Vores service lines

EY - Careers
 • Share

I EY har vi fire service lines; Assurance, Advisory, Tax & Law og Transactions. Derudover har vi også vores stabsfunktioner, Core Business Services, som støtter vores fire service lines. Vores brede palette af services betyder også flere udviklings- og karrieremuligheder for dig. Hvilken rolle vil du spille i det store billede som fremtidig EY’er?

Du kan læse mere om de fire service lines samt Core Business Services i de forskellige faner.

Globale muligheder med sektorfokus

Hos EY har vi et stærkt fokus på at opbygge og dele brancherelateret viden, der forudsiger markedstendenser, identificerer udfordringer i industrier, og vi udvikler klare ‘points of view’ i relevante sektorspørgsmål. Du får rig lejlighed til at dykke ned i de forretningsmæssige fænomener, der præger verden i dag. Uanset om det handler om digitalisering, cyber security eller start-ups og entrepreneurskab, kan du være sikker på, at vi er involveret – og det vil du også blive.

Samtidig får du chancen for at arbejde i en stærkt integreret global virksomhed med internationale kolleger, kunder og projekter. Her er internationale opgaver, udstationeringer og udvekslingsprogrammer inden for rækkevidde.

Du får muligheden for at arbejde med førende virksomheder, hvor du kan vælge at fokusere på netop den eller de sektorer, der interesserer dig: 

 • Consumer Products & Retail
 • Financial Services
 • Government & Public Sector
 • Industrial Products
 • Oil, Gas & Energy
 • Private Equity
 • Tech, Media & Telecom
 • Real Estate, Hospitality and Construction

Se hvordan EY arbejder med robotics-teknologier i energisektoren.  


 

Karriere i Advisory

EY har et af de bredeste, globale konsulentnetværk blandt professional services-virksomheder. Advisory hjælper virksomheder med at udnytte deres fulde potentiale, innovere, vækste eller forandre sig og skabe målbare og bæredygtige resultater. Med vores forretnings- og sektorindsigt skaber vi performanceforbedringer. I Norden arbejder Advisory som én samlet rådgivningsenhed. Det betyder, at vi hurtigt kan mobilisere vores konsulenter og sikre vores kunder adgang til de rette kompetencer, den rette viden og sektorindsigt.

I Advisory assisterer vi både offentlige og private virksomheder med strategiske og operationelle projekter. Vi gennemfører opgaver fra business case, potentialeanalyse, effektiviseringsstrategi, konceptudvikling til implementering og gevinstrealisering.

For at imødekomme de globale udfordringer, som mange af vores kunder oplever, har vi gennemført en reel global integration i EY og sammensætter teams tilpasset kundens behov - på tværs af kompetencer og landegrænser.

For dig som medarbejder betyder det, at du får bred erfaring og ikke mindst indflydelse på din egen karriere.

Kerneområder i Advisory

Advisory opererer inden for flere områder, som giver dig mulighed for at specialisere dig inden for dine interesser:

Finance & Performance Management

Teamet hjælper mellemstore og store private virksomheder med at forbedre lønsomhed med centrale driftsøkonomiske modeller og sikre transparens i omkostningsstrukturer. Du vil skulle assistere med udvikling og implementering af stærke finansprocesser, budgettering og planlægning, økonomistyring, rådgivning af CFO om aktiv udvikling af finance-området og sikring af en stærk sammenhæng mellem finansprocesser, performance og strategi.

People Advisory Services

Teamet hjælper mellemstore og store virksomheder med at optimere eller outsource HR-funktioner. Du vil skulle assistere eller drive projekter med henblik på program- og forandringsledelse på store transformationer. Du kommer også til at kortlægge og optimere kundens organisation samt udvikle medarbejder- eller ledelsesudviklingsaktiviteter og ligeledes sikre forankring af initiativer i kundens organisation.

EY-citat-Rikke-Wolfsen

Customer Strategy

Teamet hjælper mellemstore og store virksomheder med at øge salget, reducere omkostninger og levere en bedre kundeoplevelse gennem innovative og målrettede initiativer relateret til fx kundesegmentering, kunde- og marketingstrategi, customer service- og sales effectiveness. Du vil være i tæt dialog med ledelsen hos kunden omkring virksomhedens større udfordringer og dermed assistere med blandt andet vækststrategi, markedsanalyse og strategisk planlægning.

