Private Equity

  • Share

Om vores ydelser

Hvem er vi
Værdiskabelsen slutter ikke, når kapitalfonden overtager virksomheden men strækker sig over hele ejerskabsperioden. EY’s Global Private Equity Center tilbyder rådgivning, der er tilpasset kapitalfondenes specielle behov, herunder transaktionsprocesser, investeringspleje og porteføljeselskabernes resultater.

Vores globale dækning
Kapitalfondene fortsætter den geografiske ekspansion med henblik på at udnytte mulighederne på vækstmarkederne. Porteføljevirksomhederne søger i stigende grad at udnytte de nye vækstmarkeders økonomiske styrke. Vi har et omfattende globalt netværk med solid erfaring inden for rådgivning af kapitalfonde.
 
Begræns risikoen og konkurrer effektivt

Vi har fokus på markedet, branchen og reguleringsmæssige spørgsmål. Vi hjælper ledere af kapitalfonde med at opfylde de krav, der stilles til dem og deres porteføljevirksomheder fra overtagelse til exit gennem et integreret globalt netværk af 152.000 eksperter inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Hvad enten du har som målsætning at forbedre porteføljevirksomhedernes resultater, styre din kapital mere effektivt eller optimere dine transaktionsprocesser, kan vi levere en skræddersyet løsning, som er tilpasset de aktuelle vilkår.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores ydelser inden for Private Equity.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.