Retail & Consumer Products

  • Share

Tax

I dagens usikre verden kræver det en helhedsorienteret tilgang at opbygge en velfungerende skattefunktion. En sådan tilgang giver et godt udgangspunkt for rapporteringen og fremmer planlægning og vækst. Den letter udviklingen af skattestrategier, som er i overensstemmelse med dine forretningsmæssige målsætninger. Den bidrager til at indfri de aktuelle målsætninger og lægger samtidig grundlaget for fremtidig succes.

Til understøttelse af en sådan helhedsorienteret tilgang har du brug for et team, der kan rådgive omkring planlægning, compliance og rapportering og opretholde et godt forhold til skattemyndighederne. Vi tilbyder fagkundskab, praktisk erfaring og ensartede metodikker — uanset hvor du er og hvilke skattemæssige ydelser, du har behov for. 

  • Selskabsskat
  • Human Capital
  • Afgifter
  • International skat
  • Transaktionsskat

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om vores ydelser.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.