Government & Public Services

Teamet arbejder med konsulentopgaver inden for det offentlige kundesegment med fokus på effektivisering og omkostningsanalyse, regelforenkling samt økonomistyring og økonomisk compliance. Du vil skulle arbejde med kunder i stat, regioner og kommuner og hjælpe til yderligere effektivisering og fremtidssikring af den offentlige sektor.

Outsourcing Advisory

Teamet arbejder med outsourcing- og transformationsprojekter inden for facilities management, finans og IT. Du vil i samarbejde med kunden skulle analysere den nuværende situation for at udvikle en ny sourcing-strategi. Ofte fortsætter projektet med en outsourcing eller et in-house transformationsprojekt og en implementering af dette i kundens organisation.

Supply Chain Operations

Teamet arbejder med store komplekse projekter med fokus på proceskortlægning, optimering og implementering. Du vil komme til at betjene nogle af de største kunder i Danmark og Norden med rådgivning og assistance til praktisk gennemførelse af store transformations- og complianceprojekter inden for supply chain og lean compliance.

Risk Transformation

Teamet assisterer store og mellemstore private virksomheder med at optimere og håndtere virksomhedens risikoprofil i den daglige drift og i forbindelse med forandringsprocesser. Du vil skulle foretage risikoanalyser, proceskortlægning og optimering samt assistere med udvikling og implementering af virksomhedens risikostyringskoncept og strategi. Du vil hjælpe vores kunder ved at komme med forbedringsforslag, udføre interne revisionshandlinger, transformere interne revisionsfunktioner samt udfordre eksisterende kontrolmiljøer.

Risk Assurance

Teamet arbejder med revision af it-løsninger samt rådgivning om kontrol, sikkerhed og risikostyring i og omkring it-systemer. Dette er processer, der foregår på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Vi arbejder bl.a. med cyber-sikkerhed, sikrer at virksomhederne betaler det, de skal, for brug af deres software og er en del af revisionen af store danske og internationale virksomheder med kompliceret it-anvendelse. Du vil have med alt fra store multinationale virksomheder til mindre virksomheder at gøre - inden for stort set alle brancher og i både den offentlige og private sektor. Du vil skulle hjælpe med at beskytte systemer og data, hvor du vurderer design og implementering af processer, projekter, kontroller, systemer og it-infrastruktur.

Financial Service Risk Management

Teamet rådgiver den finansielle sektor om kvantitativ og kvalitativ risikostyring og compliance. Du vil skulle hjælpe vores kunder med at identificere, måle og styre finansielle risici, herunder design, udvikling og validering af kvantitative finansielle modeller inden for forsikrings-, markeds-, kredit- og likviditetsrisici.

Technology Consulting

Som et af de største teams i Advisory spænder vores arbejdsområder bredt, men ligger altid i spændingsfeltet mellem forretning og it. Vi stræber efter at hjælpe vores kunder med at transformere deres forretning vha. de nyeste teknologier, som fx Machine Learning, AI, Software Robotics, Advanced Analytics, m.fl. Vi yder derudover også bistand til vores kunder inden for it-projekt- og programledelse, software selection og -implementering, samt it-transformation. For dig betyder det, at du vil komme til at arbejde på både store og små projekter med adgang til de største danske og udenlandske kunder. Som del af vores team vil du rådgive vores kunder om digitaliseringsagendaen, og hjælpe dem med at vælge og implementere de helt rigtige løsninger for lige netop deres virksomhed.

Financial Services Performance Improvement

Teamet hjælper vores kunder i den finansielle sektor med at sikre bæredygtig forbedring og optimering af deres performance og rentabilitet. I tæt dialog med vores kunder vil du skulle rådgive i store finansielle transformationer, effektive driftsmodeller, vigtige og komplekse forandringsprocesser samt design af teknologiske processer.

Læs mere om Advisory.
 

EY-Søren-Juhl-Rantorp

 

 

Karriere i Assurance

I Assurance leverer ca. 900 medarbejdere i Danmark revision og rådgivning til virksomheder og organisationer — fra de største børsnoterede virksomheder i Danmark til offentlige institutioner og tusindvis af små og mellemstore virksomheder. Som centrum for alt, hvad vi gør, står vores kompromisløse faglighed og professionelle skepsis, der sikrer, at vi leverer kvalitet med præcision.

