Power & Utilities

  • Share

Nyhedsarkiv 201

 

Udgør dine leverandører din største it-sikkerhedsrisiko?
Den digitale tranformation er i fuld gang i de fleste organisationer, og alle organisationer derfor bør rette fokus mod øget EU- og national lovgivning samt de forskellige nationale strategier for cybersikkerhed.
(1. maj 2019)


Sådan reguleres fremtidens overskudsvarme - aftalen kort fortalt!
Et enigt Folketing har netop indgået en aftale om fremtidens rammer for beskatning af overskudsvarme. Aftalen er udmøntningen af Energiaftalen fra 29. juni 2018, hvor partierne gav håndslag på en reform af overskudsvarmeafgiftsreglerne. Partierne forventer med aftalen at øge overskudsvarmeudnyttelsen med ca. 35 % i forhold til i dag.
(29. marts 2019)


Teknik er vigtigt, men adfærd har den største betydning
Medarbejdere udgør den største trussel for jeres it-sikkerhed. Uanset hvilken undersøgelse man finder om emnet, vil man se, at de største angivne trusler er nært sammenhængende med adfærden hos uopmærksomme, uforsigtige eller decideret uvidende medarbejdere.
(26. marts 2019)


Opkrævning af underdækninger for store vand- og spildevandsselskaber omfattet af vandsektorloven
Forsyningssekretariatet udgav i december 2018 vejledning om overholdelse af økonomiske rammer.Vejledningen beskriver hvordan Forsyningssekretariatet foretager kontrol med overholdelse af de økonomiske rammer, herunder muligheder for opkrævning af underdækninger.
(26. februar 2019)


Skattefrihed for fjernvarmeselskaber – udviklingen af praksis
Fjernvarmeselskabers skattefritagelse udvikler sig løbende, og der ses en tendens til opblødning af praksis. Da utilsigtet overgang til skattepligt kan være en omkostningsfuld affære, har vi i denne artikel redegjort for skattefritagelsens betingelser med fokus på seneste praksis. 
(26. februar 2019)


Er du klar til et ”GDPR Dawn Raid”?
En mørk og kold forårsmorgen står der fire personer i receptionen. De ankommer uanmeldt, og de skal tale med den dataansvarlige. De følgende timer gennemgår de virksomhedens dokumentation, procedurer, politikker og praksis for håndtering af persondata samt datasikkerhed. 
(26. februar 2019)


Nye VE-tilskud til biomassebaseret elproduktion – husk fristen!
VE-lovens § 45 indeholder en tilskudsbestemmelse om, at der ydes 15 øre/kWh til elproduktion baseret på biomasse. Den nuværende støtteordning udløber i april 2019.
(29. januar 2019)
 

Øget fokus på cyber- og informations-sikkerhed
Den 7. januar 2019 kom en specifik delstrategi for cyber- og informationssikkerhed for energisektorerne, der følger op på regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, der blev lanceret i 2018. 
(29. januar 2019)

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.