Technology

 • Share

Assurance

Vi bistår teknologivirksomheder med at udarbejde finansielle rapporter af høj kvalitet, identificere væsentlige forretnings- og kontrolmæssige sårbarheder og håndtere nye lovgivningsmæssige krav.

Gennemsigtighed avler tillid. Vores specialister inden for erklæringsafgivelse tilvejebringer oplysninger til teknologiinvestorer og andre interessenter inden for teknologibranchen, et robust og klart perspektiv til revisionskomiteer og rettidige og konstruktive input til ledelsen i teknologivirksomheder. Vi har investeret i en global revisionsmetodik og -metode, som sætter os i stand til at levere konsistente og kvalitative revisioner over hele verden med udgangspunkt i et omfattende system af metoder, kontroller og uafhængighedsstandarder.

Vi har branchefokus. Vi udfører vores revision i overensstemmelse med regnskabsstandarder og skræddersyr den, så den afspejler de helt særlige aspekter ved din teknologivirksomhed – idet vi fokuserer på de forretningsområder, der er af størst betydning for virksomhedens risikoprofil – med den udtrykkelige hensigt at reducere din virksomheds risici. Vi giver dig indgående indsigt i de komplekse problemstillinger, teknologivirksomheder står over for, herunder indregning af omsætning, værdiansættelse af varelageret, den regnskabsmæssige behandling af aktieoptioner og strategiske transaktioner (joint ventures, frasalg, fusioner & overtagelser mv.).

Vi fokuserer på kunderne. Vores indstilling til forholdet til vores revisionskunder strækker sig et godt stykke ud over selve udførelsen af revisionsopgaven. Hver enkelt revisionsopgave indebærer en partner til at gennemgå kvaliteten af arbejdet, giver adgang til relevante specialister efter behov og omfatter seks aspekter af vores ydelser, som vi finder altafgørende for leveringen af fremragende ydelser:  kontinuérlig kommunikation, dette rette team, effektiv faglig interageren, relevant indsigt, branchefokus og en gennemsigtig honorarstruktur.

Vi fokuserer på forretningsmæssig værdi. Vi bidrager med at skabe forretningsmæssig værdig via compliance og ledelse ved at tilbyde din virksomhed øget synlighed på globalt plan.  Vores mål er at fokusere på en kontinuérlig forbedring af din virksomheds kontrolrammer (og dermed systematisk øge adgangen til, kontrollen med og gennemsigtigheden deraf), hjælpe med at navigere blandt de mange nye regler og lovgivningsmæssige krav samt levere attestationsydelser i henhold til globale eller lokale krav, eller begge dele.

Vi tilbyde følgende globale ydelser:

 • Revision af årsregnskabet
 • Regnskabsmæssig lovoverholdelse og rapportering
 • Rådgivning om regnskabsaflæggelse
 • Besvigelsesundersøgelser og -tvistløsning
 • Klima- og bæredygtighedsrapportering

Teknologivirksomheder efterspørger vores ydelser på følgende områder:

 • Regnskabsmæssig lovoverholdelse og rapportering (det amerikanske børstilsyn, SEC, IFRS og lokale rapporteringskrav og -lovgivning), rådgivning og review
 • Efterlevelse af krav om interne kontroller og revisionsrapportering 
 • Efterlevelse af regler om indregning af omsætning og revisionsrapportering
 • Assistance vedrørende fusioner & overtagelser, herunder due diligence-undersøgelser
 • Financial accounting support
 • Resultatmålinger (aftalte arbejdshandlinger og dermed forbunden rapportering, review og rapportering
 • Besvigelser, undersøgelser og tvistanalyser
 • Klima- og bæredygtighedsrapportering

Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.