God corporate governance er et vigtigt element i EY's mål: Building a Better Working World

EY Center for Board Matters

  • Er et forum, hvor bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og direktører kan drøfte centrale og aktuelle emner vedrørende god selskabsledelse og udvalg, herunder revisionsudvalg, regnskabsaflæggelse, revision, selskabsret, tax- og IT-governance, cyber security, besvigelser mv. Udfordringerne er mange, hvilket emnekredsen afspejler.
  • Henvender sig til bestyrelses- og direktionsmedlemmer i virksomheder, hvor corporate governance-spørgsmål samt andre emner af betydning for arbejdet i bestyrelse, udvalg og direktion er relevante.
  • Den primære målgruppe er børsnoterede virksomheder, finansielle virksomheder samt større ikke-børsnoterede virksomheder herunder fondsejede og private equity ejede virksomheder.
  • Er i Danmark en del af og vil drage størst mulig nytte af EY's globale Center for Board Matters der har sit udspring i USA. I Danmark skræddersyr vi emner, publikationer m.v. så de er mest muligt anvendelige for danske bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Vores ambition er at levere førende relevant viden, praktiske værktøjer og analyser til bestyrelser, udvalg, direktioner og andre, der interesserer sig for god corporate governance.
  • Afholder årligt mindst tre møder i Danmark, hvoraf det ene er et møde, der forbereder og opdaterer deltagerne til status sæsonen med alt hvad det indebærer. Vores ambition er til stadighed at sikre de bedste danske og internationale indlægsholdere inden for hvert enkelt emne.

Medlemskab

Ønsker du at ansøge om at blive medlem af EY Center for Board Matters, bedes du udfylde en kort formular.

Søg om medlemskab

Møder

Der afholdes to ordinære møder om året samt et nytårsmøde, hvor der samtidig gives en opdatering på områder af betydning for det kommende år.

Møderne har typisk en varighed på to timer.

Ved hvert møde er der 2-3 danske/internationale talere, der hver især indleder, hvorefter der åbnes for diskussion.

Talerne er typisk bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, direktører og/ eller personer med særlig indsigt inden for et område. De pågældende redegør hver især for deres holdninger, erfaringer, udfordringer m.v., hvorefter der lukkes op for drøftelse og erfaringsudveksling blandt deltagerne.

Bestyrelsesuddannelser

EY samarbejder med CBS Bestyrelsesuddannelserne.

Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer
- pension & forsikring

6.-7. februar, 13.-14. marts, 2. maj, 18.-19. september, 6.-7. november samt 4. december 2019 
Se program (pdf, 617 kB)

Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer
- bank & realkredit

16.-17. januar, 5.-6. marts, 30. april, 11.-12. september, 30.-31. oktober samt 27. november 2019
Se program (pdf, 679 kB)

CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen
2019-1

16 dage i perioden 25. januar 2019 – 5. juni 2019
Se program (pdf, 567 kB)

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om EY Center for Board Matters, så send en mail til centerforboardmatters@dk.ey.com

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte:

EY - Peter Gath

Peter Gath
Ansvarlig partner
Tlf. +45 2529 3538
E-mail: peter.gath@dk.ey.com

EY - Søren Skov Larsen

Søren Skov Larsen
Partner
+45 2141 6051
E-mail: soren.s.larsen@dk.ey.com

EY - Torben Bender

Torben Bender
Partner
Tlf. +45 2529 3257
E-mail: torben.bender@dk.ey.com