Vores service lines

EY - Careers
  • Share

I EY har vi fire service lines; Assurance, Advisory, Tax & Law og Transactions. Derudover har vi også vores stabsfunktioner, Core Business Services, som støtter vores fire service lines. Vores brede palette af services betyder også flere udviklings- og karrieremuligheder for dig. Hvilken rolle vil du spille i det store billede som fremtidig EY’er?

Du kan læse mere om de fire service lines samt Core Business Services i de forskellige faner.

Globale muligheder med sektorfokus

Hos EY har vi et stærkt fokus på at opbygge og dele brancherelateret viden, der forudsiger markedstendenser, identificerer udfordringer i industrier, og vi udvikler klare ‘points of view’ i relevante sektorspørgsmål. Du får rig lejlighed til at dykke ned i de forretningsmæssige fænomener, der præger verden i dag. Uanset om det handler om digitalisering, cyber security eller start-ups og entrepreneurskab, kan du være sikker på, at vi er involveret – og det vil du også blive.

Samtidig får du chancen for at arbejde i en stærkt integreret global virksomhed med internationale kolleger, kunder og projekter. Her er internationale opgaver, udstationeringer og udvekslingsprogrammer inden for rækkevidde.

Du får muligheden for at arbejde med førende virksomheder, hvor du kan vælge at fokusere på netop den eller de sektorer, der interesserer dig: 

  • Consumer Products & Retail
  • Financial Services
  • Government & Public Sector
  • Industrial Products
  • Oil, Gas & Energy
  • Private Equity
  • Tech, Media & Telecom
  • Real Estate, Hospitality and Construction

Se hvordan EY arbejder med robotics-teknologier i energisektoren.  


 

Karriere i Advisory

EY’s Advisory services hjælper virksomheder med at udnytte deres fulde potentiale, innovere, vækste, forandre sig og skabe målbare og bæredygtige resultater. Med vores forretnings- og sektorindsigt skaber vi performanceforbedringer. I Norden arbejder Advisory som én samlet rådgivningsenhed. Det betyder, at vi hurtigt kan mobilisere vores konsulenter og sikre vores kunder adgang til de rette kompetencer, den rette viden og branchekendskab.

I Advisory assisterer vi både offentlige og private virksomheder med strategiske og operationelle projekter. Vi gennemfører opgaver fra business case og potentialeanalyse over effektiviseringsstrategi og konceptudvikling til implementering og gevinstrealisering.

Vores stærke nordiske og globale integration gør os i stand til at trække på viden og kompetencer fra andre lande og sammensætte teams tilpasset kundens behov. Det gør os i stand til hurtigt og præcist at imødekomme de globale udfordringer, som mange af vores kunder oplever.

Læs mere om Advisory.
 

EY-citat-Rikke-Wolfsen

EY-Søren-Juhl-Rantorp

 

 

Karriere i Assurance

I Assurance leverer ca. 900 medarbejdere i Danmark revision og rådgivning til virksomheder og organisationer — fra de største børsnoterede virksomheder i Danmark til offentlige institutioner og tusindvis af små og mellemstore virksomheder. Som centrum for alt, hvad vi gør, står vores kompromisløse faglighed og professionelle skepsis, der sikrer, at vi leverer kvalitet med præcision. Som det mest integrerede globale revisionsfirma har vi et unikt afsæt for at give vores kunder en konsistent global service.

Vores globale vifte af analyseværktøjer kan analysere store mængder revisionsdata og levere dybere indsigt og forståelse af kundernes finansielle drift og transaktioner samt identificere risici, trends eller udfordringer. Vi investerer løbende i ny teknologi og værktøjer, der styrker vores revisionsarbejde og samtidig styrker tilliden og troværdigheden til virksomheder og kapitalmarkederne.

Læs mere om Assurance.
 

Karriere i Tax & Law

EY’s skatteafdeling er en af Danmarks førende og med vores stærke nordiske og globale integration forstår vi at kombinere lokal indsigt med regional og global viden. Tax & Law rådgiver vores kunder om deres skattemæssige forpligtelser og klæder dem på til at løse komplekse skattespørgsmål.

Skat er et komplekst område med mange facetter og samtidig et område, der får større og større betydning for virksomheder. Arbejdet bliver ikke mindre komplekst, når virksomheder opererer på tværs af landegrænser, hvilket mange af vores kunder gør i dag.

Som skatterådgivere sikrer vi, at virksomheder overholder de konstant omskiftelige krav i skattelovgivningen og regulering på de markeder, hvor de opererer. Vi søger dialogen med SKAT og andre myndigheder og skatteinteressenter om aktuel lovgivning samt aktuelle skatteemner i praksis. Vi vurderer ligeledes konsekvenserne af politiske overvejelser og deltager i den skattepolitiske debat. Vi bidrager også til, at vores kunder forstår og håndterer skatteregnskaber og -rapportering ansvarligt og proaktivt. Skatteafdelingen rådgiver om både nationale og internationale forhold.

Læs mere om Tax & Law.
 

Hør Jesper Havgaard fortælle, hvordan det er at arbejde i en global konsulentvirksomhed, og hvorfor han valgte at starte sin karriere hos Tax & Law i EY:

 

Karriere i Transactions

Mens det globale erhvervsliv står over for stadig mere komplekse strategiske problemstillinger, ved vi, at måden hvorpå organisationer håndterer deres kapitalagenda i dag, vil definere deres konkurrencemæssige position i morgen. I Transactions hjælper vi vores kunder med at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger om, hvordan de strategisk forvalter deres kapital og håndterer deres transaktioner i en foranderlig verden. Det betyder, at vi rådgiver virksomhederne om, hvordan de kan bevare, optimere, øge og investere deres kapital og rejse nye midler, så de når deres strategiske mål.

I Transactions rådgiver vi primært inden for opkøb og fusioner, og vi tilbyder et bredt spektrum af transaktionsrelaterede ydelser. Vores rådgivning omfatter værdiansættelse, skat, due diligence, integration, infrastruktur, kommercielle og operationelle forhold, restrukturereringer samt M&A-mandater. Vi arbejder tæt sammen med vores udenlandske kolleger, og får direkte adgang til den enorme videnbank, som EY råder over globalt.

Læs mere om Transactions.
 

EY-citat-Milan-Mortensen

Hør Jen og Romain fortælle om deres karriere i EY:

Watch video

Watch video

 

 

Karriere i Core Business Services

Core Business Services (CBS) udgør vores kompetente stabsfunktioner, der understøtter EY’s forretning målrettet og effektivt. Alle funktioner i CBS har til formål at skabe værdi for EY’s forretningsområder i overensstemmelse med vores globale purpose Building a better working world.

I CBS arbejder vi tæt sammen med alle servicelines, og vi opererer inden for en bred vifte af områder, bl.a. Business Development, der har fokus på EY’s Key Accounts, Finance, som har ansvar for vores finansielle integritet og afrapportering, HR med ansvar for rekruttering, udvikling og implementering af vores HR-strategi samt udvikling af potentialet hos hver enkelt medarbejder, Brand, Marketing & Communications, der udvikler og implementerer marketing- og kommunikationsstrategier samt styrker og beskytter vores brand. Vores IT afdeling, Legal, Facility, administrative support m.m. hører eksempelvis også under CBS.
 

EY-citat-Rikke-Brauner