Real Estate, Hospitality & Construction

 • Share

Transactions

EY's Real Estate Corporate Finance tilbyder rådgivning i forbindelse med finansiering, kapitalfremskaffelse samt køb og salg af ejendomsselskaber samt erhvervs- og investeringsejendomme.

Herudover tilbyder vi følgende rådgivningsydelser: finansiel, skattemæssig og kommerciel due diligence, værdifastsættelse og modellering, restrukturering, arbejdskapitaloptimering samt transaktionsstrukturering.

Kundens behov, mål og succeskriterier er det vigtigste for os, og vi tilbyder derfor totalrådgivning via samarbejde med vores kollegaer i Tax, Assurance og Advisory. Vores tværfaglige tilgang og brede kompetencegrundlag gør, at vi tilbyder vores kunder helstøbt, integreret og effektiv rådgivning. Vi indgår i et stærkt og dedikeret internationalt netværk, som alene i Norden omfatter mere end 300 specialister inden for ejendomsrådgivning.

Rådgivning til sælger

Vores team inden for fast ejendom består af eksperter med mange års erfaring inden for real estate corporate finance og fra revisions-, mægler-, bank- og advokatbranchen.

Vi påtager os salgsmandater, hvor vi rådgiver såvel nationale som internationale ejendomsejere i forbindelse med salg af fast ejendom og ejendomsselskaber.

En salgsproces skal planlægges grundigt, hvis man vil sikre en optimal proces og dermed opnå den højst mulige værdi kombineret med den laveste transaktionsrisiko. Egne analyser af styrker og svagheder skal gennemføres, og mulige forbedrende tiltag igangsættes eller kritisk vurderes, inden en transaktion bør finde sted.

Ydelser i forbindelse med salgsmandater:

 • Sælger-due diligence
 • Prospektudarbejdelse eller -assistance
 • Transaktionsassistance, herunder salgsstruktur og -strategi
 • Tilvejebringelse af datarum
 • Fremskaffelse af upfront-finansiering (stable financing)
 • Forhandlingsassistance
 • Business case-beskrivelse
 • Køberudvælgelse
 • Skatte- og momsoptimering i forbindelse med salg
 • Assistance i forbindelse med salgs- og købsaftale (SPA-assistance)
 • Assistance i relation til transaktionsafslutning

Rådgivning til køber

Investering i fast ejendom eller et ejendomsselskab stiller meget store krav til køber. Vi bistår bl.a. med kommerciel købsrådgivning, herunder analyser og due diligence-undersøgelser, og er med til at sikre købers interesser, så et eventuelt køb gennemføres på et oplyst grundlag.

Ydelser i forbindelse med købsmandater:

 • Kommerciel vurdering
 • Finansiel due diligence
 • Transaktionsassistance
 • Vurdering af transaktionsstruktur
 • Forhandling
 • Skatte- og momsmæssig due diligence
 • Due diligence af lejeforhold
 • Omkostningsmæssig due diligence
 • Optimeringsrelateret due diligence
 • Business case-vurdering
 • Rent roll-analyse
 • Finansieringsassistance, herunder vurdering af finansieringsmuligheder, vilkår og omkostninger
 • SPA-assistance

Rådgivning til ejer

Fast ejendom er et særligt aktiv, og det kræver sektorekspertise at forstå, hvordan aktivets værdi udvikles og beskyttes. Vores ejendomseksperter bistår og rådgiver om muligheder og tiltag for at sikre værditilvækst og beskyttelse af eksisterende værdier.

En proaktiv tilgang er nødvendig for at sikre, at muligheder ved ændringer i markedet udnyttes, herunder via kontinuerlig vurdering af, om ejendommen fortsat passer i ejerens langsigtede strategi.

Ydelser:

 • Lejeanalyse
 • Lejeforhøjelser og -nedsættelser samt boligregulering
 • Finansiel optimering
 • Finansstrategi
 • Omkostningsoptimering/-analyse
 • Værdifastsættelse
 • Skatte- og momsoptimering, herunder dækningsafgifter og ejendomsskat
 • Analyse af udvidelser og nybyggeri
 • Vurdering af bl.a. modparts-/lejerrisiko, finansiel risiko og kontraktrisiko
 • Driftsoptimering

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Kontakt os


Download

EY - Real Estate Corporate Finance Download vores publikation (pdf, 567 kB)

Følg os på Twitter

Bliv opdateret på rapporter, undersøgelser, events mv. ved at følge os på @EY_RealEstate.