Retail & Consumer Products

  • Share

Assurance

En effektiv uafhængig revision forsyner investorer og andre interessenter med vigtige oplysninger, revisionskomitéen med et klart perspektiv og ledelsen med rettidige og konstruktive input.

Kvaliteten af vores revisionsydelser er rodfæstet i vores dygtige medarbejdere, som har omfattende erfaring med revision af forbrugsgodevirksomheder. Vi sammensætter det rigtige team, som ved hjælp af anerkendte globale metodikker og de nyeste og bedste revisionsværktøjer kan hjælpe dig med at håndtere selv de mest komplekse spørgsmål.

Vores revisionsydelser omfatter:

  • Uafhængig revision af årsregnskaber
  • Compliance og rapportering (herunder compliance med SEC-krav og IFRS)
  • Implementering af nye regnskabsstandarder
  • Compliance og rapportering i forhold til interne kontroller
  • Køb og salg af virksomheder, herunder due diligence
  • Regnskabsteknisk rådgivning
  • Aftalte arbejdshandlinger og relateret rapportering
  • Svig, undersøgelser og konflikter
  • Klima- og bæredygtighedsrapportering

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om vores ydelser.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.