• Share

Om EY Center for Board Matters

God corporate governance er et vigtigt element i EY's mål: Building a Better Working World.

  • EY Center for Board Matters er et forum, hvor bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og direktører kan drøfte centrale og aktuelle emner vedrørende god selskabsledelse og udvalg, herunder revisionsudvalg, regnskabsaflæggelse, revision, selskabsret, tax- og ITgovernance, Cybersecurity, besvigelser mv. Udfordringerne er mange, hvilket emnekredsen afspejler.
  • EY Center for Board Matters henvender sig til bestyrelses- og direktionsmedlemmer i virksomheder, hvor corporate governance-spørgsmål samt andre emner af betydning for arbejdet i bestyrelse, udvalg og direktion er relevante.
  • EY Center for Board Matters primære målgruppe er børsnoterede virksomheder, finansielle virksomheder samt større ikke-børsnoterede virksomheder herunder fondsejede og private equity ejede virksomheder.
  • EY Center for Board Matters i Danmark er en del af og vil drage størst mulig nytte af EY's globale Center for Board Matters der har sit udspring i USA. I Danmark skræddersyr vi emner, publikationer mv. så de er mest muligt anvendelige for danske bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Vores ambition er levere førende relevant viden, praktiske værktøjer og analyser til bestyrelser, udvalg,  direktioner og andre, der interesserer sig for god corporate governance
  • EY Center for Board Matters afholder årligt mindst tre møder i Danmark, hvoraf det ene er et møde, der forbereder og opdaterer deltagerne til status sæsonen med alt hvad det indebærer. Vores ambition er til stadighed at sikre de bedste danske og internationale indlægsholdere inden for hvert enkelt emne.

 Vi glæder os til at byde dig velkommen i EY Center for Board Matters.