Private Equity

  • Share

Assurance

Vi hjælper med at løse udfordringer inden for revision, økonomi og rapportering
Nye begivenheder og tendenser sætter deres aftryk på det globale forretningslandskab. Det giver sig udslag i forandringer i finansielle og rapporteringsmæssige forhold, hvilket igen medfører stadigt mere komplekse og omfattende krav fra myndigheder og interessenter.

Kapitalfondene er ikke immune over for den voksende fokus på regnskabs- og reguleringsmæssige ændringer rundt om i verden. Hverken deres kapital eller deres porteføljevirksomheder går fri.

Vi har modet og integriteten til at hjælpe dig med at imødekomme disse krav. På både fonds- og porteføljeniveau udfordrer vi ledelsen på en konstruktiv måde, fortæller revisionskomiteen hvordan vi ser sagen og forsyner dine interessenter og investorer med transparent information.

Fokus på risiko
Vores mangeårige tilstedeværelse i branchen har givet os unik indsigt i hele risikospektret og de nødvendige interne kontroller. Værdiansættelse er blevet en af kapitalfondenes største udfordringer.

Konfronteret med usikre markedsvilkår samt stadigt mere komplekse og innovative finansielle instrumenter og produkter har fondsforvalterne brug for et erfarent og bredt sammensat rådgivningsteam til at guide dem. Vores revisionsteams gør brug af al viden og alle kompetencer på tværs af vores kapitalforvaltningspraksis, herunder vores værdiansættelseseksperter.

Mere end bare punkter på et kort
Vi stiller med et team, der har omfattende viden på tværs af fag- og geografiske grænser, hvilket reducerer den risiko, der er forbundet med at drive forretning i forskellige kulturer og jurisdiktioner. På den måde kan vi hjælpe dig med at navigere effektivt rundt i det globale reguleringsmæssige landskab. Med afsæt i en fælles, ensartet strategi og struktur betjener vi vores globale og lokale kunder med samme intensive fokus på kvalitet.
 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores ydelser inden for Private Equity.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.