Power & Utilities

Vi hjælper med at håndtere forandringer i energi- og forsyningssektoren

Revision og rådgivning af energi- og forsyningsvirksomheder kræver indgående kendskab til den særlovgivning, der opstiller de rammer, som virksomhederne skal operere under. Dertil kommer forståelsen for de særlige hensyn til offentlige eller forbrugerejede selskaber, som ofte er i for offentlighedens interesse.

For at imødekomme de forskellige branchekrav består vores team af revisorer, skatterådgivere, moms- og afgiftsspecialister, økonomer og konsulenter, som tilsammen har en betydelig og bred kompetencevidde, samt indgående kendskab til energi- og forsyningssektoren. Vi kan trække på vores erfaringer fra mange grene af sektoren og kan derfor betjene en lang række kunder inden for:

 • vand- og spildevandsforsyninger
 • varmeforsyninger
 • elforsyninger
 • forbrændingsanlæg
 • deponi
 • fjernkøling
 • naturgas m.v.

Vores sektorspecifikke ressourcer arbejder som én samlet enhed, hvorfra vi leverer revisionsydelser tæt integreret med skatte- og afgiftsmæssige forhold og andre relevante discipliner til hele landet.

Hos EY fokuserer vi på at opretholde branchens højeste aktivitetsniveau omkring videndeling. I tæt dialog og samarbejde med branchen afholder vi løbende arrangementer, der viderebringer vores sektorspecifikke viden til jer. Du kan eksempelvis deltage i vores morgenmøder, gå-hjem-møder og workshops, hvor sætter fokus på forskellige relevante emner. Herudover deltager vi i det lovforberedende arbejde, underviser, skriver faglige artikler og deltager i faglige netværk, stande og messer m.v.

Vi håber, at du her på siden finder den inspiration, du har brug for, og du er altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende dialog om din forsyningsvirksomheds behov.

 
  Kontakt os

  Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
   

  Connect with us

  Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

  Lovsamlinger

  Downloads

  EY - Energi og Forsyning januar 2019Download seneste udgave af magasinet Energi & Forsyning (pdf, 4 MB).

   
   


  EY - Energi og Forsyning maj 2018Download forrige udgave af magasinet Energi & Forsyning (pdf, 4 MB).

   
   


  EY - Kortlaegning af kommunale garantiprovisioner for laantagning i forsyningsvirksomheder 2017Download Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber (pdf, 220 kB)