Health

En sektor i opbrud

Sundhedssektoren over hele kloden er i gang med en enestående forandring - et skift til “Health 2.0” - hvor sundhedsydelser er forbrugerbaserede, resultatorienterede og fokuseret på forebyggelse.

Der er to katalysatorer bag dette skift. For det første, med aldrende befolkninger og væksten i nye markeder, er kronisk sygdom ved at blive en global epidemi og driver omkostningerne til sundhedssektoren til uholdbare niveauer. For at få styr på omkostningerne er betalerne og regeringerne ved at tilpasse incitamenter i forhold til værdi og resultater.

Samtidig er sundhed omsider på vej ind i den digitale tidsalder - der åbnes op for oplysninger, patienterne får mere indflydelse, real-time analyser er mulige, og forebyggelse får et tiltrængt fokus. Lige så vel som teknologien skaber muligheder for sundhedsorganisationer, udgør den imidlertid også trusler, idet nye operatører på markedet ændrer det konkurrencemæssige landskab.

Disse ændringer kræver, at patienter, betalere, leverandører, regeringer og life science-virksomheder - alle inden for sundhedsøkosystemet - ændrer deres opfattelse af sundhedsydelser, som vi kender dem i dag. Der vil være behov for samarbejde om at skabe bæredygtige sundhedssystemer, der leverer behandling af høj kvalitet og samtidig er effektive og omkostningseffektive.


Hvordan EY kan hjælpe sundhedssektoren

Hos EY gør vi vores del. Vi samarbejder med en bred vifte af organisationer fra  sundhedsministerier og offentlige serviceudbydere og betalere til sygeforsikringsselskaber og serviceudbydere i den private sektor.

Vores Global Health-afdeling samarbejder med organisationer med henblik på at styre omkostningerne og forbedre effektiviteten. Vi er med til at levere digitale sundhedsløsninger, og vi bruger mange data og omfattende analyser til at forbedre sundhedsydelserne og derved behandlingsresultaterne. Vi samarbejder med henblik på at forandre sundhedsydelser, og vi er med til at udvikle nye forretningsmodeller, så vores kunder bedre kan levere værdi til slutbrugeren og konkurrere i en verden i hastig forandring.

Vores Health Reimagined-initiativ samler vores fagfolk fra flere forskellige sektorer - sundhed, biovidenskab, teknologi, telekommunikation, forbrugerprodukter m.v. - til at udvikle tværsektorielle perspektiver og løsninger for Health 2.0.

Vores teams tæller tidligere topledere fra sundhedsministerier, klinikere, ledere fra leverandørvirksomheder, rådgivere om sundhedsstrategi og politikker samt service- og programledere. På tværs af vores netværk, giver vi vores kunder adgang til internationale paneler af anerkendte sundhedseksperter, og dette fremmer innovation, beslutningstagning og udførelseshastighed.

Vi hjælper organisationer med at navigere i et stadigt mere komplekst sundhedslandskab, og tilbyder et bredt spektrum af integrerede services, fra revision og assurance, til skat og overholdelse af lovgivningen, til risk og intern revision, til IT-rådgivning og cyber-sikkerhed og strategi. Ud over disse kerneydelser bringer vi nogle af vores bedste tænkere fra tværs af vores servicepalet til at hjælpe vores kunder med at løse nogle af tidens mest presserende problemer.


 • Effektiv drift
  • I USA vil sundhedsvæsenets andel af BNP stige fra 17 % i 2012 til 23 % i 2023.
  • I Europa har 13 % af den voksne befolkning i Frankrig og 6 % af den voksne befolkning i Storbritannien problemer med at betale deres regninger til læger og medicin.
  • Globalt bruger sygehuse kun ca. 60 % af deres kapacitet.

  Udgifter til det danske sundhedsvæsen er på 12 år (2000-2013) steget med 30 milliarder kr. eller ca. 43 procent.

  Sundhedssystemer over hele verden er under et enormt pres til at reducere de kraftigt stigende omkostninger. Samtidig bliver de bedt om at øge tilgængeligheden og forbedre ydelserne og behandlingsresultaterne.

  Vi er med til at forbedre deres indsats - driftsmæssigt og klinisk. Vi hjælper hospitaler med at reducere omkostningerne og eksperimentere med nye metoder. Vi hjælper betalere og udbydere med at omlægge deres IT-systemer til at muliggøre strategier, som er beregnet for en digital verden og til at beskytte patienternes privatliv. Og vi hjælper organisationer over hele sundhedsspektret med at anvende omfattende data og analyser til at måle resultater og udvikle værdibaserede tiltag.

