Ledige job

Vi er, hvor du er

EY-icon-facebook-smallEY Danmark Karriere

EY-icon-instagram-small@eydenmarkcareers

EY-icon-linkedin-smallEY Talent Netværk på LinkedIn
Søg om optagelse i EY’s netværksgruppe for talentfulde studerende og nyuddannede. 

Dine muligheder

Dine muligheder hos EY
 • Share

I EY har vi fire service lines; Assurance, Advisory, Tax & Law og Transactions. Derudover har vi også vores stabsfunktioner, Core Business Services, som støtter vores fire service lines. Vores brede palette af services betyder også flere udviklings- og karrieremuligheder for dig. Hvilken rolle vil du spille i det store billede som fremtidig EY’er?

Globale muligheder med sektorfokus

Hos EY har vi et stærkt fokus på at opbygge og dele brancherelateret viden, der forudsiger markedstendenser, identificerer udfordringer i industrier, og vi udvikler klare ‘points of view’ i relevante sektorspørgsmål. Du får rig lejlighed til at dykke ned i de forretningsmæssige fænomener, der præger verden i dag. Uanset om det handler om digitalisering, cyber security eller start-ups og entrepreneurskab, kan du være sikker på, at vi er involveret – og det vil du også blive.

Samtidig får du chancen for at arbejde i en stærkt integreret global virksomhed med internationale kolleger, kunder og projekter. Her er internationale opgaver, udstationeringer og udvekslingsprogrammer inden for rækkevidde.

Du får muligheden for at arbejde med førende virksomheder, hvor du kan vælge at fokusere på netop den eller de sektorer, der interesserer dig: 

 • Consumer Products & Retail
 • Financial Services
 • Government & Public Sector
 • Industrial Products
 • Oil, Gas & Energy
 • Private Equity
 • Tech, Media & Telecom
 • Real Estate, Hospitality and Construction

Se hvordan EY arbejder med robotics-teknologier i energisektoren.  


 

Moed EYs medarbejdere

Assurance

Assurance er vores største service line. Gennem vores indsigt og ydelser sikrer vi korrekt og uafhængig finansiel information til virksomheder, investorer og myndigheder og opbygger tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. Som en del af vores revisionsteam bliver du stærk inden for kerneområderne revision, regnskab og skat og får træning i kommunikation, samarbejde, teamledelse og planlægning. Gennem EY’s revisortrainee-program får du mulighed for at tage en af landets mest respekterede uddannelser og ende som sparringspartner for toppen af dansk erhvervsliv.

Revision udgør den største andel af vores services og suppleres af en række specialiserede forretningsområder: climate change and sustainability services, fraud investigation and dispute services, accounting compliance and reporting services, og financial accounting advisory services.

Læs mere her og få et indblik i hverdagen i Assurance.

Advisory 

EY har et af de bredeste, globale konsulentnetværk blandt professional services virksomheder. Vi hjælper virksomheder med at udnytte deres fulde potentiale, innovere, vækste eller forandre sig og skabe målbare og bæredygtige resultater. Med vores forretnings- og sektorindsigt skaber vi performance-forbedringer. I Norden arbejder vi i Advisory som én samlet rådgivningsenhed. Det betyder, at vi hurtigt kan mobilisere vores konsulenter og sikre vores kunder adgang til de rette kompetencer, den rette viden og sektorindsigt.

Vores specialiserede konsulentteams fokuserer på optimering af virksomhedens forretningsprocesser, herunder strategi og kundehåndtering, logistik og indkøb, finansiel styring, risiko styring, HR og IT samt advisory indenfor outsourcing og financial services.

Læs mere her og få et indblik i hverdagen i Advisory.