Som det mest integrerede globale revisionsfirma har vi et unikt afsæt for at give vores kunder en konsistent global service. Vores globale platforme EY Canvas, EY Helix og EY Atlas, der er designet til understøtte vores kunder med de bedste løsninger, er det stærke fundament, vi udvikler nye og mere avancerede metoder og teknologier på.

Vores globale vifte af analyseværktøjer kan analysere store mængder revisionsdata og levere dybere indsigt og forståelse af kundernes finansielle drift og transaktioner samt identificere risici, trends eller udfordringer. Vi investerer løbende i ny teknologi og værktøjer, der styrker vores revisionsarbejde og samtidig styrker tilliden og troværdigheden til virksomheder og kapitalmarkederne.

Som en del af Assurance bliver du stærk inden for kerneområderne; revision, regnskab og skat. Du får også mulighed for at blive trænet i kommunikation, samarbejde, teamledelse og planlægning.

Kerneområder i Assurance

I vores revisionsforretning betjener vi både små og mellemstore virksomheder samt multinationale kunder. Det giver dig mulighed for at specialisere dig der, hvor du har din interesse, samtidig med vi sikrer, at vores kunder altid får en professionel og værdifuld rådgivning. Assurance opererer inden for følgende områder:

Auditing and Accounting

Som revisor hos EY spiller du en vigtig rolle i at hjælpe virksomheder med korrekt at afspejle deres økonomiske situation og samtidig understøtte og beskytte de finansielle markeder. Fordi vi anvender en global revisionsmetodik i alle 150 lande, hvor vi har kontorer, er der mange muligheder for at komme på projekter i udlandet og med forskellige kundetyper inden for revision. Vores kunders forskellighed i størrelse og industri kan bidrage til et væld af erfaringer og muligheder i din karriere hos EY.

Du vil blive en del af et tværfagligt team, som er fokuseret på at levere service af høj kvalitet til vores kunder, overholde regulative forhold, forvalte kapitallivscyklussen og forbedre virksomhedsdriften.

Financial Accounting Advisory Services

Teamet samarbejder med virksomheder om at opnå deres kommercielle mål ved at rådgive dem om best-in-class finansiel rapportering. Din rådgivning vil her omfatte finansiel rapportering ved salg af aktiviteter/virksomheder, klargøring til børsnoteringer, vurdering af den kommercielle indvirkning af nye regnskabsstandarder, regnskabsmæssig vurdering af nye kontraktuelle forhold samt forbedring af virksomheders interne og eksterne finansielle rapportering. Sammen med vores eksperter inden for området vil du komme til at arbejde med rådgivning inden for alle områder af IFRS og årsregnskabsloven, fx IFRS-konverteringer, implementering af nye regnskabsstandarder, due diligence, support vedrørende implementering af regnskabsmæssige kontroller og processer samt assistance i forbindelse med børsnotering.

Climate Change and Sustainability Services

I teamet hjælper vi vores kunder med at forbedre deres sustainability-indsats. Vi understøtter kundens arbejde i forhold til at skabe en veldrevet forretning og høste fordelene af at arbejde med sustainability. I tæt dialog med vores kunder vil du skulle rådgive om nye forretningsmæssige muligheder og skabe værdi på den sociale, miljømæssige og finansielle bundlinje. Det gør vi bl.a. ved at hjælpe kunderne til at blive opmærksomme på de risici, der kan være i markedet samt giver dem redskaberne til at håndtere disse.

Fraud, Investigations and Dispute Services

Teamet er en specialistafdeling, som hjælper vores kunder med at forebygge økonomisk kriminalitet og besvigelser. Vi udarbejder rapporter og erklæringer til brug i tvister og retssager, og vi løser opgaverne i et tæt samarbejde med EY’s globale netværk af specialister, der tæller hen ved 2.600 revisorer, økonomer, advokater, detektiver, tidligere politifolk og it-specialister. Du vil bl.a. arbejde med at undersøge unormal økonomisk aktivitet, at tilvejebringe elektroniske beviser og gennemgå finansielle rapporter. Du vil bidrage til at sikre vidneudsagn fra eksperter i det omfang, det er nødvendigt for at forklare vores observationer.

