The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Tak for et godt Folkemøde i år!

EY debatterede cybersikkerhed, snyd i det offentlige, kunstig intelligens og etik samt sociale investeringer på Folkemødet 2019.

EY stillede igen i år med et stærkt team på Folkemødet. Vi deltog i en række debatter, hvor vores eksperter stillede skarpt på den stigende sårbarhed overfor cyberangreb og debatterede etiske dilemmaer ved brugen af kunstig intelligens. Derudover debatterede vi hvordan sociale investeringer kan bidrage til social velfærd og hvordan skandalesager i det offentlige svækker tilliden til den offentlige sektor og udsætter Danmarks renommé som et land uden korruption.

Se et par af de interviews, vi lavede i forbindelse med debatterne og bliv lidt klogere på de forskellige emner.

Vi ser frem til næste års Folkemøde! #fmdk

Konsulenternes rolle i et fremtidigt velfærdssamfund

Formålet er at debattere, hvordan der sikres mest mulig velfærd, når konsulenterne løser opgaver for staten. Hvordan sikrer vi et fremtidigt velfærdssamfund, hvor vi løser klimaudfordringer, udnytter digitaliseringen og skaber et mere bæredygtigt samfund?

Hvornår giver det mening at inddrage konsulenter til at løse opgaver for staten? Hvordan skaber man det optimale samspil mellem den statslige kunde og konsulentvirksomheden, når der skal skabes løsninger, der virker? Hvordan sikrer vi, at borgerne i fremtiden får værdi for skattekronerne, når staten løser opgaver – med brug af konsulenter?

Tid: Fredag den 14. juni kl. 12.15-13.00

Sted: J8 – Fremstillingsindustrien, Trucken

Deltagere:

 • Jørgen Grønnegaard Christensen, Professor emeritus, Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet
 • Jonas Groes, Partner, EY
 • Brian Daniel Jacobsen, Senior partner, Valcon
 • Thomas Jakobsen, Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
 • Inge Marie Vynne, Kommunaldirektør, Lejre Kommune

Moderator: Henriette Søltoft, Branchedirektør, DI Rådgiverne

Kan sociale investeringer bidrage til den sociale velfærd?

Debat - Økonomi, finans og skat - Socialpolitik og integration

I denne debat inviterer vi politikere fra alle Folketingets partier samt relevante videnspersoner, til at debattere hvordan sociale investeringer, kan forandre og bidrage til fremtidens sociale velfærd. Hvad afholder for eksempel kommunen fra at lave sociale investeringer, når kommunen kun skal betale, hvis den opnår en dokumenterbar gevinst? Kan sociale investeringer fungere som ”add-on” til kommunernes egne aktiviteter? Hvordan kommer vi videre, fra hvor vi er nu?

Vi vil forholde os til, om den private sektor skal overtage 20 procent af de offentlige opgaver og ikke mindst stille spørgsmål til, om vi skal være tilfredse med at sociale indsatser ikke kan dokumentere effekt. Skal vi måle på effekten af sociale indsatser og skalere derfra?

Tid: Fredag den 14. juni kl. 14.00-14.45

Sted: J5 – Fremtidens Velfærdssamfund 2030

Deltagere:

 • Torben Hartz, Partner, EY
 • Helle Øbo, Adm. direktør, AskovFonden
 • Camilla Thorning, Moderator, Freelance
 • Claus Bjørn Billehøj, Direktør og partner, Den Sociale Kapitalfond
 • Jens Bødtcher-Hansen, Partner, Advokat, Kammeradvokaten
 • Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune
 • Cecilia Lonning-Skovgaard, Beskæftigelses- og integrationsborgmester, Københavns Kommune
 • Marianne Jelved, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Moderator: Camilla Thorning

Hvordan undgår vi, at et cyberangreb slukker for DK?

Hvordan forbereder vi os på cyberangreb, og forhindrer vores data i at falde i de forkerte hænder?

Digitaliseringen af vores samfund er blevet en integreret del af vores dagligdag. Når myndigheder, virksomheder og borgere agerer i cyberspace har de ofte uforsigtig omgang med personfølsomme persondata og derfor øges sårbarheden overfor cyberangreb! Cyberangreb på samfundskritiske områder som forsyning, sundhed, centraladministration og transport, kan anrette store skader og i yderste konsekvens lukke Danmark ned. Bagsiden af digitaliseringens muligheder er, at fremmede stater, terrorister og kriminelle udnytter de digitale muligheder til at sætte virksomheder og stater ud af funktion.

