Power & Utilities

  • Share

Kan du søge offentlige midler til dit udviklingsprojekt?

23. marts 2017

Har du et udviklings- eller demonstrationsprojekt, hvor innovative teknologier bringes i spil? Og vil projektet være med til at opnå vigtige politiske målsætninger i forhold til fx energi, klima, vækst og beskæftigelse? Så kan din virksomhed muligvis søge om offentlige tilskudsmidler til at gennemføre projektet.

Fremtidens forsyninger

Andelen af fx el genereret fra vindmøller og solcelleteknologi er stigende, og dette medfører et større fokus på ’smart grids’, forbrug og lagring af energi. For at disse kan kombineres på den bedst tænkelige måde, er der behov for innovative teknologier, procedurer og digitalisering. Fremtidens forsyningsnet vil være mere transparent end vi kender det i dag, og det vil i højere grad være drevet af IKT-løsninger.

Hvad er offentlige støttekroner?

Offentlige støttekroner kan både komme fra den danske stat eller fra EU. I Danmark har vi ordninger som MUDP, EUDP og VUDP, der alle medfinansierer innovative projekter inden for hver af deres område. Disse puljer kender mange til, hvorimod EU-puljerne står mere hen i det uvisse.

EU allokerer hvert år mange penge til projekter, der skal gavne miljø-, energi- og klimaområdet, men det kan være en jungle at finde rundt i de forskellige programmer og matche sin idé til netop dét program, der passer bedst. 

Der er mange fordele ved at søge om tilskud til et innovationsprojekt. Hvis projektet medfinansieres, kan man regne godkendelsen for et kvalitetsstempel af idéen, hvilket er med til at formidle projektet og resultaterne til en bred skare, samtidig med, at kunderne sikres en lavere regning - set i forhold til hvis projektet ellers skulle finansieres selv. Derudover sikres forsyningsvirksomheden at være med i front, når det kommer til udvikling af fremtidens løsninger og kan på den måde være med til at præge både tempo og retning.

Er du interesseret i at vide mere?

Er du interesseret i at høre nærmere omkring tilskudsmuligheder eller vil du høre om mulighederne for din konkrete projektidé, kan du kontakte:

Anne-Sofie D. Gregersen, tlf. 2529 4939

Derudover kan du læse en uddybende artikel i EY’s nyhedsmagasin Energi & Forsyning, som udkommer i maj.

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.