The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Social Entrepreneurship

EY Entrepreneur Of The Year

I kategorien Social Entrepreneurship er fokus på virksomheder, der i særlig grad skaber social og samfundsmæssig værdi – social impact. Virksomhederne kan fx arbejde med at forløse det fulde potentiale i arbejdsstyrken, styrke livskvalitet og muligheder for sårbare personer, bidrage til lokaludvikling, arbejde med bæredygtighed eller løse andre af verdens store og presserende udfordringer – gerne med konkrete målsætninger i forhold til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Der er lukket for tilmelding

Når du tilmelder din virksomhed i kategorien Social Entrepreneurship, har vi brug for at vide:

  • Virksomhedsnavn
  • CVR-nr.
  • Kontaktperson og e-mail
  • Evt. hjemmeside

Alle virksomheder, der nomineres i kategorien, får direkte besked. Sidste frist for tilmelding er fredag den 24. august 2018.

Deltagelseskriterier i kategorien Social Entrepreneurship

  • Social impact
    Virksomheden bidrager med væsentlig social impact; det kan være beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt. Dette formål vægter tungere end vækst på top- og bundlinje.
  • Væsentlig erhvervsdrift
    Virksomheden sælger serviceydelser eller produkter, og dette udgør en betydelig del af dens omsætning. Virksomheden har eget CVR-nummer og fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.

Kategorien omfatter ikke velgørende organisationer, foreninger, offentlige institutioner og myndigheder og heller ikke virksomheder, der alene tjener et socialt formål via en stærk CSR-profil.