Power & Utilities

 • Share

Om vores ydelser

Energi- og forsyning er en branche som konstant stilles over for nye udfordringer, herunder stadig stigende krav om effektivisering og gennemsigtighed.

Vi samarbejder med et stort udsnit af energi- og forsyningsvirksomheder og har gode forbindelser til de ansvarlige offentlige myndigheder.

Med udgangspunkt i vores sektorspecifikke viden hjælper vi din virksomhed med at afdække potentielle risici og udnytte eventuelle muligheder. Dermed er virksomheden bedst muligt rustet til at forudse og imødekomme fremtidige ændringer og realisere positive resultater.

Vores services i revision og rådgivning består bl.a. af:

 • Revision af regnskaber og afgivelse af erklæringer
 • Rådgivning om regulatoriske forhold, f.eks. optimering af indtægtsrammer
 • Drøftelser og rådgivning om indvirkning af forventet ny regulering
 • Assistance til økonomisk indrapportering til myndigheder
 • Mødedeltagelse og korrespondance med diverse myndigheder
 • Udlån af bogholderiressourcer
 • Håndtering af cyberforhold og digitalisering
 • Optimering af indkøbsprocesser
 • Selskabsgørelse af forsyningsvirksomheder
 • Omstruktureringer og etablering af samarbejder
 • Bestyrelseseminarer
 • Optimering og overholdelse af skatte- og afgiftsregler

Afhængigt af dine behov kortlægger vi opgavens omfang og sammensætter et team med de kompetencer, der er nødvendige for den bedste løsning for netop din virksomhed. 

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.