Vi stiller skarpt på, hvad vi kan gøre for at forberede os på fremtidige cyberangreb og inddæmme skaderne fra et vellykket angreb? Hvordan kan vi forhindre, at personfølsomme oplysninger falder i de forkerte hænder? Hvor meget skal der reguleres centralt, og hvilket ansvar bærer private leverandører af digitale løsninger på samfundskritiske områder?

Tid: Fredag den 14. juni kl. 15.00-16.00

Sted: K11 – Tænketanken

Deltagere:

 • Alexandra Kroon, Executive Cyber Security Advisor, IBM
 • Michael Warrer, CIO/IT Chef, NRGi
 • Tom Holsøe, Partner, IT og Digitalisering, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
 • Lars Frelle-Petersen, Direktør, DI
 • Bent Ole Gram Mortensen, Professor, SDU

Moderator: Julie Gerdes, Head of Employment Law & Data Privacy Law, EY

Kunstig intelligens - hvad vil vi med den?

Hvor sætter vi grænsen for brugen af AI? En debat, der tager udgangspunkt i konkrete eksempler.

Herhjemme er kunstig intelligens blevet brugt til at overvåge, forudsige, spekulere, rationalisere, diagnosticere sygdomme, spotte udsatte børn og sociale bedragere. I udlandet er de gået skridtet videre og anvender teknologien til at adfærdsregulere borgere. Men stop engang! Hvad ønsker vi egentlig selv at bruge teknologien til? Hvor er faldgruberne? Har den manglende regulering for brugen af AI i den offentlige sektor begrænset både modet og mulighederne hos myndighederne?

Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra ind- og udland uddeler vi henholdsvis det røde og grønne kort til anvendelsen af kunstig intelligens. Vi udpeger en række faresignaler, som vi fremover skal være opmærksomme på.

Tid: Fredag den 14. juni kl. 16.30-17.30

Sted: K11 – Tænketanken

Deltagere:

 • Jacob Mchangama, Director, Justitia
 • Jesper Kirk, Partner – Technology, EY
 • Kim Escherich, Executive Innovation Architect, IBM
 • Pernille Tranberg, Founder, advisor and speaker, Digital Identity
 • Thomas Jakobsen, direktør for Kultur og fritidsforvaltningen, København Kommune
 • Birgitte Arent Eiriksson, Vicedirektør, Justitia
 • Tom Holsøe, Partner, Kammeradvokaten

Moderator: Benedicte Strøm, Head of Communications, IBM Danmark

Snyd i det offentlige – vender vi det blinde øje til?

Hvordan skal vi forebygge snyd i den offentlige sektor?

Vi lever i en hurtigt foranderlig verden, som stiller nye krav til både den private og offentlige sektor. Globalisering, digitalisering, outsourcing og stadig færre til at løse flere og større opgaver svækker loyalitetsbånd og skaber nye kriminalitetsmuligheder. Danmarks renommé som ikke-korrupt nation med en offentlig sektor præget af ordentlighed, objektivitet og gennemsigtighed er udsat. Skandalesagerne som Britta-sagen, SKAT og Københavns Kommune er bare nogle få eksempler i en stadigt voksende flora af "møgsager". De fleste af sagerne handler ikke om dårlig forvaltning eller for tætte bånd mellem embedsmænd og politikere, men om klare økonomiske interesser, som korruption, underslæb, og nepotisme – som oftest med egen vinding for øje.

Kan udfordringen løses med IT-systemer, konsulenter og måske endda advokater, eller må den offentlige sektor selv tage fat og erkende, at korruption og anden økonomisk kriminalitet er en levende realitet også i den danske offentlige sektor?

Tid: Fredag den 14. juni kl. 17.45-18.30

Sted: K11 - Tænketanken

Deltagere:

 • Jonas Groes, Partner - Danish Government and Public Sector Leader, EY
 • Tormod Tingstad, Partner, Kammeradvokaten
 • Peder Larsen, Fhv. formand, Statsrevisorerne
 • Henning Thiesen, Formand, DJØF
 • David Trads, Journalist og Folketingskandidat, Socialdemokratiet

Moderator: Sune Fugleholm, Partner, Kammeradvokaten/Tormod Tingstad, Partner, Kammeradvokaten

GovTech: Digital Innovation og Design i Verdensklasse?

Tør vi lade mindre tech-virksomheder og startups disrupte og transformere den offentlige sektor?

Danmark har etableret en Disruption Task Force, der skal accelerere den digitale udvikling og teknologiske omstilling i Erhvervsministeriet. Det første resultat: GovTech-programmet. Programmet skal sikre et bedre samarbejde mellem mindre tech- virksomheder, startups og offentlige myndigheder, så de nyeste teknologier og bedre design bliver en del af fremtidige løsninger til gavn for både borgere og erhvervsliv.

