Power & Utilities

  • Share

Justeret økonomisk regulering af vandsektoren

23. november 2018

Forligskredsen bag vandsektorloven har indgået en stemmeaftale om en justeret økonomisk regulering af vandsektoren.

Stemmeaftalen indeholder en række væsentlige ændringer til den nuværende regulering

I tillæg til nedenstående konkrete ændringer skal den økonomiske regulering i højere grad tilskynde til at investeringer lånefinansieres.

Fleksible indtægtsrammer

Fremover vil de økonomiske rammer blive justeret til de faktiske gennemsnitlige omkostninger ved indgangen til en ny reguleringsperiode. Indtægtsrammerne kan dermed både stige og falde.

Dækning af finansieringsomkostninger

Der indregnes et tillæg til finansieringsomkostninger i indtægtsrammerne baseret på en gennemsnitlig risikojusteret finansieringsomkostning. Forsyningssekretariatet fastsætter en model for tillægget.

Loft over forbrugernes betaling til skatteomkostninger

Selskabsskat skal fremover være en påvirkelig omkostning, idet det antages at selskabsskat kan effektiveres og påvirkes gennem øget lånefinansiering af investeringer.

Fleksibel regulering for mindre forbrugerejede selskaber

Forbrugerejede vandselskaber med en debiteret vandmængde på mellem 200.000 og 800.000 m3 kan på en generalforsamling beslutte, at selskabet fremadrettet ikke skal være omfattet af den økonomiske regulering og skattepligt.

Høj forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshed

Forsyningssekretariatet får mulighed for at stille målbare og objektive krav til forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshed. Vandselskaber skal i den økonomiske regulering belønnes eller sanktioneres afhængigt af, om de overholder de opstillede mål.

Stærkt økonomisk tilsyn med  sektoren

Forsyningssekretariatet skal omfattes af principperne fra aftalen om et stærkt Forsyningstilsyn. 

Tilpasning af modregningsregler

Modregningsreglerne tilpasses så forsyningsselskaber har mulighed for ar anvende fri kapital fra andre forsyningsområder i vandselskaberne med henblik på at optimere kapitalstrukturen.

Derudover fremgår det af stemmeaftalen, at der laves en evaluering af vandselskabernes anvendelse sf TCO-vejledningen fra Energistyrelsen i december 2017 og en analyse af reglerne for tilknyttet virksomhed i forsyningssektoren, herunder reguleringens effekt på investeringer i innovation i vandsektoren. 

Vi perspektiverer indholdet af stemmeaftalen i vores kommende udgave af vores trykte magasin, der udkommer umiddelbart efter nytår.

Kontakt os

Ulrik Vangsø Ørts, tlf. 2529 4575
 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.