Power & Utilities

  • Share

Årets konference for offentlige bestyrelser

28. november 2017

Den 31. oktober 2017 blev årets konference for offentlige bestyrelser afholdt i Ingeniørforeningens mødecenter i København. I år med ca. 160 deltagere – primært bestyrelsesmedlemmer fra uddannelsesinstitutioner, forsyninger og kulturinstitutioner. Overskriften for konferencen var viden og debat om det stærkeste bestyrelseshold. Emnets aktualitet var høj - især henset til kommunalvalget få uger senere og den deraf afledte udpegning af en række nye bestyrelsesmedlemmer i kommunalt ejede selskaber.

Arrangøren af konferencen var Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser, som er et netværk for bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige bestyrelser. Netværket samler og formidler viden og praktiske erfaringer om offentligt bestyrelsesarbejde fra forskere, organisationer og praktikere. Pluss Leadership er initiativtager og Horten, EY og Pluss Leadership bidrager både økonomisk og fagligt.

Blandt indlægsholderne var Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, direktør i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune Mads Grønvall og formand for Carlsbergfonden Flemming Besenbacher. Der blev også afholdt en workshop målrettet forsyningssektoren, hvor dele af DANVA’s nye kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber blev taget op til debat. Hovedpointer fra workshoppen omfattede:

  • Hvis bestyrelsesformanden tager dialogen med ejerne om sammensætning og kompetencer i bestyrelsen kan der være mulighed for at påvirke dette – ejerform, struktur mv. medfører dog, at der er stor forskel på mulighederne.
  • Erkendelsen af et eventuelt kompetencegab i bestyrelsen giver stærke forudsætninger for en kvalificeret dialog med bestyrelsesmedlemmerne om, hvordan dette gab skal håndteres.
  • Det er vigtigt hurtigt at få nye bestyrelsesmedlemmer sat ind i forsyningens forhold – formen er mindre afgørende, men kan fx være et seminar eller et forlænget bestyrelsesmøde mv.
  • Løbende evaluering af bestyrelsens kompetencer og samarbejde er vigtigt.

På konferencen blev prisen ”Årets Offentlige Bestyrelse” også uddelt. Valget faldt på et forsyningsselskab - Skanderborg Forsyning. Bedømmelsesudvalget fremhæver, at bestyrelsen i Skanderborg Forsyning har:

  • Transformeret et traditionelt driftsselskab til et videnselskab, hvor selskabet med en klar strategi kobler sine kompetencer op på ressourcerne hos virksomhedspartnere og borgere. Bl.a. som partner i det full scale vandteknologiske udstillingsvindue ’AquaGlobe’, som har skabt unikke vand- og klimatilpasningsløsninger.
  • Evnen til at sætte bestyrelsens kompetencer i spil i det strategiske arbejde med at udvikle selskabet og nå de ambitiøse mål på hele feltet fra IT, økonomi, samskabende designprocesser, over fagpolitisk viden, offentlig forvaltning, teknisk viden, og til virksomhedsdrift.
  • Evnen til at skabe klare roller i relation til medlemmer, der også sidder i Byrådet (selskabets ejer) og virksomhedsejere, der samarbejder med selskabet.
  • Systematisk brugt evaluering, bl.a. til en proaktiv dialog om at sikre de rigtige kompetencer til den kommende bestyrelse.

Vi fornemmede en intens og interessant dialog på konferencen. Fra EY ser vi i hvert fald frem til næste års konference.

Kontakt os

Michael N.C. Nielsen, tlf. 2529 3535

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.