I debatten stilles der skarpt på fordele og udfordringer ved sådan et samarbejde. Vi debatterer blandt andet, hvordan den offentlig sektor og startups finder hinanden? Hvordan får vi skabt en kultur, der sikrer et godt samarbejde? Kan vi sikre at policy-udvikling og løsningsdesign ikke sker i et lukket bureaukratisk rum, men at teknologisk indsigt og erfaring fra tech-verdenen bliver inddraget, når der udtænkes de gode og innovative samfundsløsninger? Og hvordan får vi offentlige myndigheder til at være ”ambassadører” for vores danske tech-virksomheder for at fremme eksporten?

Tid: Lørdag den 15. juni kl. 12.00-13.00

Sted: K11 - Tænketanken

Deltagere:

 • Daniel Korski, CEO/Co-Founder, Public.io
 • Lars Frelle-Petersen, Direktør, Dansk Industri
 • Christian Bason, Direktør, Dansk Design Center
 • Natasha Saxberg, Rådgiver, Selvstænding
 • Jonas Groes, Partner, EY

Moderator: Tanja Lind Melskens, Head of FinTech, Kammeradvokaten/Poul Schmith

Vær med til at sætte dagsordenen for fremtidens velfærd

Kom og giv dit bidrag til, hvad der er de vigtigste trends i fremtidens sociale velfærd

30 af de mest indflydelsesrige mennesker i Danmark er kommet med deres bud på trends for fremtidens velfærd. I debatten vil vi høre nogle af de trendspottere, der er kommet med deres bud, perspektivere hvorfor de mener, at deres bud er vigtige og du kan komme med dit bud på trends for fremtidens velfærd.

Martin Ågerup, præsident for CEPOS bud er, at vi går fra evaluering til evidens. At det i fremtiden vil være et stigende pres for at sikre mest mulig velfærd for pengene, og det vil blandt andet indebære et krav om en bevægelse fra projektevaluering til egentlig evidensbaseret praksis. Fremtidsforsker Liselotte Lyngsøs bud er, at det skal være slut med at spørge, gætte og måle på behov. Vi kommer til at blive langt bedre til at monitorere borgerne, så vi i stedet kan fokusere på at hjælpe dem, der trænger mest. Kom og være med til at diskutere hvordan fremtidens velfærd skal se ud, hvis vi skal hjælpe flest muligt, bedst muligt?

Tid: Lørdag den 15. juni kl. 14.00-14.45

Sted: J5 – Fremtidens Velfærdssamfund 2030

Deltagere:

 • Helle Øbo, Adm. direktør, AskovFonden
 • Laila Kildesgaard, Direktør for beskæftigelse og socialområdet, KL
 • Liselotte Lyngsø, Fremtidsforsker, Future Navigator
 • Lars Jannick Johansen, Ledende partner, Den Sociale Kapitalfond Invest
 • Jens Bødtcher-Hansen, Partner, Advokat, Kammeradvokaten
 • Torben Hartz, Partner, EY
 • Torkil Sonne, Stifter og bestyrelsesformand, Specialisterne

Moderator: Camilla Thorning

Mød EY

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis vi skal mødes på Folkemødet.


EY - Jonas Groes
Jonas Groes
Partner
Tlf. 2529 6653
EY - Hanne Kærhøg
Hanne Kærhøg
Partner
Tlf. 2529 3194
EY - Torben Hartz
Torben Hartz
Partner
+45 2529 3485

EY - Esben L. Burkandt
Esben L. Burkandt
Senior Consultant
Tlf. 2529 3412
EY - Jesper Kirk
Jesper Kirk
Partner
Tlf. 2529 5634
EY - Julie Gerdes
Julie Gerdes
Associate Partner
+45 2529 3403

EY - Morten Hartmann
Morten Hartmann
Senior Manager
Tlf. 2529 6684

For yderligere information

EY - Michael Basland
Michael Basland
Head of Communications
Tlf. 2529 3047
EY - Anja Nederlund
Anja Nederlund
Nordic Marketing Manager
Tlf. 2529 3431
Praktisk information

Folkemødet afholdes den 13.-16. juni 2019

EY's debatter afholdes på:

 • J8 – Fremstillingsindustrien, Trucken
 • J5 – Fremtidens Velfærdssamfund 2030
 • K11 – Tænketanken

Læs mere på Folkemødets hjemmeside