Power & Utilities

  • Share

Skaber I nok værdi i jeres vareindkøb?

30. oktober 2018

Har I overvejet om jeres indkøbsstrategi kan reducere jeres totalomkostninger?

En effektiv indkøbsstrategi kan nemt frigøre kapital og skabe værdi i form af faktiske besparelser, og nedsættelse af administrativ tid. Ved at stille de rigtige strategiske og operationelle spørgsmål og udarbejde en operationel analyse, er det muligt nemt at belyse oversete optimeringsmuligheder, forenkle indkøbsprocessen og dermed reducerer totalomkostningerne.

En strategisk indkøbsstrategi giver besparelser!

Uanset om det drejer sig om løbende vareindkøb eller indkøb til større projekter, så kan en effektiv indkøbsstrategi være lønsom og skabe store besparelser. En kategoristyret indkøbsstrategi sikrer ikke kun mulige besparelser, men tager også højde for forhold af væsentlig betydning for virksomheden, fx miljøforhold, produkt-/serviceværdi, betalingsbetingelser m.m. En indkøbsstrategi handler ikke udelukkende om at presse sine leverandører og få den billigste pris. Det handler om centralisering, mindre administrativ tid og sikre den rigtige ydelse til en fair markedspris.

I små og mellemstore virksomheder er mange indkøb ofte uddelegeret til afdelingsledere. Det kræver øget opmærksomhed hos den enkelte, og der skal i højere grad arbejdes på tværs af organisationen for at kunne udnytte den samlede indkøbsmængde i virksomheden. Ved hjælp af en struktureret og praktisk tilgang til indkøb, kan der opnås besparelser ved at indføre en strategi, som sikrer denne udnyttelse.

Indkøbsstrategi

Mangler I hjælp til indkøbsoptimering?

Måske har I aldrig fået trykprøvet jeres indkøbsmønster og udarbejdet et samlet overblik over jeres indkøb? EY kan hjælpe med at analysere, opbygge og strukturere en indkøbsstrategi, der sikrer, at jeres virksomhed skaber mest mulig værdi og resultater i jeres indkøb.

Vi tilbyder en skræddersyet løsning, der kan bidrage til:

  • Faktiske besparelser på indkøb, der viser sig på bundlinjen
  • Frigørelse af arbejdskapital og dermed forbedret likviditet
  • Øget leverandørstyring gennem effektiv indkøb ved hjælp af kategoristyring
  • Oprettelse eller forbedring af forretningsprocesser vedr. indkøb med understøttelse af relevante målinger til brug for opfølgning (KPI)
  • Oversigt og nedbringelse af leverandørrisici samt nedsættelse af administrativt arbejde
  • Udarbejdelse af virksomhedstilpasset indkøbsstrategi og -funktion.

Praktiske værktøjer

Vi har udarbejdet praktiske værktøjer, som kan hjælpe jer med at få dannet overblik, sikre gennemsigtighed og give et grundlag for at identificere forbedringstiltag, der reducerer omkostninger og risici.

Indkøbsstrategi - praktiske værktøjer

Hvordan kommer vi i gang?

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring jeres indkøb og hør, hvordan vi kan hjælpe jer. Vi kommer altid gerne forbi til en kop kaffe og viser, hvad vi kan gøre for jeres indkøbsproces.

Kontakt os

Dennis Vestergaard Hansen, tlf. 2529 4245 

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.