The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Kriterier for deltagelse

EY Entrepreneur Of The Year

Du og din virksomhed skal opfylde følgende kriterier for at deltage i EY Entrepreneur Of The Year 2019.


Generelle betingelser

(gælder ikke Life Sciences-, Social Entrepreneurship- og Start-up-kategorierne)

 • Entrepreneuren er ejer/medejer af et dansk aktie- eller anpartsselskab og har haft det overordnede ansvar i mindst to år. Selskabet må gerne være børsnoteret
 • Virksomheden har eksisteret i mindst tre år
 • Virksomheden har ved udgangen af det seneste regnskabsår minimum 20 ansatte
 • Virksomheden skal have haft minimum 15 % vækst i bruttoavance eller i omsætning i det seneste regnskabsår
 • Det seneste regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et positivt resultat

Deltagelseskriterier i Life Sciences-kategorien

 • Virksomheden opfylder definitionen på en Life Science-virksomheder, som omfatter kommercielle og videnskabelig baserede selskaber, der udvikler produkter og serviceydelser inden for et eller flere af følgende områder:
  • Medicinsk udstyr
  • Produkter til diagnosticering, behandling, kontrol og forebyggelse af sygdomme
  • Produkter og serviceydelser baseret på anvendelse af moderne bioteknologi rettet mod menneskers og dyrs sundhed, produktivitet i landbrugssektoren, forædling af fødevarer, vedvarende energikilder, industriel produktion og udvikling af bæredygtige løsninger for miljøet.
 • Virksomheden skal have eksisteret i minimum to år
 • Virksomheden er registret i Danmark
 • Virksomheden er privatejet
 • Virksomheden kan være noteret på en ikke-reguleret markedsplads, fx First North (nyt for 2019)
 • Virksomheden har gerne rejst venture-/seed-kapital og/eller kapital fra private investorer (Business Angels) – (dette er ikke er krav, men velanset)
 • Tidligere vindere af Life Science-kategorien i EY Entrepreneur Of The Year kan ikke deltage
 • Børsnoterede virksomheder (noteret på en reguleret markedsplads) kan ikke deltage

Deltagelseskriterier i Start-up-kategorien

 • Virksomheden skal have aflagt 1 og maksimalt 4 regnskaber.
 • Virksomheden skal have et skalerbart produkt, ide og potentiale.
 • Der skal være "proof of business" og "proof of concept".
 • Virksomheden har gerne rejst venture-/seed-kapital og/eller kapital fra private investorer (Business Angels), eller via fremmedfinansiering – bank, Vækstfonden m.v. Dette er ikke er krav, men velanset.
 • Virksomheden skal have en solid forretningsmodel.
 • Der vil ligeledes lagt vægt på:
  • Virksomhedens evne til at eksekvere
  • Deres CSR-strategi
  • Ledelseskompetence

Deltagelseskriterier i kategorien Social Entrepreneurship

 • Social impact
  Virksomheden bidrager med væsentlig social impact - det kan være beskæftigelses-, sundheds- eller miljømæssigt samt kulturelt. Virksomheden kan fx arbejde med at forløse det fulde potentiale i arbejdsstyrken, styrke livskvalitet og muligheder for sårbare eller udsatte personer, bidrage til lokaludvikling eller løse andre af verdens store og presserende udfordringer. Dette formål vægter tungere end vækst på top- og bundlinje.
 • Væsentlig erhvervsdrift
  Virksomheden sælger serviceydelser eller produkter, og dette udgør en betydelig del af dens omsætning. Virksomheden har eget CVR-nummer og fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.

Social Entrepreneurship-kategorien omfatter ikke velgørende organisationer, foreninger, offentlige institutioner og myndigheder og heller ikke virksomheder, der alene tjener et socialt formål via en stærk CSR-profil. Virksomheder skal have aflagt regnskab for et fuldt regnskabsår, og der må ikke være tvivl om fortsat drift eller andre kritiske forhold.

Læs mere om kategorienData baseres på udtræk via biq.dk.