Ledelse og rapportering

  • Share

Der er et generelt krav om større gennemsigtighed i erhvervslivet. Investorerne vil have adgang til mere nøjagtige og relevante oplysninger om virksomheder, transaktioner, markeder og risici. Lovgiverne ønsker at øge kontrollen.

Set i lyset af disse lovgivnings- og reguleringsmæssige ændringer er global koordinering en nødvendighed snarere end en luksus. Lovgivere og standardsættere er nødt til fortsat at arbejde sammen om at øge den globale harmonisering.

EY har indgående viden om og erfaring med regnskabsaflæggelse og corporate governance inden for alle markeder og geografiske områder. Med afsæt i denne viden og erfaring tilbyder vi assistance inden for områder som pension, finansielle instrumenter, skatter og afgifter, valuta, dattervirksomheder, joint ventures, hensættelser, afhændelser og nedskrivning.

Alt efter dine behov sammensætter vi et tværfagligt team, som kan håndtere selv de mest komplekse udfordringer gennem anvendelse af vores gennemprøvede globale metodik og de nyeste og bedste revisionsværktøjer.

Få mere information under Assurance.