Technology

 • Share

Advisory

Vi bistår teknologivirksomheder med at opnå bedre resultater, bane vejen for forandring og styre risici.

Vi har en integreret metode. Vi er den mest globalt integrerede leverandør af revisions- og rådgivningsydelser - med én metodik, som vi anvender på tværs af alle vores geografiske områder. Denne struktur gør det muligt for os hurtigt at mobilisere vores medarbejdere og engagere dem på projekter på rette sted og til rette tid.

Vi har branchefokus. Vores brede vifte af rådgivningskompetencer og indgående kendskab til teknologi branchen gør, at vi kan hjælpe din virksomhed med at fastholde investorernes tillid, kontinuerligt forbedre virksomhedens resultater og proaktivt styre ændringer og imødegå risici.  Vi har et helhedsorienteret syn på din teknologivirksomhed, det globale marked og virksomhedens målsætninger.

Vi tilbyder uafhængig og objektiv rådgivning. Du kan regne med, at du fra os får uafhængig og objektiv rådgivning. Vi ser ikke kun isoleret på forretningsstrategien eller på den fysiske teknologi, men hjælper med at omsætte strategien til virkelighed – og dermed forbedre virksomhedens resultater.

Eksempler på vores assistance til teknologivirksomheder:

Imødegå risici

 • IT-revision
 • Risikostyring
 • Interne kontroller
 • Intern revision

Forbedre resultaterne

 • Økonomisk strategi
 • Forsyningskæden
 • Kunderne
 • Mere effektive drifts- og IT-systemer
 • Procestransformation

Muliggøre ændringer

 • IT-rådgivning
 • Planer for medarbejderne og organisationen
 • Strategiske retningslinjer
 • Programstyring

Teknologivirksomheder efterspørger vores ydelser på følgende områder:

 • Forbedring af økonomifunktionen – bringe den økonomiske strategi på linje med virksomhedens prioritetsområder; forbedre opbygningen af økonomiorganisationen (bedre definition af roller, ansvarsområder, påkrævede kompetencer); tydeliggøre de økonomiske strategier.

 • Transformation af forretningsgangene – forbedre virksomhedens drift og forretningsgange, økonomi- og kundestyring samt forsyningskæde.

 • Resultatforbedringer i hele virksomheden – identificere ineffektiv drift; identificere “huller” i økonomi- og driftssystemerne samt forretningsgangene; og implementere forbedrede omkostningsstyringsmetoder samt måle besparelser.

 • Gennengang af økonomiprocesser, -procedurer og -systemer – strømline transaktions-, konsoliderings- og årsafslutningsrapportering, planlægning og budgetlægning med henblik på troværdige, strukturerede og rettidige årsafslutnings- og rapporteringsprocesser.

 • Økonomiske og statistiske analyser – styrke grundlaget for beslutningstagning og resultatmåling.

 • Beskyttelse af IT-aktiver, applikationer og kundeoplysninger og håndtering af dataintegritet og lovgivningsmæssige krav.

  Vi bistår teknologivirksomheder med at:
  • Leve op til ansvaret forbundet med intern revision og risikostyring 
  • Øge anvendelsen af kontroller til at styre aftaler og driftsmæssige risici
  • Forudse, styre og løse besvigelsestvister og andre forretningsmæssige konflikter
  • Styre finansielle risici forbundet med globale aktiviteter
  • Styre risici forbundet med investeringer i anlægsaktiver og IT-projekter

Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.