Tax & Law 

EY’s skatteafdeling er en af Danmarks førende og en del af en af verdens bedst koordinerede skatterådgivningsfirmaer, som forstår at kombinere lokal indsigt med regional og global viden. Vi rådgiver vores kunder om deres skattemæssige forpligtelser og klæder dem på til at løse komplekse skattespørgsmål. Vores skatterådgivere sikrer, at virksomheder overholder de konstant omskiftelige krav i skattelovgivningen og regulering på de markeder, hvor de opererer. Vi søger dialogen med SKAT og andre myndigheder og skatteinteressenter om aktuel lovgivning samt aktuelle skatteemner i praksis. Vi vurderer konsekvenserne af politiske overvejelser og deltager i den skattepolitiske debat. Vi bidrager til, at vores kunders forstår og håndterer skatteregnskaber og -rapportering ansvarligt og proaktivt.

Vi tilbyder rådgivning inden for alle skattemæssige og juridiske discipliner – herunder business tax, indirect tax, international tax, transfer pricing, transaction tax, samt lovgivnings- og skattemæssige spørgsmål, der relaterer sig til people advisory services. I Law arbejder vores jurister inden for erhvervs-, handels-, ansættelsesret og finansiel lovgivning arbejder tæt sammen med rådgivere fra andre dele af EY.

Læs mere her og få et indblik i hverdagen i Tax & Law.

Transactions

Vi hjælper organisationer med strategisk at investere, allokere, optimere og sikre deres kapital og rejse nye midler i en omskiftelig verden. Vores transaktionsteam rådgiver om opkøb og fusioner og tilbyder et bredt spektrum af transaktionsrelaterede ydelser. Vores rådgivning omfatter værdiansættelse, skat, due diligence, integration, infrastruktur, kommercielle og operationelle forhold, restrukturereringer samt M&A-mandater.

Når virksomheder er i vækst, skaber de værdi både socialt og økonomisk og sikrer stabilitet og fremgang.

Læs mere her og få et indblik i hverdagen i Transactions.

Core business services

Core Business Services udgør vores kompetente stabsfunktioner, der understøtter EY’s forretning målrettet og effektivt. Vi har specialister inden for: Finance; IT; Human Resources; Administrative and Workplace Services; Brand, Marketing and Communications; Knowledge; and Business Development.

Vi arbejder tæt sammen med teams i Assurance, Advisory, Tax og Transactions og skaber værdi for EY’s forretningsområder i overensstemmelse med vores ”purpose” om ’building a better working EY’.

 

En uddannelse, der åbner mange døre

Bliv revisortrainee i EY – Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning.

Med en uddannelse som revisor i baghånden kan du læse og forstå finansiel rapportering og se, hvordan en virksomhed hænger sammen bag tal og resultater. Du lærer at analysere, vurdere og rådgive samtidig med, at du får en attraktiv viden og ikke mindst praktiske erfaringer, der stiller dig i en unik position til resten af din karriere.

Stejl læringskurve og frihed under ansvar
Hos EY vil du opleve en stejl læringskurve og frihed under ansvar – og i takt med at ansvaret vokser, vil du opleve, at der venter dig nye og stadigt mere udfordrende opgaver.

Vi kan byde dig velkommen til en virksomhed med et væld af muligheder, en flad organisation og et godt socialt miljø. Vi har en uformel omgangstone, og der er altid en kollega, som du kan spørge til råds.

Læs mere om dit trainee-program i EY.

 

EY - Magnus Michelsen
 

MAGNUS M. MICHELSEN
CONSULTANT | ADVISORY

"Kendetegnet ved EY er den stejle læringskurve, som du har lige fra du starter."

Læs Magnus' historie

EY - Nan Fijn van Draat
 

NAN FIJN VAN DRAAT
CONSULTANT | ADVISORY

"Teamfølelsen er meget stærk, så jeg føler aldrig, at jeg står alene med en opgave, et projekt eller en kunde."

Læs Nans historie

EY - Armash Mehndi Khan
 

ARMASH MEHNDI KHAN
SENIOR | ASSURANCE

"Vores interne uddannelse leverer et solidt fundament til, at vi kan blive branchens skarpeste revisorer."

