Government & Public Sector

Udret mere med mindre

Verden er i hastig forandring. Urbanisering, klimaforandring og ændret befolkningssammensætning udfordrer regeringer i det 21. århundrede.

Efterdønninger fra finanskrisen ruller endnu. Overalt ses stramme budgetter, lav vækst og høj arbejdsløshed.

Government & Public Sector-teamet vil være den foretrukne partner for regeringer verden over. Vi forstår udfordringer i både store og små lande. I udviklede lande og nye økonomier.

Vi hjælper regeringer med at håndtere en verden i forandring og udrette mere med mindre.

Om vores teams


 • Forsvaret

  Gælden stiger hastigt i mange lande. Politikere verden over vil nedbringe statsunderskuddet. Ministre og ressortområder presses. Forsvarsområdet er ingen undtagelse.

  Bevæbnede styrker kan mange lande ikke undvære. Befolkningen stiller også høje krav til deres evner.

  To tendenser ses. Forsvaret vokser i udviklingslande og vokser ikke i højtudviklede lande. Udviklingslande har ofte lavere offentlig gæld, og kan derfor styrke forsvaret.

  EY hjælper regeringer med at øge effektiviteten i forsvaret. Vi forbedrer organisatoriske strukturer og indkøbs- og ressourcestyring.

  Kontakt: Lars Gonnsen

 • Health care

  Sundhedssektoren er udfordret. Overalt ses ældre befolkninger, forringet økonomi og højere patientforventninger.

  Læger og sundhedspersonale møder mangfoldige problemstillinger – også på tværs af landegrænser. Mere skal nu løses med mindre.

  Demografi, kultur, økonomi og flere kroniske sygdomme udfordrer bæredygtigheden i sundhedssystemet. Der kræves nye innovative løsninger, som kan imødekomme befolkningens forventninger og behov og sikre fremtidens sundhed.

  Health care-teamet hjælper sundhedsorganisationer med risikostyring og bedre og længerevarende resultater.

  Teammedlemmernes baggrunde er alsidige. Tidligere ministersekretærer, administrerende direktører, sundhedspersonale, ledere, rådgivere, service- og programchefer er blot nogle af vores profiler

  EY er globalt integreret. Gennem adgang til internationale sundhedseksperter sikrer vi innovation og hurtige resultater.

  Med indsigt og faglighed udfordrer vi status quo og skaber nye løsninger. Vi rådgiver og samarbejder med både ministerier og offentligt og private leverandører af service og forsikring. 

  Særlige fokusområder:

  • Systemarkitektur og transformation
  • Produktivitets- og resultatforbedringer
  • Kliniske og kvalitative forbedringer
  • Service- og kapitalplanlægning
  • Organisatorisk risikostyring

  Kontakt: Jonas Groes

   

  Relateret indhold

   

 • Uddannelse

  Uddannelsesområdet er i kraftig vækst - en af verdens hurtigst voksende brancher. Globalisering, nye teknologier og videns økonomi transformerer området. For at skabe resultatforbedringer for vores kunder er innovation utrolig vigtig.

  EY skaber skræddersyede løsninger, som via vores store branchekendskab optimerer vores kunders servide og resultater.

  Vi er især stærke indenfor:

  • ”Shared services" på tværs af institutioner
  • Modeller for markedsmuligheder og serviceleverancer
  • Større transformationsprojekter
  • Større reformprojekter
  • Samfundsøkonomiske og myndighedsmæssige analyser, herunder af finansieringsmodeller
  • "Enterprise intelligence", herunder dataintegritet, informationseffektivitet
  • Resultatforbedring  / omkostningsreduktion
  • Kapitalplanlægning / formueforvaltning
  • Intern revision / risikostyring / styringsrammer
  • Programevaluering
  • Besvigelsesundersøgelser

  EY’s overtagelse af Parthenon Group har udvidet vores globale ekspertise.  Vi har nu specialister inden for den offentlige sektor og ikke-erhvervsmæssige uddannelsesinstitutioner, fonde, private virksomheder og serviceleverandører samt investorer.

  Kontakt: Jonas Groes

   

  Relateret indhold

   

 • eGovernment

  eGovernment muliggør bedre offentlige ydelser til borgere og virksomheder.

  EY både rådgiver om og implementerer eGovernment. Vi kan afgrænse og udvikle strategien, identificere målgruppen, indsamle forventninger, facilitere procesændringer, it-udvikle, revidere og implementere. Vi er med dig i hele processen.

