Power & Utilities

  • Share

Fokus på afvikling af overdækninger

26. juni 2018

Ny målrettet kontrolstrategi

Energitilsynet har igangsat en ny målrettet kontrolstrategi på varmeområdet. Kontrollen skal i lighed med tidligere efterprøve varmevirksomhedernes anmeldelse af priser, priseftervisninger m.v. og vil fokusere på de områder, der har størst indflydelse på varmeprisen.

Energitilsynet har på nuværende tidspunkt identificeret følgende fokusområder, som vil indgå i det fremadrettede kontrolarbejde:

  • Manglende tilbageførsel af overdækninger.
  • Henlæggelser opkrævet i strid med reglerne.
  • Fejl i virksomhedernes indskudskapital.

Energitilsynet har tilkendegivet, at det første fokusområde for kontrollen vil være manglende tilbageførsel af overdækninger. Således har Energitilsynets identificeret, at 116 varmevirksomheder har akkumulerede overdækninger for i alt 625 mio. kr., som skal tilbageføres til varmeforbrugerne.

Den nye kontrolstrategi vil tage udgangspunkt i en opfølgning på varmevirksomhedernes selvevaluering fra 2009-11, ligesom Energitilsynet vil overvåge revisorernes revisorerklæringer på priseftervisningerne, idet revisor heri blandt andet skal erklære, hvorvidt ledelsen har løst de i forbindelse med selvevalueringen identificerede forhold.

Det er Energitilsynets forventning, at det fremadrettet vil være muligt at behandle betydeligt flere sager end hidtil, ligesom betydeligt flere virksomheder vil blive udvalgt til kontrol. Virksomheder udvalgt i forbindelse med kontrolindsatsen vil blive kontaktet af Energitilsynet i løbet af 2. og 3. kvartal 2018.

Læs mere om Energitilsynets kontrolstrategi.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed overholder varmeforsyningslovens regler, eller du behov for hjælp til at navigere i reglerne med henblik på at optimere virksomhedens økonomi, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af jeres udfordringer og muligheder.

Kontakt os

Finn Thomassen, tlf. 2529 3837
Lasse Overgaard, tlf. 2529 3587

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.