Vores værdier

  • Share

Hvem er vi?

Mennesker, der demonstrerer integritet, respekt og samarbejde.
Mennesker med energi, entusiasme og modet til at gå forrest.
Mennesker, der opbygger relationer ved at gøre det rigtige.

Vores værdier definerer, hvem vi er. De er grundlaget for vores globale organisation. De styrer vores handlinger og adfærd. De påvirker den måde, vi samarbejder på — og den måde, vi betjener vores kunder og engagerer os i lokalsamfundet på.

Hver dag træffer hver eneste af os valg og beslutninger, som har direkte indflydelse på den måde, som vi oplever hinanden på, og den måde, som vores kunder og omverden oplever os på. Vores værdier giver os et fælles ståsted, som sikrer, at vi alle handler ud fra de samme principper, når vi træffer disse beslutninger — over alt i vores globale organisation.

EY's globale program, Better begins with you, giver vores medarbejdere muligheden for at anerkende enkeltpersoner eller teams, der efterlever vores værdier og bringer EY’s formål Building a better working world ind i deres hverdag til nytte for både vores kunder og det omgivende samfund.

Better begins with you er et vigtigt bidrag til EY’s fælles kultur og er bygget op omkring vores stærke værdier.