Læs mere om Assurance.
 

Hør Nick Poulsen fortælle, hvordan hans hverdag som revisor ser ud:

Karriere i Tax & Law

EY’s skatteafdeling er en af Danmarks førende og en del af verdens bedst koordinerede skatterådgivningsfirmaer, som forstår at kombinere lokal indsigt med regional og global viden. Tax & Law rådgiver vores kunder om deres skattemæssige forpligtelser og klæder dem på til at løse komplekse skattespørgsmål.

Skat er et udfordrende område med mange facetter og samtidig et område, der får større og større betydning for virksomhederne. Arbejdet bliver ikke mindre komplekst, når virksomhederne opererer på tværs af landegrænser, hvilket mange af vores kunder gør i dag.

Som skatterådgivere sikrer vi, at virksomheder overholder de konstant omskiftelige krav i skattelovgivningen og regulering på de markeder, hvor de opererer. Vi søger dialogen med SKAT og andre myndigheder og skatteinteressenter om aktuel lovgivning samt aktuelle skatteemner i praksis. Vi vurderer ligeledes konsekvenserne af politiske overvejelser og deltager i den skattepolitiske debat. Vi bidrager også til, at vores kunder forstår og håndterer skatteregnskaber og -rapportering ansvarligt og proaktivt.

Skatteafdelingen rådgiver om både nationale og internationale forhold. De daglige udfordringer inden for skat, sparring med dygtige og erfarne kolleger fra hele verden og samarbejdet med spændende kunder betyder, at hverdagen aldrig er ens. Den faglighed og viden, der stilles til rådighed, er grundlaget for udvikling og vækst. Der arbejdes målrettet på at integrere og optimere kundens aktiviteter. Vi spiller derfor en vigtig rolle som rådgiver og sparringspartner.

Tax & Law kerneområder

Tax & Law opererer inden for flere områder, som giver dig mulighed for at specialisere dig inden for dine interesser:

Business Tax Services

Teamet har fokus på selskabsskat, hvor vi hjælper virksomheder og erhvervsdrivende med at opfylde krav til rapportering, overholde lovgivning samt planlægge og fortolke skatteregler. Du vil skulle arbejde med forskelligartede kunder lige fra inspirerende entreprenører til veletablerede og internationale organisationer.

People Advisory Services

Teamet arbejder med skatteeffektive aflønningsstrategier, så vores kunder kan mobilisere deres medarbejdere rundt omkring i verden og opnå deres strategiske målsætninger. Vores kunder spænder lige fra virksomheder, der for første gang er på vej ind i et nyt marked, til store internationale koncerner. Teamet er delt op i to enheder:

 • Performance & Reward-teamet: Vi rådgiver vores kunder på såvel strategisk som operationelt niveau vedrørende deres aflønningsstrategi. Desuden hjælper vi kunderne med at sikre, at de skatteforhold, der vedrører deres medarbejdere, anvendes mest optimalt.
 • Mobility-teamet: Vi arbejder globalt og hjælper internationale arbejdsgivere med at være på forkant med forhold som bl.a. skat, immigration, personalejura og socialsikring, der kan være udfordrende ved udstationering af medarbejdere.

Transfer Pricing

Teamet analyserer forskellige brancher, virksomheder og processer for at fastslå, hvor værdi skabes, og hvordan forretningsaktiviteter bliver afregnet. Dette arbejde har indflydelse på, hvordan vores kunders interne afregningspriser bliver fastsat samt hvordan dette præsenteres over for myndighederne. Du kommer derfor til at rådgive forskellige internationale virksomheder inden for alle aspekter af skat med udgangspunkt i transfer pricing. Du vil skulle arbejde med spændende og varierede opgaver i et fagligt og forretningsmæssigt miljø, som hele tiden er under forandring.

Indirect Tax

Teamet rådgiver inden for alle aspekter af indirekte skat i direkte dialog med kunderne. Du vil skulle have fokus på at udvikle relationer til kunder og opbygge viden om indirekte skat, primært inden for moms, told/afgifter og forbrugsskatter. Du vil ligeledes have kontakt med nationale skattemyndigheder, ministerier og internationale institutioner fx EU-Kommissionen på vegne af vores kunder.

