Power & Utilities

  • Share

Vand og spildevand

Energi & Forsyning i EY yder rådgivning og tilbyder revision inden for vand og spildevand og hjælper med holdbare løsninger i en omskiftelig virkelighed.

Vi har erfaring med rådgivning til såvel de offentligt ejede vandselskaber som til de forbrugerejede vandværker, og vi har ydelser, der henvender sig både til de selskaber, der er omfattet af vandsektorloven, og til de mindre værker, der ikke er omfattet af denne lov.

Rådgivning om vandforsyning til offentlige og forbrugerejede selskaber
Vi har rådgivet en stor del af de danske vand- og spildevandsforsyninger om strukturændringer. Derudover har vi et stort antal revisionskunder blandt forbrugerejede vand- og spildevandsforsyninger.

Vi kan rådgive om bl.a.: 

  • Fusioner og samarbejder
  • Benchmarking – asset management
  • Skat, moms og afgifter
  • Prisloftsreguleringen
  • Tarifering
  • Likviditetsstyring/langtidsbudgetter
  • Finansiering/bankudbud.

Kontakt os og få vores bud på mulige løsninger.

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.