Power & Utilities

  • Share

Tidsplan for ny økonomisk regulering i varmesektoren

25. september 2018

Særligt siden ’Ib Larsen rapporten’ fra 2014 har der været forventning om en ny økonomisk regulering i varmesektoren. De seneste år er der kommet flere analyser, politiske udspil og endda politiske aftaler (som vi har redegjort yderligere for i vores magasin). Sidste år kom kravet om omlægning af det reguleringsmæssige varmeår samt øgede krav til indberetninger. Der er efterhånden ikke længere tvivl om, hvorvidt der kommer en ny økonomisk regulering, men tidshorisonten herfor har indtil nu været uklar.

Det bemærkes, at reguleringen kun vil gælde for varmeleverandører med en årlig leverance over 50 TJ.

Indtægtsrammer fra 2021

Den kommende regulering, med indtægtsrammer og benchmarking, skal gælde fra 2021. Årene 2019 og 2020 er således de sidste år med den nuværende og velkendte regulering, hvortil der dog kan komme mindre ændringer, eksempelvis opdeling af indirekte omkostninger i produktion, distribution og transmission.

Krav til indberetning

Myndighederne forventer, at de nærmere krav til indberetningerne er klar 1. juli 2019, og at kravene indebærer, at der, henholdsvis i december 2019 og forår 2020, skal indberettes for 2019 efter de nye regler. Der kan således opstå en situation, hvor sektoren først efter 6 måneder af 2019 bliver klar over, hvilke data de skal kunne søge frem til indberetningerne. Til trods for, at der kan søges inspiration i indberetningskravene i vand- og elsektoren, kan der komme krav, der ikke kan forudses.

Den forventede tidsplan er illustreret herunder:
 

Energi & Forsyning - Tidsplan for ny oekonomisk regulering i varmesektoren

Det tyder således på, at der for 2019 og 2020 skal indberettes både efter gammel og ny regulering.

Der foreligger udkast til POLKA-katalog. Vi anbefaler, at selskaberne forbereder sig, og at registreringer af aktiver findes frem, og der forberedes redegørelser for de aktiver, der ikke umiddelbart let kan redegøres for.

Vi følger udviklingen tæt og kommer med opdateringer løbende og er naturligvis til rådighed for en drøftelse af ovenstående.

Kontakt os

Michael N.C. Nielsen, tlf. 2529 3535
Ulrik Vangsø Ørts, tlf. 2529 4575
Michael Sig, tlf. 2529 4069
René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.