ÅRL 2020

  • Share

Folketinget har den 20. december 2018 vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven. Det er muligt at implementere ændringsloven allerede for årsregnskaber, som slutter 31. december 2018 eller senere

Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018

EY har som følge af Folketingets vedtagelse af L99 om ændringer til årsregnskabsloven udarbejdet publikationen Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018, der først og fremmest består af en emneopdelt beskrivelse af lovændringerne i overensstemmelse med kapitelinddelingen i EY's årlige publikation, Indsigt i årsregnskabsloven. Special Edition 2018 er tillige suppleret med selve lovforslaget, som blev vedtaget uden ændringer, en opdateret lovbekendtgørelse, som loven kommer til at se ud efter indarbejdelse af ændringsloven og opdaterede lovbemærkninger, der er tilføjet lovens ændrede bestemmelser med vedtagelsen af L99.

VI håber, at dette kan være en hjælp for virksomhederne i forbindelse med de kommende overvejelser om implementering af lovens nye og ændrede krav.

Lovpakken er primært gennemført for at implementere og korrigere en række fejl, mangler og ændrede fortolkninger i loven, hvor kravene i EU's regnskabsdirektiv ikke blev korrekt implementeret i forbindelse med den seneste væsentlige ændring af loven tilbage i 2015.

Samtidig har lovgiver heldigvis også indvilliget i at implementere mulighed for, at virksomheder kan anvende de nye regnskabsstandarder IFRS 15, IFRS 16 og visse dele af IFRS 9 til fortolkning af lovens rammebestemmelser om indregning af indtægter, leasingaftaler og finansielle instrumenter.

Da IFRS 9 og 15 er obligatoriske for IFRS-aflæggere for regnskabsåret 2018, har lovgiver givet mulighed for at førtidsimplementere ændringsloven helt eller delvist allerede for årsregnskaber, der slutter 31. december 2018 eller senere. Generelt gælder i øvrigt, at ændringsloven først er obligatorisk for regnskabsår, der starter 1. januar 2020 eller senere.

Kontakt

Har du eller din virksomhed behov for at få kortlagt effekten eller for at drøfte specifikke forhold i den ændrede årsregnskabslov, er du velkommen til at henvende dig til en af vores specialister på området eller til din daglige revisor.