  Vi tilbyder:

  • Konceptualisering af eGovernment-strategien
  • Proces- og driftsændringer ifm. eGovernment-projekter
  • It-arkitekturudvikling af eGovernment-portaler
  • Service- og kundeudvælgelse specifikt mhp. eProcurement-projekter
  • Implementering, finansiel værdiansættelse samt effektvurdering af eGovernment-projekter

  Kontakt: Peter Gudmandsen

   

  Relateret indhold

   

 • Infrastruktur

  Vækst, fremgang og bekæmpelse af fattigdom skabes ikke uden velfungerende infrastruktur. Derfor er infrastrukturen højeste prioritet for regeringer overalt i verden.

  Presset af urbaniseringen må vækstmarkeder og i-lande udvikle og udvide infrastrukturen. Samtidig vokser verdensbefolkningen. I 2025 forventes vi at være 8 milliarder mennesker, som alle skal have adgang til vand, veje, boliger og energi.

  Regeringer står over for flere udfordringer:

  • Forældet infrastruktur
  • Ekstrem trafik- og transportintensitet i fremtiden
  • Skyhøje energi- og vandomkostninger

  Infrastrukturprojekter er omfattende i størrelse, kompleksitet og finansiering. Det udfordrer regeringer og skaber opmærksomhed fra offentlighedens side.

  EY er med i hele processen. Fra tidlig analyse til projektevaluering. Vi assisterer i aftaleindgåelse, økonomiplan, indkøb, opførelse og drift.

  Infrastruture er vores globale prisvindende Advisory team. Her er mere end 700 dedikerede medarbejdere, som kan rådgive i alle aspekter af infrastrukturprojekter.

  Kontakt: Martin Pedersen Lennards

   

  Relateret indhold

   

 • Public financial management

  EY har et globalt, tæt knyttet netværk inden for Public Financial Management (PFM).

  Her er erfarne, tværfaglige medarbejdere. Vi samarbejder med regeringer og organisationer i den offentlige sektor rundt omkring i verden for at håndtere komplekse problemstillinger og opnå leading practice.

  Vores 500 PFM-medarbejdere verden over støtter regeringer i skabe klare, konsekvente og transparente politikker.

  Læs mere om vores PFM-kompetencer

  Kontakt: Jonas Groes

   

  Relateret indhold

  Besøg www.publicfinanceinternational.org og se alle de seneste PFM-nyheder og få mere indsigt

 • Skat

  I mange lande ændres den virksomheds- og skattemæssige situation. Forandringerne er hurtige og komplekse. EY bistår kunder i hele verden med at håndtere dette.

  Regeringer dæmper behovet for omsætning pga. stigende konkurrence om arbejdskraft og kapital. Skattemyndighederne ændrer inddrivelsesstrategier, -fokus og -politikker som svar herpå.

  Vores Global GPS Tax-team rådgiver om overholdelse af skattelovgivning og udvikling af skattepolitik. Vi hjælper med at styrke og modernisere skatte- og toldforvaltninger.

  Kontakt: Kim Pedersen

 • Transport

  Transport skaber fremgang, velstand og levestandard i ethvert land. Transportudfordringer kræver komplekse løsninger.

  Finansiering og kapacitet er begrænset, og befolkningen vokser. Regeringer må være innovative, hvis konkurrenceevnen skal forbedres via transporteffektivitet.

  EY er på forkant med serviceleverandører og politiske beslutningstagere,

  Vores globale netværk af medarbejder kan håndtere udfordringerne. Vi rådgiver om alle aspekter i transportsektoren. Vi arbejder på tværs af passager- og fragtsektorerne og bistår regeringer med:

  • Strategisk planlægning på transportområdet
  • Business cases relateret til transportinvesteringer
  • Initiativer relateret til kundeerfaringer og serviceforbedringer
  • Forretningsmæssig og finansiel rådgivning ifm. større transportprojekter
  • Konkurrenceudsætning og idriftsætning
  • Myndighedsmæssige reformer
  • Ændring af forretningsmæssige processer og forandringsledelse
  • Strategiske indkøb og programstyring
  • Risikostyring og intern revision i hele virksomheden
  • Forretningsmæssige oplysninger og ændring af ledelsesrapporteringen

  Kontakt: Martin Pedersen LennardsKontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om vores ydelser.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Effektiv styring af ressourcer i finansfunktionen

EY

Kan din finans- eller lønfunktion blive mere effektiv? EY’s finance benchmark program hjælper private og offentlige organisationer med at forbedre effektiviteten og dele erfaringer med hinanden. 

Robotic Process Automation

EY - Robotics Process Automation

Når robotter bruges til administrative processer, frigives ressourcer til kerneopgaverne – få 10 gode råd om RPA