Corporate responsibility

  • Share

I EY har vi forpligtet os til vores globale formål building a better working world.

Den indsigt og de ydelser, vi leverer, opbygger tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. Vi udvikler dygtige ledere og medarbejdere, som sammen leverer det, vi lover vores interessenter, og bidrager til, at arbejdsverdenen og arbejdslivet fungerer bedre — for vores medarbejdere, vores kunder og det omgivende samfund.

Building a better working world er udgangspunktet for vores samfundsansvar og favner de fire hovedområder, hvor EY globalt og lokalt gør en indsats:


  • Our marketplace | Kunder og markedet — omfatter vores samfundsmæssige ansvar som revisions- og rådgivningsfirma og vores forpligtelse til som revisorer at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant.

  • Our workplace | De bedste medarbejdere — omfatter vores indsats for at tiltrække, fastholde og udvikle de største talenter og mest kompetente ledere.


  • Supporting our communities | Vi engagerer os i aktiviteter, hvor vi anvender vores viden og kompetencer til at styrke læring, viden, uddannelse og entrepreneurskab i samfundet — særligt over for udsatte grupper gennem corporate volunteering.

  • Managing our environmental impact | Vores miljømæssige fodaftryk — omfatter vores indsats for at minimere den miljømæssige påvirkning fra vores bygninger og transport og optimere miljøvenligheden i vores dagligdag.