Power & Utilities

  • Share

Er din forsyningsvirksomhed stiftet som I/S eller A.m.b.a., men registreret som forening?

27. februar  2018

Erhvervsstyrelsen har i et brev af 22. december 2017 til Danske Vandværker, præciseret hvad vandsektorselskaber og varmeselskaber, skal gøre når de, i henhold til lovgivningen, skal registrere reelle ejere.  Brevet omhandler vandsektorselskaber og varmeselskaber registreret som foreninger, men som ifølge deres vedtægter er interessentskaber (I/S) eller andelsselskaber med begrænset ansvar (A.m.b.a.).

Af brevet fremgår, at en forsyningsvirksomhed, der står registreret som en forening (på virk.dk), skal ændre denne registrering, så den følger forsyningens civilretlige definition. Dette vil, for bl.a. I/S’ere og A.m.b.a.’ere åbne muligheden for at registrere oplysninger om reelle ejere.

Årsagen til historiske fejlregistreringer er, at visse forsyninger omfattet af vand-, varme-, eller elforsyningslovgivningen, er undtaget fra registreringspligten hos Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at virksomhederne kun har en skatteregistrering, hvor de ifølge tidligere administrativ praksis er blevet registreret som en forening, selvom de reelt er stiftet som et I/S eller et A.m.b.a. og fortsat er det i henhold til virksomhedens vedtægter m.v.

Den historiske registrering har tidligere været uden den store betydning, men med lovkravet om at registrere reelle ejere – hvilket ikke er muligt med en foreningsregistrering – er sagen en anden.

Der kan bl.a. være tale om følgende registreringsændringer:

  • I/S registreret som forening, der skal registreres som I/S
  • I/S registreret som forening, der fremover ønsker at overgå til at være et A.m.b.a. eller
  • A.m.b.a. registreret som forening, der skal registreres som A.m.b.a.

Vær opmærksom på konsekvenserne

Ovenstående registreringsændringer kan indebære en række forskellige konsekvenser og udfordringer i forhold til virksomhedens retsevne, deltagernes hæftelse (herunder bankaftaler) m.v. Erhvervsstyrelsen anbefaler de berørte virksomheder at søge rådgivning herom. Som eksempel kræver ændret registrering af et I/S, fra forening til I/S, et nyt CVR-nummer.

Det bemærkes, at forsyninger, der agerer som I/S’er (solidarisk hæftelse m.v.), bør få foretaget en vurdering af deres skattemæssige situation, da der i værste fald kan ske beskatning på forbrugerniveau, hvis ikke reglerne iagttages behørigt.

Hvis du har spørgsmål om ændringen af din forsyningsvirksomheds nuværende registrering som forening, er du velkommen til at kontakte os.

Se brevet fra Erhvervsstyrelsen til Danske Vandværker, som indeholder en vejledning om ændring af registrering.

Kontakt os

René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563
Mads Neistskov, tlf. 2529 3329
Cecilie T. Jensen, tlf. 2529 3039

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.