Real Estate, Hospitality & Construction

  • Share

Assurance

En effektiv uafhængig revision forsyner investorer og andre interessenter med vigtige oplysninger, revisionskomiteen med et klart perspektiv og ledelsen med rettidige og konstruktive input.

Vores revisionseksperter udfører uafhængig revision af virksomheders årsregnskaber i henhold til gældende regnskabsstandarder. Vi leverer også andre erklæringsydelser, herunder:

  • Effektiv og værdiskabende revision af selskaber i branchen
  • Finansiel rapportering
  • Review af projekter
  • Compliance review
  • Intern kontrol
  • Besvigelsesundersøgelser

Vi er den førende leverandør af revisionsydelser til ejendoms-, hotel- og bygge- & anlægsvirksomheder på globalt plan. Vores kunder har adgang til vores samlede globale netværk og al den erfaring, der er samlet heri.

 


 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Kontakt os

Følg os på Twitter

Bliv opdateret på rapporter, undersøgelser, events mv. ved at følge os på @EY_RealEstate.