Power & Utilities

  • Share

Tax

I en branche i forandring, hvor nye forretningsmodeller og stadigt mere komplekse reguleringsmæssige rammer er dominerende, er energi- og forsyningsselskaber nødsaget til også at have fokus på deres skatte- og afgiftsmæssige forhold.

Skatte- og afgiftsreglerne er komplekse i energi- og forsyningssektoren, bl.a. fordi hver forsyningsart er underlagt helt særlige regler, som ofte kan være styret af ikke-offentliggjort praksis. I tæt dialog med jeres regnskabsfunktion og revisor hjælper vi virksomheden med at udnytte de muligheder, reglerne indebærer samt minimerer risikoen for fejl.

Vores skatterådgivere råder over en omfattende ekspertise og erfaring inden for energi- og forsyningsselskabers skatte- og afgiftsmæssige forhold og yder rådgivning om bl.a.:

  • Fusioner, sammenlægninger og samarbejder
  • Compliance 
  • Budgettering og optimering

Herudover tilbyder vi vores assistance ved tilsynsmyndigheders kontrolbesøg og varetagelse af jeres interesser i forbindelse med tvister med Skattestyrelsen samt ved administrative klageinstanser.

Du er altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende drøftelse om din energi- eller forsyningsvirksomheds skattesituation, herunder vurdering af en skattesag.

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.