Power & Utilities

  • Share

Optimering af regnskabsafslutningsprocessen i forsyninger

26. september 2017

Når vi mødes med vores kunder og drøfter, hvad de har på agendaen, er det mere og mere tydeligt, at kravene til økonomifunktionen igennem de senere år har gennemgået en stærk forandring.

Det traditionelle fokus på bagudrettet finansiel rapportering er ikke tilstrækkeligt til at tilfredsstille krav og ønsker hos økonomifunktionens interessenter.

Denne tendens har nok i en periode været stærkere i andre brancher, men vi ser nu i stigende omfang, at også energi- og forsyningssektoren ”rammes” af den samme trend.

Tre hovedstrømninger

Den finansielle rapportering har traditionelt haft et klart bagudskuende sigte, hvor fokus har været på at afrapportere historiske data, og hvor man nok har prioriteret korrekthed over relevans.

Sammenlignet med andre brancher har den månedlige interne ledelsesrapportering i energi- og forsyningssektoren været prioriteret lavt.

Det er vores oplevelse, at denne situation er under hastig forandring, og at økonomifunktionerne i energi- og forsyningssektoren i fremtiden må være klar til at håndtere tre hovedstrømninger:

  1. Mindre tid til at producere finansiel rapportering af højere kvalitet – med færre ressourcer
  2. Forventning om, at der bliver lagt mere tid og flere kræfter i fremadskuende, forretningsunderstøttende og analyserende aktiviteter
  3. Forventning om, at økonomifunktionen proaktivt opsøger nye muligheder for at kunne understøtte kerneforretningen.

I EY’s trykte magasin Energi & Forsyning, der udkommer til oktober, dykker vi længere ned i, hvad fremtidens økonomifunktion skal kunne levere i relation til finansiel rapportering og interne kontroller, ligesom vi vil berøre best practice-erfaringer – også fra virksomheder uden for energi- og forsyningssektoren.

Få et uforpligtende møde med EY’s erfarne specialister

I EY har vi stor erfaring med at drive, facilitere og dokumentere projekter, hvor vores kunders rapporteringsproces optimeres, automatiseres og struktureres. Vi har hjulpet mange danske og internationale virksomheder med at opnå varige resultater via en velafprøvet metodik, der sikrer hurtige resultater, som er solidt forankrede i kundens organisation.

Kontakt os

Thomas H. Jensen, tlf. 2529 3314

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.