Vores medarbejdere – en mangfoldig arbejdsstyrke

  • Share

Globaliseringen og den underliggende demografiske udvikling betyder, at konkurrencen om de dygtigste medarbejdere bliver stadigt hårdere. De succesfulde virksomheder tilpasser sig denne virkelighed ved at sammensætte ledelsesteams med international erfaring og klæde deres folk på til at lede en mangfoldig arbejdsstyrke af det 21. århundrede.

Vi er stolte over vores medarbejderkultur, og vi lægger vægt på hele tiden at gøre det bedre. Vores medarbejdere fortæller os, at vores globale teamkultur og vores fokus på at skabe a better working world gør EY til et godt sted at forfølge en karriere.

Vores kunder fortæller os, at de igennem de senere år har oplevet en effektivisering af vores teams, en styrkelse af vores kunderelationer og en forbedret evne til at stille med de stærkest teams.

Vores mål er at have den bedste medarbejderkultur over hele verden. En kultur, som tiltrækker og fastholder de dygtigste medarbejdere og hjælper dem til at trives, fører til en bedre service for vores kunder.

Vi fokuserer på tre vigtige elementer:

  • Rummelighed – Rekrutteringen af dygtige medarbejdere er kun begyndelsen. Rummelighed betyder, at alle medarbejdere bliver hørt og anerkendt. Dette bidrager ikke kun til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere men også til bedre løsninger for vores kunder og vores organisation.

  • Udvikling – Alle vores medarbejdere tilbydes uddannelse, erfaring og coaching, så de kan udvikle deres karriere og levere de bedste resultater til vores kunder, ligesom nuværende og fremtidige ledere tilbydes løbende efteruddannelse.

  • Engagement – Vi ønsker, at alle vores medarbejdere skal føle begejstring i forhold til deres arbejde og deres kolleger, og at de skal trives i en organisation, som giver dem den fornødne fleksibilitet til at nå deres faglige og personlige mål. Vi engagerer vores medarbejdere på mange måder – ved at udpege de rigtige folk til at gennemføre større forandringer, ved at interessere os for vores medarbejdere som enkeltpersoner og ved at huske at sige tak for et godt stykke arbejde.

Læs mere på EY Karriere.

Læs mere om vores arbejde for at skabe a better working world.