Power & Utilities

  • Share

Lønadministration – kom hele vejen rundt

25. april 2017

Lønadministrationen kræver flere og flere ressourcer og kompetencer hos virksomhederne, da løn bliver et stadigt mere komplekst område. Lønadministrative opgaver kræver fokus, spidskompetencer og frem for alt dedikerede ressourcer for at skabe den fornødne effektivitet og undgå sårbarhed.

Effektiv lønbehandling i dit nuværende set up

Effektivitet er nøgleordet. Bliver ressourcerne brugt korrekt, er hele lønprocessen optimeret fra input til output. Det betyder også, at de valgte systemer skal være de bedste til formålet, og at de frem for alt skal være opsat korrekt, for at give størst mulig effektivitet.

Få mere tid til kerneopgaven med outsourcing

Outsourcing af lønadministrative opgaver giver mulighed for at få håndteret hele opgaven fra forbehandling til lønberegning, kontrol og efterbehandling af lønudbetaling samt afstemning. Det giver tryghed og sikkerhed i hverdagen at lægge opgaven, der hvor ekspertisen er. I EY har vi indgående erfaring med outsourcing-løsninger. I får tid til at fokusere på jeres kerneområder, mens vi håndterer lønadministrationen.

Videndeling om lønadministrationen kræver erfaring

Lovgivningen på lønområdet ændres løbende og skal implementeres korrekt i virksomheden. Dette stiller store krav til lønbogholderiet, og behovet for faglig sparring er et vigtig led i at skabe en optimal lønadministration. Her kan vi hjælpe. Vores konsulenter har mange års erfaring og et stort netværk af eksperter i ryggen, som vi kan trække på i forhold til at finde de rette løsninger til din virksomheds udfordringer.

Ny lønproces? Skab effektivitet både før, under og efter implementeringen

Måske er din virksomhed i en situation, hvor der ikke er plads til mere udvikling i systemerne, eller hvor tiden er løbet fra lønprocessen, og der skal træffes beslutning om den fremtidige lønproces. Vi ved, der er mange overvejelser, før den endelige beslutning kan tages. Hertil kommer, at det gennem hele processen vil være en meget krævende opgave for lønadministrationen og for hele virksomheden.

I EY har vi stor erfaring med at sikre værdifulde løsninger i alle implementeringens faser, og vi kan stille med kompetente medarbejdere til at understøtte lønadministrationen i kortere eller længere perioder under en evt. implementeringsproces.

Vi kommer meget gerne ud til en uforpligtende snak, om de muligheder vi har, for at hjælpe din virksomhed. Læs mere om vores ydelser på lønområdet.

Deltag i EY´s lønbarometer og mål din effektivitet i lønadministrationen og deltag i lodtrækningen om en gennemgang af jeres lønprocesser.

EY´s lønbarometer giver dig en benchmark-måling på, hvor effektiv din virksomheds lønadministration er, og du får samtidig en overordnet anbefaling til forbedringsmuligheder i din virksomhed inden for de målte områder.

Deltag i EY´s undersøgelse, og få svar på hvor din virksomhed ligger med hensyn til:

  • Sårbarhed af lønadministrationen
  • Det fagligt udviklingsbehov i lønadministrationen
  • Tidsforbrug og dermed effektiviteten i:
    • Hele lønbehandlingen
    • Input-processen
    • Selve lønkørslen

Kontakt os

Anne Holst, tlf. 2529 4710

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.