Læs Armashs historie

EY - Mette Boa
 

METTE BOA
SENIOR | ASSURANCE

"I min hverdag arbejder jeg tæt sammen med vores kunder og derfor tilbringer jeg meget af min tid ude ved dem."

Læs Mettes historie

EY - Hakkan Turan
 

HAKKAN TURAN
CONSULTANT | TAX & LAW

"Hos EY er der en uformel tone og stor åbenhed blandt folk, så man skaber hurtigt nære relationer, som gør det endnu sjovere at gå på arbejde."

Læs Hakkans historie

EY - Henriette Tvedeskov Jantzen
 

HENRIETTE TVEDESKOV JANTZEN
CONSULTANT | TAX & LAW

"Arbejdskulturen i EY er generelt præget af en "learning by doing"-tilgang, hvilket jeg synes om."

Læs Henriettes historie

EY - Mads Lund
 

MADS LUND
SENIOR CONSULTANT | TRANSACTION ADVISORY SERVICES

"Hvis man er proaktiv og passioneret omkring det man laver, er der uanede muligheder i EY."

Læs Mads' historie

EY - Marike Porsdal
 

MARIKE TRUESEN PORSDAL
SENIOR CONSULTANT | TRANSACTION ADVISORY SERVICES

"Sidst var jeg intern projekleder på Mærsk Lines opkøb af Hamburg Süd, der bød på tre måneder i Hamborg og samarbejde på tværs af 18 lande og flere serviceafdelinger."

Læs Marikes historie

   

Vil du vide mere om, hvordan det er at have et studiejob i EY? 

Her kan du møde EY’s studenterorganisation EY Students, der fortæller om, hvordan det er at have et studiejob i EY.

I EY er alle vores studentermedarbejdere en del af EY Students, der løbende inviterer til bl.a. faglige og sociale arrangementer med mulighed for inspiration og networking.

Er du i tvivl om, hvordan hverdagen i en stor international rådgivningsvirksomhed er, og hvordan man kommer igennem nåleøjet, når man søger et studiejob? Så læs videre her, hvor vi deler et par af vores studentermedarbejderes oplevelser, som du kan blive inspireret af. De er ansat i forskellige afdelinger, så du kan få en idé om, hvor alsidigt et studiejob hos EY kan være.

 • Læs mere om at være studentermedarbejder i Advisory - Agnes og Sara
 • Læs mere om at være studentermedarbejder i Assurance - Andreas  
 • Læs mere om at være studentermedarbejder i Tax & Law - Vilhjálmur
 • Læs mere om at være studentermedarbejder i Transaction Advisory Services - Viktor

At vælge hvor du skal indlede din karriere, er en af de vigtigste beslutninger, du skal træffe. Hos EY interesserer vi os for, hvordan du er som person, dine styrker og hvad du har en naturlig sans for. Vis os hvad du kan tilbyde, og hvor du gerne vil føre din karriere hen, så kan du få muligheden for at gøre en forskel og skabe store resultater hos os.

Vi søger altid nye dygtige medarbejdere! Så ønsker du et studiejob i EY, så hold øje med vores ledige stillinger og kommende events på vores hjemmeside og vores sociale medier.
 

Events og programmer i EY for studerende:

Hvis du har spørgsmål til hverdagen i EY, kan de to formænd for EY Students, Sara og Agnes, kontaktes på eystudents.dk@dk.ey.com.

  Studentermedhjælpere i EY   Studentermedhjælpere i EY


Hvad er formålet med studenterorganisationen i EY?

 • At fremme en stejl og spændende læringskurve, der gennem gensidig sparring sikre dig en udfordrende og bekvem arbejdsplads.
 • At sikre et fagligt og socialt netværk, hvor du kan dele erfaringer og oplevelser fra arbejdet og studiet.
 • At netværket af medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde og forskellige nationaliteter kan bidrage til videndeling samt at gøre organisationen mere dynamisk.
 • At være i besiddelse af en rekrutteringskanal til fremtidige konsulenter.