EY's kontor i Aalborg

Revision, skat, transaktioner og rådgivning

  • Share

Velkommen til EY i Aalborg!

Vi er revisorer og rådgivere for et bredt udsnit af områdets små, mellemstore og store virksomheder, herunder flere børsnoterede og globale virksomheder. Vi har således stor erfaring inden for alle størrelser virksomheder og brancher samt rådgivning om danske og internationale forhold. Herudover er vi kendt for vores specialviden inden for blandt andet ejendomme og boligforeninger.

Vi er 61 medarbejdere, heraf 10 statsautoriserede revisorer. Vi har i Aalborg specialafdelinger inden for skat, moms, administrativ- og bogholderimæssig assistance samt it-revision. Herudover har vi en række medarbejdere med specialviden inden for danske og internationale regnskabsmæssige forhold.

Vores ydelser inden for revision, rådgivning og skat:

  • Revision
  • Regnskab
  • Skat
  • Moms, told og afgifter
  • Drift og effektivisering
  • Opstart af virksomhed
  • Salg og generationsskifte

Vores lokale skatteafdeling har specialister inden for skat, moms og afgifter, der betjener alle type kunder og løser opgaver i tæt samarbejde med kolleger både nationalt og internationalt, herunder rådgivning inden for selskabs- og koncernskat, omstrukturering, køb/salg af virksomheder, transfer pricing, dansk og international personskat samt moms, told og afgifter.

Herudover rådgiver vi sammen med vores landsdækkende servicefunktioner inden for Corporate Finance, Transaction Service, HR-området samt andre rådgivningsområder.

Alle vores medarbejdere er under konstant videreuddannelse. Det faglige miljø er kendetegnet ved en meget engageret og højt kvalificeret medarbejderskare. Der er gode betingelser for faglig sparring og netværksdannelse. Vi har succes med at tiltrække de bedste nyuddannede. Alt sammen forhold der sikrer et fortsat højt fagligt niveau til glæde for både kunder og medarbejdere.

Vores kontorhus er placeret i centrum af Aalborg umiddelbart vest for Limfjordsbroen. Vi ligger direkte ned til fjorden, og der er vandudsigt fra de fleste af vores kontorer. Adgangsvejene til huset er fra Strandvejen, og der kan parkeres foran huset mod vandet.

Huset er bygget i "pakhusstil" og symboliserer to af de nøgleord, som er knyttet til vores image, nemlig tillid og troværdighed. Ud over kontorfaciliteter rummer huset en lang række mødefaciliteter, som stilles til rådighed for vores kunder og forretningsforbindelser. Bl.a. har vi et konferencerum med plads til op til 80 personer ved mødeborde. Rummet er placeret på toppen af huset med panoramaudsigt over fjorden.

Hvis du ønsker oplysning om vores øvrige ydelser eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.