The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Social Entrepreneurship

EY Entrepreneur Of The Year

I kategorien Social Entrepreneurship er fokus på veldrevne virksomheder, der i særlig grad skaber social og samfundsmæssig værdi – social impact. Virksomhederne kan fx arbejde med at forløse det fulde potentiale i arbejdsstyrken, styrke livskvalitet og muligheder for sårbare personer, bidrage til lokaludvikling, arbejde med bæredygtighed eller løse andre af verdens store og presserende udfordringer – gerne med konkrete målsætninger i forhold til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.


Der er lukket for tilmelding til kategorien Social Entrepreneurship


Når du tilmelder din virksomhed i kategorien Social Entrepreneurship, har vi brug for at vide:

 • Virksomhedsnavn
 • CVR-nr.
 • Kontaktperson og e-mail
 • Link til hjemmeside
 • 3-5 linjer om hvad der kvalificerer netop denne virksomhed til at vinde prisen

Til brug for juryens votering vil vi hente seneste årsregnskab for de deltagende virksomheder i CVR.

Alle virksomheder, der nomineres i kategorien, får direkte besked. Sidste frist for tilmelding er fredag den 23. august 2019.

I kategorien Social Entrepreneurship leder vi efter virksomheder, der har:

 • Social impact
  Virksomheden bidrager med væsentlig social impact; det kan være beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt. Dette formål vægter tungere end vækst på top- og bundlinje.
 • Væsentlig erhvervsdrift
  Virksomheden sælger serviceydelser eller produkter, og dette udgør en betydelig del af dens omsætning. Virksomheden har eget CVR-nummer og fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.

Kategorien omfatter ikke velgørende organisationer, foreninger, offentlige institutioner og myndigheder og heller ikke virksomheder, der alene tjener et socialt formål via en stærk CSR-profil.

En uafhængig jury vurderer de deltagende virksomheder ud fra følgende kriterier:

 • Social impact og samfundsmæssig værdi – hvad enten fokus er socialt, på beskæftigelse, sundhed, kultur eller klima og miljø
 • Entrepreneurånd og integritet
 • Virksomhedens udvikling og fremtidigt potentiale

EY, Den Sociale Kapitalfond og +impact by Danske Bank står bag prisen for Social Entrepreneurship.