  Vores ydelser omfatter:

  • Optimering af omkostninger. Vi hjælper vores kunder med at strømline driftsprocesser og reducere spild. Vi er også i gang ved at udvikle "virtuelle hospitaler" - realtidssimulatorer, som identificerer forhindringer og udtænker og afprøver løsninger uden nogen negativ indvirkning på den daglige drift.
  • Optimering af arbejdskraft. Ved brug af specialiserede analyseprogrammer og algoritmer hjælper vi vores kunder med at finde den optimale medarbejdersammensætning for at effektivisere deres arbejdsprocesser mest muligt.
  • Implementering af sundhedssystemer. Ved brug af konsortiebaserede tilgange hjælper vi vores kunder med at udforme og oprette nye og effektive sundhedssystemer på markeder, der ikke tidligere havde omfattende dækning og/eller fungerende sundhedssystemer.
  • Transaktionsstrategi. Nødvendigheden af at øge driftseffektiviteten vil drive væsentlig transaktionsaktivitet i de kommende år. Vi hjælper vores kunder med mange aspekter af disse transaktioner - fra identitet til strategi til diligence til gennemførelse og færdiggørelse.

   

 • Digitalisering

  EY - Going digital

  Vi hjælper organisationer med at forstå og anvendedata via effektive analyser, dataindsamling/dataintegration, IT-systemer og arkitekturændringer samt cloud computing. Vi er også med til at udtænke strategier og nye forretningsmodeller til en digital verden.

  Vores ydelser omfatter:

  • Innovative tiltag. Vi afstemmer mange platforme, fra Teradata til SAS til Microsoft, til at designe, levere og vedligeholde business intelligence-løsninger og avancerede analysekapaciteter for vores kunder inden for sundhedssektoren. Vi hjælper organisationer på tværs af hele sundhedsøkosystemet med at udnytte teknologi og digital innovation til at forbedre kvaliteten af sundhedsydelser, mindske spild og misbrug, beskytte deres data mod internettrusler, nedbringe omkostningerne, levere sundhedsydelser på nye måder og forbedre patientens oplevelse.
  • Digital sundhed. Ved at arbejde med teknologi og teleselskaber, udvikler vi m-health-applikationer, der gør det muligt for patienterne at håndtere deres kroniske lidelser i hverdagen. Disse teknologier fremmer også tilgængeligheden i isolerede samfund, hvor der kun er adgang til få traditionelle behandlingsmuligheder.
  • Cybersikkerhed. Mere og mere information - elektroniske patientjournaler, data om medicin og forskning og udvikling af apparater, medicintilskud m.v. - lagres virtuelt i cloud-baserede miljøer. Vi har en enkel, effektiv metode til at identificere sikkerhedsmæssige fejl og afhjælpe brud på sikkerheden.
 • Sundhedsfremme

  Behovet for at bringe udgifterne til sundhedsvæsenet ind på en holdbar bane afføder et hidtil uset fokus på kroniske sygdomme og adfærdsændringer. Kroniske sygdomme udgør ca. 75 % af udgifterne til sundhedsvæsenet - et tal, som forventes at stige dramatisk i takt med den aldrende befolkning, ændringer i livsstil og stigende velstand på de nye markeder.

  Kroniske sygdomme såsom diabetes, forhøjet blodtryk og hjertesygdomme er stærkt påvirket af adfærd, herunder kost og motion. Håndteringen af disse sygdomme på en omkostningseffektiv måde vil uundgåeligt kræve øget fokus på langsigtede adfærdsændringer.

  Vi hjælper vores kunder med at håndtere disse udfordringer. Vores ydelser omfatter:

  • Fremtidens sundhedssamarbejde. Vi hjælper organisationer med at omstille kundeforholdet som et langsigtet samarbejde snarere end en kortsigtet transaktion. Dette indebærer nudging af kundeadfærd, implementering af m-sundhedsteknologier og analyse af data samt opbygning af sammenslutninger for at kombinere forskellige færdigheder.
  • Helbred og forebyggelse. Vores arbejde med m-sundhed sætter udbydere og patienter i stand til at fokusere på forebyggelse og håndtere sygdomme i realtid.


Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.