Transaction Tax

Teamet hjælper vores kunder med at forstå de skattemæssige konsekvenser af transaktioner, herunder opkøb, overdragelse, refinansiering, intern omstrukturering, fusioner eller aktieemission. Du vil skulle rådgive kunder af alle størrelser inden for alle brancher og arbejde tæt sammen med kolleger fra andre fagområder. Du kommer til at arbejde med et bredt spektrum af transaktioner, fra opkøb af små familieejede virksomheder til store virksomhedsopkøb eller fusioner.

Law

Teamet hjælper vores kunder med juridisk rådgivning, og vi lægger vægt på at være tilgængelige for vores kunder og at give kommercielt optimerende, skræddersyet og konkret rådgivning. Du vil skulle indgå i tæt samarbejde med kunderne om de økonomiske, strategiske og kommercielle overvejelser for at sikre, at kunderne lettere opnår deres forretningsmæssige mål. Det betyder også, at du vil arbejde tæt sammen med kollegaer fra andre forretningsområder for at tilbyde tværfaglige services, som imødekommer vores kunders behov.

Læs mere om Tax & Law.
 

Hør Jesper Havgaard fortælle, hvordan det er at arbejde i en global konsulentvirksomhed, og hvorfor han valgte at starte sin karriere hos Tax & Law i EY:

 

Karriere i Transactions

I en periode hvor det globale erhvervsliv står over for stadig mere komplekse strategiske problemstillinger, ved vi, at måden, hvorpå organisationer håndterer deres kapitalagenda i dag, vil definere deres konkurrencemæssige position i morgen. I Transactions hjælper vi vores kunder med at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger om, hvordan de strategisk forvalter deres kapital og håndterer deres transaktioner i en foranderlig verden. Det betyder, at vi rådgiver virksomhederne om, hvordan de kan bevare, optimere, øge og investere deres kapital, så de når deres strategiske mål.

I Transactions hjælper vi organisationer med strategisk at investere, allokere, optimere og sikre deres kapital og rejse nye midler i en omskiftelig verden. I Transactions rådgiver vi primært inden for opkøb og fusioner, og vi tilbyder et bredt spektrum af transaktionsrelaterede ydelser. Vores rådgivning omfatter værdiansættelse, skat, due diligence, integration, infrastruktur, kommercielle og operationelle forhold, restrukturereringer samt M&A-mandater.

Vi arbejder tæt sammen med vores udenlandske kolleger, og får direkte adgang til den enorme videnbank, som EY råder over globalt. Samarbejde og dialog på tværs af landegrænser er en stor del af hverdagen og giver os mulighed for at stille det stærkeste team, når der arbejdes på projekter ude i verden og i Danmark.

Transactions kerneområder

Transaction opererer inden for flere områder, som giver dig mulighed for at specialisere dig inden for dine interesser:

Corporate Finance

Teamet arbejder tæt sammen med ledelsen hos vores kunder for at opnå deres strategiske mål via business reviews, opkøb, frasalg eller fusioner. Du vil få erfaring med transaktioner - alt lige fra generationsskifte i mindre, familieejede virksomheder til store handler. Vi rådgiver igennem hele transaktionscyklussen, fra identifikation af potentielle transaktionsmuligheder til udarbejdelse af implementeringsplaner. Vi arbejder desuden med mange forskellige typer af kunder – både nationale og cross-border transaktioner. Du opnår derigennem en bred erfaring, som danner et godt fundament for din videre karriere som transaktionsrådgiver.

Infrastructure Advisory

Teamet arbejder med infrastrukturprojekter i bred forstand, herunder Offentlige Private Partnerskaber (OPP). Som rådgiver for enten den private eller offentlige part, vil du deltage i rådgivningen omkring strukturering af projekter og processer, identifikation og behandling af risici, finansiering mv.

Transaction Support

Teamet er i direkte samarbejde med vores kunders senior management-team, hvor vi yder due dilligence rådgivning om transaktioners key value drivers samt de risici og muligheder, som er forbundet med køb og salg af en virksomhed. Igennem projekter for nationale og internationale virksomheder opnår du stor indsigt i, hvordan værdi skabes og fastholdes fra både købers og sælgers perspektiv.

