Technology

 • Share

Tax

Vores medarbejdere og globale ressourcer kan hjælpe kunderne i branchen med at udvikle og implementere forretningsmæssige strategier hurtigt og effektivt - med ansvarlighed og ledelse.

Vi har fokus på at levere ydelser til kunderne. Vores specialister kombinerer lokal, faglig viden med regional og global indsigt om den seneste udvikling inden for skattepolitik, -lovgivning og –forvaltning.

Vi søger stedse at opnå en nøje forståelse af vores kunders forretning og branche, således at vi kan tilbyde indsigt i udviklingstendenserne på markedet og hjælpe kunderne med at udvikle effektive strategier og forretningsmodeller.

Vores fuldservice-metode takler de store udfordringer, virksomheder står over for i dag. Vi samarbejder med andre EY-kolleger for at levere integrerede ydelser på områder, der spænder fra optimering af forsyningskæden og procesforbedring til regnskabsaflæggelse. Vi er førende inden for alle skattemæssige aspekter, herunder selskabsskat, afgifter, international skat, transaktionsskat og skatterelaterede spørgsmål i forbindelse med Human Capital. Vi lægger særlig vægt på de mest presserende udfordringer, som teknologivirksomheder verden over i dag står over for:

 • Global compliance og rapportering
 • Transfer pricing (koncerninterne afregningspriser)
 • Human Capital, herunder ydelser ifm. udstationering
 • Forsyningskæde- og procesforbedring

Samlet oversigt over vores ydelser på skatteområdet:

 • Selskabsskat
 • International skat
 • Human Capital
 • Moms og andre omsætningsafgifter
 • Transaktion taxes

Teknologivirksomheder efterspørger vores ydelser på følgende områder:

 • Analyse af komplekse transaktioner af relevans for teknologivirksomheder inden for software og hardware-brancherne samt internet og de sociale medier.
 • Analyse af driftsmæssige strukturer, hvor immateriel ejendomsret (”IP-rettigheder”) er en afgørende del af den globale forsyningskæde, herunder relevante transfer pricing-strategier.
 • Analyse af strategier vedrørende den effektive skattesats i relation til virksomheders driftsmæssige strukturer.
 • Analyse af forskellige incitamentsprogrammer målrettet teknologibranchen, herunder inden for forskning og udvikling, skatteafgørelser og forskellige støtteordninger målrettet de mange facetter af teknologibranchen.

Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.