Power & Utilities

 • Share

Digitalisering og automatisering af regnskabsafslutningsprocessen

26. juni 2018

I vores trykte magasin Energi og Forsyning nr. 58 fra oktober 2017 bragte vi en artikel omkring ’Optimering af regnskabsafslutningsprocessen i forsyninger’. I denne artikel vil vi kort redegøre for BlackLine, som er et redskab, der kan være medvirkende til at øge digitaliseringen og automatiseringen i jeres økonomifunktion, så den økonomiske rapportering kan leveres mere effektivt og i højere tempo.

Situationen

Tendensen uden for Norden synes at være, at den finansielle lukkeproces skal digitaliseres og automatiseres for at kunne levere højere kvalitet og mere værdiskabelse med færre eller uændrede ressourcer. Lukkeværktøjer til at lette lukkeprocessen er pt. ikke særligt udbredt i Norden, hvorimod de er bredt anvendt af større virksomheder uden for Norden. Det er vores vurdering, at dette også er en del af den digitaliseringsrejse, som nordiske virksomheder skal ud på de kommende år.

Optimering med BlackLine

BlackLine er et ERP-uafhængigt værktøj, som automatiserer og styrer hele den finansielle lukkeproces med det formål at optimere og modernisere finansfunktionen. Med BlackLine har den ansvarlige for lukkeprocessen mulighed for have fuld overblik over fremdriften i lukkeprocessen for selskabet/hele koncernen.

BlackLine har arbejdet tæt sammen med kunder for at identificere de mest tidskrævende opgaver i økonomifunktionen med henblik på at automatisere dem. Med baggrund i dette har de udviklet flere moduler, I kan vælge imellem, for således at optimere lukkeprocessen i netop jeres virksomhed. BlackLine indeholder bl.a. følgende moduler:

 • Account Reconciliations og Transaction Matching

  Der sørger for automatisering af kontoafstemninger, daglige afstemninger og transaktions-matchning, der for langt de fleste virksomheder i dag er en Excel-øvelse. Afstemningerne automatiseres gennem systemregler, der løbende forbedres. Dette medfører, at afstemninger foretages løbende af systemet i løbet af måneden, og at økonomifunktionen således udelukkende skal bruge tid på afstemninger, der ikke kan godkendes af systemet.

  Se kort video
 • Task Management

  Modulet giver adgang til en platform, hvor det er muligt at indføre funktionsadskillelse mellem aktiviteter, sørge for at de udføres rettidigt, og undergår et passende review. Herudover anvendes modulet som online dokumentarkiv således, at det er muligt at gemme og beskytte understøttende dokumentation.

  Se kort video
 • InterCompany Hub

  Modulet adresserer de problemstillinger, der opstår når to beslægtede juridiske enheder har transaktioner med hinanden. Disse problemstillinger omfatter eliminerings problemstillinger, udfordringer som følge af forskellige ERP-systemer, landespecifikke krav, valutakurser m.v.

  Se kort video

Alle BlackLine-produkter er bygget på en enkelt cloudbaseret platform, der tillader konstant udveksling af data via en sikker forbindelse. Den tætte integration mellem produkterne giver fleksibilitet til at begynde med et produkt, der adresserer et øjeblikkeligt behov for herefter, at have muligheden for at udvide brugen til andre produkter.

Erfaringerne har vist, at implementeringen af BlackLine har reduceret 20-55 % af de manuelle opgaver, hvilket frigiver tid til hurtigere månedsluk samt værdiskabende aktiviteter. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid er 9 måneder.

Hvordan kan EY hjælpe?

EY er certificeret BlackLine implementeringspartner, og har en bred global erfaring med implementering af BlackLine. EY kender de enkelte moduler i BlackLine, og ved hvordan de spiller sammen, hvor det giver mening at starte implementeringen, og hvordan virksomhederne kan maksimere udbyttet af BlackLine.

Kontakt os

Thomas Hjøllund Jensen, tlf. 2529 3314

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.