Valuation & Business Modelling

Teamet spiller en integreret rolle i at hjælpe vores kunder med effektivt at eksekvere deres kapitalstrategi. Som medarbejder inden for Valuation vil du arbejde med værdiansættelse af både virksomheder og individuelle aktiver med transaktioner for øje samt imødekomme andre erhvervsrelaterede lovgivnings- og regnskabsmæssige krav. Som medarbejder inden for Business Modelling vil du yde støtte med modellering, så vores kunder kan foretage de mest effektive strategiske beslutninger.

Læs mere om Transactions.
 

EY-citat-Milan-Mortensen

Hør Jen og Romain fortælle om deres karriere i EY:

Watch video

Watch video

 

 

Karriere i Core Business Services

Core Business Services udgør vores kompetente stabsfunktioner, der understøtter EY’s forretning målrettet og effektivt. I Core Business Services arbejder vi tæt sammen med Assurance, Advisory, Tax & Law og Transactions. Formålet er at skabe værdi for EY’s forretningsområder i overensstemmelse med vores globale purpose Building a better working world.

Kerneområder i Core Business Services

Core Business Services består af flere afdelinger, som alle spiller en vigtig rolle i udviklingen af organisationen. Med kontinuerlige forandringer, vil du altid stå over for nye udfordringer og spændende arbejderopgaver. Core Business Services opererer inden for følgende områder:

Business Development

Teamet har til formål at sikre en integreret, koordineret og global tilgang til EY's Key Accounts på tværs af forretningsområder og med fokus på industrier. Du vil have ansvar for at sikre, at de mål, der er sat i forhold til omsætning og servicekvalitet på vores Key Accounts, opnås. Du vil således arbejde tæt sammen med vores Key Accounts og fokusere på at identificere deres udfordringer og behov for dermed at kvalificere, hvordan EY kan hjælpe med innovative og skræddersyede løsninger.

Finance

Teamet er ansvarlig for vores finansielle integritet, resultater og afrapportering. Som en del af dette team, er du med til at udforme finansiel rapportering, som er præcis, konsistent og i overensstemmelse med vores globale retningslinjer og principper samt lokal lovgivning. Du er også en strategisk samarbejdspartner for andre dele af organisationen, hvor du deler din finansielle erfaring og indsigt for at opnå specifikke mål. Du får fuld støtte til at holde dig opdateret på lovgivningen, og vi arbejder sammen om at opfylde dine personlige og professionelle mål.

HR

Teamet udvikler og implementerer den globale HR-strategi. Som en del af dette team er du med til at sikre, at vi har de nødvendige programmer, målinger og værktøjer til at udvikle potentialet hos den enkelte medarbejder. Du har mulighed for at arbejde med udvikling og implementering af strategier for præstationsmåling, lederudvikling, uddannelse, træningsværktøjer, kompensation, rekruttering, employer branding, rapporteringer eller andre initiativer.

It

Teamet hjælper med vedligeholdelse og udvikling af vores it-infrastruktur. Du vil blive del af et team, der leverer netværk og dataservice, on-site support, samt administrerer telekommunikation og it-produkter. Det betyder, at du er med til at understøtte forretningen med effektive it-værktøjer og -services, så vores afdelinger kan levere den service, som vores kunder efterspørger.

Brand, Marketing & Communications

Teamet Brand & Communications udvikler og implementerer kommunikationsstrategier på tværs af en række kommunikationskanaler. I den interne kommunikationsrolle vil du være med til at skabe præcis og effektiv kommunikation om vores strategi, lokale initiativer og events. PR-funktionen understøtter ledelsen i at kommunikere vores strategi og synspunkter til vores eksterne interessenter, og du vil arbejde tæt sammen med vores globale netværk for at forbedre og beskytte vores omdømme.

Teamet Marketing udvikler og implementerer en lang række af initiativer for at styrke vores globale brand. Som en del af dette team er du med til at opbygge vores image og skabe gode kunderelationer. Du arbejder sammen med vores kunderettede medarbejdere og kolleger i andre funktioner om en lang række aktiviteter. Det inkluderer bl.a. annoncering, markedsrettet kommunikation, markedsanalyse og brand management.

Administrativ Support

Vores assistenter og sekretærer udfylder en vigtig rolle i forhold til at understøtte vores afdelinger i de enkelte service lines. Jobprofilerne er vidt forskellige fra afdeling til afdeling.
 

EY-citat-Rikke-Brauner