verdensmål i din virksomhed

  Vækstvirksomheder har generelt fokus på lokalt engagement, bæredygtighed og samfundsansvar.

  2 dec. 2019 Carina Ohm

  Tre egenskaber hos den succesfulde virksomhedsejer

  Vi ser virksomhedsejerne som rollemodeller, og der er bl.a. tre karaktertræk, som vi møder igen og igen.

  7 jun. 2019 Søren Smedegaard Hvid

  Vores lederskab

  EY bidrager til Kwerafunds uddannelse af Afrikas unge

  Kwerafund har siden 2017 finansieret videregående uddannelse til Malawis unge gennem en selvfinansierende model, der skal hjælpe til at fremtidssikre landet i Sydøstafrika. EY tilslutter sig nu arbejdet som kompetencepartner og skal hjælpe til at realisere Kwerafunds ambitioner om endnu mere.

  17 sep. 2019 Copenhagen DK

  Sådan kan globale virksomheder fremme LGBT+ inklusion i hele verden

  Internationale virksomheder, der støtter op om LGBT+-rettigheder, kan stå over for udfordringer og vanskelige valg, når de opererer globalt.

  12 aug. 2019 Copenhagen DK

  who from your past could change your future

  Vores alumni

  EY's 1 million alumni fortsætter med at inspirere os og skabe en bedre arbejdsverden.

  Deltag i EY Alumni Network (EN)

  Resultater

  Med fokus på vores globale formål bidrager vi til at gøre en varig forskel for vores medarbejdere, kunder og lokalsamfund.

  Gennem indsigt, fakta og tal, casestudier og videoer, fortæller vores Global review 2019 historien om, hvordan vores år har været. Den viser, hvordan vi hver dag anvender vores viden og erfaring til at skabe en bedre arbejdsverden gennem vores services til kunderne, gennem de ledere, vi udvikler, den tillid, vi skaber til kapitalmarkederne og den støtte, vi yder til de lokalsamfund, hvor vores medarbejdere bor og arbejder.

  I en verden i hastig forandring skaber vi i EY varige resultater ved at holde fokus på vores mål – at skabe en bedre arbejdsverden.

  Carmine Di Sibio

  EY Global Chairman og CEO

   

  Inkluderende vækst

  Vi mener, at en bedre arbejdsverden er et sted, hvor alle kan bidrage til og få del i de gavnlige effekter af bæredygtig økonomisk vækst.

  I den seneste generation har vi oplevet stadigt mere avanceret teknologi, øget globalisering og demografiske skift, der har bragt enorme fordele. Men det har samtidig efterladt mange med en følelse af, at de er sakket bagud.

  Vi mener, at økonomisk vækst og social inklusion altid skal betragtes samlet, og en generel øget velstand kan kun opnås sammen med mere lige muligheder og resultater. 

  Gennem vores services og rådgivning og vores tilgang til corporate responsibility har vi fokus på at støtte vækst i bred forstand, som gør alle i stand til at bidrage til og få gavn af økonomisk fremgang, både i dag og i morgen.

  Jay Nibbe

  CEO med holdning? Investorer og bestyrelser bakker op

  Top CEO’s i globale virksomheder er klar til at tage en større rolle og dele klare holdninger om globale udfordringer. CEO-aktivisme får også opbakning og stadig større betydning for investorerne.

  Læs mere

  Sådan kan globale virksomheder fremme LGBT+ inklusion i hele verden

  Internationale virksomheder, der støtter op om LGBT+-rettigheder, kan stå over for udfordringer og vanskelige valg, når de opererer globalt. I omkring 70 lande er homoseksualitet ulovligt, og i 13 af dem kan det endda medføre dødsstraf. Kun en fjerdedel af verdens 193 lande har lovgivning, der beskytter mod diskriminering på grund af seksuel orientering.

  Læs mere

  ey-presse-saadan-kan-globale-virksomheder-fremme-lgbt-20190809.jpg

  At skabe tillid til kapitalmarkederne

  Vi skaber tillid til kapitalmarkederne ved at fremme gennemsigtighed, understøtte finansiel stabilitet og skabe inkluderende økonomisk vækst.

  Revision af højest kvalitet er et væsentligt element i sunde kapitalmarkeder. Men alle vores services hjælper organisationer med at forbedre deres resultater og fører til en sundere økonomi, hvilket gavner alle i samfundet. Vi tager vores rolle meget alvorligt og er i tæt dialog med vores mange interessenter. Gennem disse samtaler får vi en dybere forståelse af den afgørende rolle, erhvervslivet spiller i samfundet og i det politiske miljø. Vi anvender derefter denne viden i vores drøftelser med lovgivere, myndigheder og investorer om lovmæssige ændringer og bredere politiske emner.
   

  copywriter typing project network

  Jobmuligheder

  #FutureOfWork er nu. Med 280.000 medarbejdere i 150 lande er der grænseløse muligheder for at vokse, lykkes og trives i EY.

  Arbejd hos os

  Forrige

  Hjem

  Næste

  Hvad vi gør