Power & Utilities

  • Share

Elsektoren

Hos Energi & Forsyning i EY er elsektorens udfordringer en del af vores dagligdag. Vi hjælper dig med at anlægge den rette strategiske kurs for dit elselskab.

Få styr på love og regler i elsektoren én gang for alle
Lovgivningen inden for elsektoren er omfattende, kompleks og under løbende forandring. En fagligt kvalificeret rådgivning fra specialister på området kan hjælpe din virksomhed med at træffe det rette valg.

Vi rådgiver et stort udsnit af danske elproducenter, netselskaber og elhandelsselskaber, både offentligt ejede og forbrugerejede. Vi har derfor indgående erfaring med de muligheder og faldgruber, som ellovgivningen indeholder; en specialviden, som kommer vores kunder til gavn.

Drag nytte af vores sektorekspertise i elsektoren
Vi har samlet al vores ekspertise om elsektoren i vores sektorgruppe for Energi & Forsyning. Vi ved af erfaring, at når vi samler vores viden på denne måde, giver det den bedste udnyttelse af kompetencerne - til fordel for vores kunder. Vi kan derudover trække på internationale sektoreksperter både i Norden og globalt.

Udover revision og regnskab rådgiver vi elselskaber inden for blandt andet følgende områder: 

  • Optimering og håndtering af moms og afgifter
  • Optimering af indtægtsrammer
  • Design af risikostyringssystemer
  • It-sikkerhed
  • Gennemførelse af strukturændringer
  • Rådgivning om engrosmodellen.

Få større råderum til udviklingen af din elvirksomhed
Når vi rådgiver virksomheder i elsektoren lægger vi vægt på, at løsningerne skal give råderum. Ikke blot lige nu, men også i fremtiden. Specielt anser vi det for vigtigt, at vi har en tæt og løbende dialog med ledelsen om de lovgivningsmæssige ændringer og udfordringer, som ellovgivningen giver, og som har betydning for netop din virksomheds fremtidige handlinger og strategiske muligheder.

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.