Power & Utilities

  • Share

Opkrævning af underdækninger for store vand- og spildevandsselskaber omfattet af vandsektorloven

26. februar 2019

Forsyningssekretariatet udgav i december 2018 vejledning om overholdelse af økonomiske rammer. Vejledningen beskriver hvordan Forsyningssekretariatet foretager kontrol med overholdelse af de økonomiske rammer, herunder muligheder for opkrævning af underdækninger.

Som følge af at store vand- og spildevandsselskaber (over 800.000 m3) har relativt korte 2-årige reguleringsperioder de kommende år, er mulighederne for opkrævning af underdækninger begrænset. Det er således vigtigt at være opmærksom på, at opkrævning af underdækninger de kommende år er begrænset til året efter det år, underdækningen vedrører:

År hvor underdækning er realiseret

År hvor underdækning kan opkræves

 

Stort vandselskab

Stort spildevandsselskab

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2022

2022, 2023, 2024

2022

2023, 2024, 2025

2023, 2024, 2025

Som det fremgår skal underdækninger opkræves året efter det år, de realiseres for store vandselskaber til og med underdækninger, der realiseres i 2021 og for store spildevandsselskaber til og med underdækninger der realiseres i 2020.

Taksterne fastlægges typisk i efteråret før året som taksterne vedrører. På dette tidspunkt foreligger der ikke en opgjort underdækning, som kan indregnes i taksterne for det kommende år. Underdækningen beregnes typisk først i foråret efter det år, underdækningen vedrører.

Den korte periode, hvor underdækninger kan opkræves for store vand- og spildevandsselskaber, kan give anledning til forskellige overvejelser:

  • Allerede før størrelsen af årets underdækning er opgjort, kan det være nødvendigt at gennemføre en drøftelse i bestyrelsen om årets eventuelle underdækning ønskes opkrævet
  • Det kan i efteråret være nødvendigt at estimere årets forventede over-/underdækning til brug for beregning af takster for det kommende år
  • Det kan være mere relevant at foretage justeringer til taksterne i løbet af året, hvis endelig opgørelse af over-/underdækning afviger betydeligt fra estimatet, der blev anvendt ved fastsættelse af taksterne i efteråret. Dette kan dog være en udfordring, da taksterne skal godkendes af kommunen.

Vi tager naturligvis gerne en dialog med jer om ovenstående.

Kontakt os

Michael N.C. Nielsen, tlf. 2529 3535
Finn Thomassen, tlf. 2529 3837

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.